PRIMA PAGINA arrow ACTIVITATI

Cauta in site:
ACTIVITATI

Gospodărirea fondului forestier sibian cuprinde un ansamblu de activităţi prin care se intervine în mod conştient în dirijarea proceselor biologice ale pădurii în vederea realizării unor deziderate ecologice şi economice. Aceste intervenţii specifice biocenozelor forestiere se referă atât la întemeierea noilor generaţii de păduri, cât şi la conducerea celor existente, naturale sau articifiale, pe întregul lor ciclu de viaţă. Se urmăreşte o anumită succesiune naturală a proceselor biologice, cu sublinierea că acţiunile silvicultorilor au un caracter permanent şi sunt adaptate la specificul fiecărei etape din viaţa pădurii.

Prin însăşi natura sa, pădurea are o contribuţie fundamentală asupra dezvoltării armonioase a ramurilor economiei unei regiuni. Ocupând teritorii întinse şi regenerându-se în condiţii naturale, ea a fost socotită multă vreme ca o resursă inepuizabilă. Produsele ei au avut un rol determinant în civilizaţia omului. Ele au fost recoltate fără nici o oprelişte şi în cantităţi din ce în ce mai mari. Pe măsura evoluţiei sale, omul a intervenit în mod abuziv în viaţa pădurii suprasolicitând-o şi secătuindu-i resursele. Considerându-se stăpân atotputernic el a căutat să-i dirijeze procesele biologice, să-i schimbe structura şi locul şi să creeze culturi forestiere care să le înlocuiască pe cele naturale. În graba cu care a urcat treptele civilizaţiei el n-a mai ţinut cont şi de ceilalţi factori ai mediului său natural de viaţă. „Omul nu este şi nu va putea fi niciodată un stăpân al naturii, ci un partener înţelept al ei”.

Pădurile de astăzi, tot mai restrânse ca arie, ocupă terenurile cele mai grele şi se află într-o stare necorespunzătoare în raport cu potenţialul staţiunilor. Ele sunt supuse şi în continuare unor presiuni economice foarte mari, ale căror consecinţe pot fi imprevizibile.

 Fond forestier PDF Imprimare E-mail

Activitatea Direcţiei Silvice Sibiu la finele anului 2018 se desfăşoară pe o suprafaţă de 119.370 ha, din care 61.065 ha fond forestier proprietate publică a statului, 45.699 ha fond forestier proprietate a unitaţilor administrativ teritoriale, 12.606 ha fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice si juridice.

Citeste mai departe...
 
Regenerarea padurilor PDF Imprimare E-mail

Regenerarea pădurilor este una din activităţile prioritare a Direcţiei Silvice Sibiu. Extinderea suprafeţei pădurilor se face prin regenerarea tuturor suprafeţelor de pădure de pe care s-a recoltat masa lemnoasă urmare a aplicării tăierilor de produse principale, împădurirea terenurilor fără vegetaţie forestieră care nu au alte folosinţe atribuite prin amenajament, atât în pădurile proprietatea statului cât şi în cele private administrate de Direcţia Silvică Sibiu.

Citeste mai departe...
 
Productie marketing PDF Imprimare E-mail

Valorificarea superioară a masei lemnoase pusă în circuitul economic
Prin valorificarea integrală a masei lemnoase se urmăreşte satisfacerea unor necesităţi social-economice, atrăgându-se în acest scop în circuitul economic toate resursele fără pierderi sau declasări şi în condiţiile conservării fondului forestier. Valorificarea superioară are în vedere caracteristica lemnului de a fi folosit în acelaşi timp pentru o gamă foarte largă de produse, cu prelucrări şi valori foarte diferite. În final, valoarea produselor realizate înglobează în ele eforturile comune ale silviculturii, exploatării şi industrializării lemnului.    

Citeste mai departe...
 
Investitii PDF Imprimare E-mail

Situatia realizarii programului de investitii anul 2018

Actiuni investitii Program Realizari
Invest. dc C+M Cap.(nr) Invest. dc C+M Cap.(nr)
Fonduri proprii 2393651 775012 20 2386917 788174 20
Centre de productie 751000 730000 1 751463 743162 1
Cabane vanatoare - - - - - -
Sedii adm.-directie 48827 45012 1 48827 45012 1
Sedii adm.-ocoale - - - - - -
Utilaje independente 1593824 18 1586627 18
Fonduri bugetare 2652000 2612000 4 2651021 2609472 4
Reabilitare DAF 2652000 2621000 4 2651021 2609472 4
Lucrari reconstr.ecol. - - - -
Fonduri extrabugetare 2385000 2299366 11 2368686 2291568 11 
Amenajari drumuri 2341055 2299366 11 2333895 2291568 11
Amenajari proiectare 43945     34791    
Intr.reparatii DAF. 2569390   670 km 2569390   670 km
Citeste mai departe...
 
Vanatoare PDF Imprimare E-mail
Situarea judeţului Sibiu în centrul ţării şi existenţa arcului carpatic care funcţionează ca un uriaş dispecer al maselor de aer, grefate împreună pe un relief în trepte relativ frământat, au determinat existenţa unei multitudini de microclimate cu asociaţii vegetale şi animale dintre cele mai caracteristice. Acest arc de piatră a rămas încă bine îmbrăcat în vegetaţie forestieră favorizând condiţii apreciate ca extrem de diversificate în floră şi faună.
Citeste mai departe...
 
Salmonicultura PDF Imprimare E-mail

Directia Silvica Sibiu gospodareste un numar de 12 fonduri de pescuit in apele de munte din care 9 sunt rauri cu o lungime de 258 km si un numar de 4 fonduri de pescuit lacuri cu o suprafata de 583.1 ha care in cea mai mare parte sunt de categoria de bonitate I-a si a II-a.

Modul de formare a lacurilor se imparte in 2 categorii:

   lacuri naturale glaciale – formate in caldarile ramase urmare a glaciatiunilor avand o suprafata totala de 6.1 ha si fiind situate in muntii Cindrel si in masivul Fagaras.
  lacuri artificiale – de acumulare cu o suprafata totala de 577 ha.

Gospodarirea fondurilor piscicole din apele de munte dau posibilitatea obtinerii unor venituri ce se cifreaza la aproximativ 10,000 lei/an si care provin 60% din arenzi si 40% din eliberarea permiselor de pescuit.

Pe langa gospodarirea fondurilor piscicole din apele de munte, D.S. Sibiu are in obiectul de activitate si producerea si comercializarea pastravului de consum in ferma piscicola. Aceasta activitate se realizeaza in 2 unitati de productie - pastravarii:

Pastravaria Laita situata la 3 km de comuna Cartisoara, alimentata cu apa din raul Laita, cu o suprafata de luciu de apa de 6,000 mp si o capacitate productiva de 50 to/an. Pastravaria este deservita de 2 pastravari.

Pastravaria Valea Pinului alimentata cu apa din paraul cu acelasi nume, situata la cca. 100 m de confluenta Vaii Pinului cu raul Sadu la iesire din comuna Raul Sadului, accesul se face pe DJ 105E. Are o suprafata de 435 mp luciu de apa si o capacitate productiva de 10 to/an si este deservita de 1 pastravar.

Fonduri de pescuit G.V.S. – Rauri de munte

  

Fond de pescuit Ocol Silvic Toplite Cascade podite Lungime
Buc/mp Buc/ml km
Sadu superior Avrig     23
Sadu mijlociu Avrig  

 

56
Arpas Arpas

 

 

36
Balea Arpas

 

 

21
Laita Arpas  

 

11
R.Mare Porumbacu Avrig

 

 

11
Bistra Miercurea Sibiului

 

  22
Ciban Miercurea Sibiului

 

  25
Sebesul superior Miercurea Sibiului     53
Total

 

    258

 

Fonduri de pescuit G.V.S. – Lacuri de munte

 

Fond de pescuit Ocol Silvic Suprafata (ha) Altitudine (m)
Sadu V a Avrig 75 1,150
Podragu Mare Arpas 1,5 2,036
Balea Arpas 4,6 2,034
Oasa Miercurea Sibiului 502 1,260
Total

 

583,1

 

 

 
Protectia padurilor PDF Imprimare E-mail

În anul 2019 se va continua programul de monitorizare a defoliatorului Lymantria monacha, prin amplasarea a 150 capcane cu nade feromonale atraLymon în sistem monitoring ( o capcană la 200 ha) .

 Am prognozat că în pepinierele proprii se vor realiza lucrări combate împotriva larvelor de Melolontha melolontha pe o suprafaţă de 10,35 ha folosindu-se insecticidul Actara 25WG cu o normă de consum de 2,5 kg la hectar şi o suprafaţă de 3,2 ha pentru combaterea coropişniţei folosindu-se Mospilan cu o normă de consum de 3 kg la hectar . Împotriva fuzariozei am prognozat că se vor combate 1,3 ha cu diferite produse cum ar fi Folpan 80WG şi Topsin M 70.

O suprafaţă de 5,59 ha va fi stropită cu vermorelul împotriva făinării folosindu – se Bumper 250 Ec cu o normă de consum de 0,3 l/ ha .

Suprafaţa care este prognozată a se combate în anul 2019 împotriva rozătoarelor este de 12,27 hectare folosindu-se Capcane mecanice.

Suprafaţa plantaţiilor tinere de răşinoase prognozată că va fi afectată de dăunătorul H. abietis este de 323,4 hectare .

La tratarea puieţilor în anul 2019 se va folosi în continuare Mospilan . Estimativ se va utiliza o cantitate de 81 kg insecticid la tratarea celor 1617 mii puieţi ce se vor planta în primăvara anului 2019

Citeste mai departe...
 
Paza padurilor PDF Imprimare E-mail
Acţiunile de prevenire şi combatere a faptelor ilegale în legătură cu recoltarea, transportul, prelucrarea şi comercializarea materialelor lemnoase se realizează prin acţiuni de patrulare şi control ale personalului silvic, cu concursul organelor de poliţie şi jandarmi, cu care există planuri comune de acţiune.
Citeste mai departe...
 
© 2023 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv