PRIMA PAGINA arrow OFERTA COMERCIALA

Cauta in site:
OFERTA COMERCIALA
Directia Silvica Sibiu oferă clienţilor săi o gama larga de produse cu specific forestier. An de an, rezultatele obţinute demonstrează că activitatea comercială este in plină ascensiune. Serviciul comercial si personalul specializat din subordine se straduiesc sa diversifice sortimentatia de produse si sa imbunatateasca serviciile oferite clientilor.

Licitatie PDF Imprimare E-mail

Anunţ

privind organizarea licitaţiei electronice pentru vânzarea de material lemnos fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a statului precum şi a altor proprietari cu care sunt încheiate contracte de administrare.


          Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, jud. Sibiu, tel. 0269242142, fax:0269214970, adresa de e-mail dedicată:  
Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. .  

Data şi ora desfășurării licitației electronice: 07.03.2024  începând cu ora 1000.

Locul desfășurării licitaţiei: platforma de licitaţie electronică disponibilă la adresa https://sibiu.fasonatrnp.ro/ .

Tipul licitaţiei: licitaţie ELECTRONICĂ.

Licitaţia electronică este organizată şi se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Data şi ora organizării preselecției: 29.02.2024 începând cu ora 1000. Ora de încheiere a procesului verbal de preselecție este 1500.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 28.02.2024 ora 1630.

Documentele solicitate prin caietul de sarcini, conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se vor trimite doar  prin poștă electronică, la adresa: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. , în format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat, pe cererea de înscriere fiind obligatorie indicarea identității electronice (adresa de e-mail validă) a operatorului.

Lista loturilor de material lemnos fasonat care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare lot de material lemnos fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro și www.produselepadurii.ro. 

Date de contact ocoale silvice:

 

Informații utile:

 

I.          Pentru materialul lemnos fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a statului:


 

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație 7800 m3, din care pe sortimente:


-     bușteni gater: 5892 m3

-     lemn pentru plăci: 1712 m3

-     lemn pentru foc: 196 m3


şi respectiv pe specii şi grupe de specii:


-     rășinoase:  4459 m3

-     fag: 1901 m3

-     stejar, gorun:  683 m3

-     salcam: 20 m3

-     diverse tari: 737 m3


Materialul lemnos fasonat care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului și este certificat  (FSC® FSC – C140876). Prin excepție, lotul SB-23-AG-077 provine din lemn confiscat și nu este certificat.

 

II.      Pentru materialul lemnos fasonat provenit din fondul forestier a altor proprietari administrat pe bază de contract:


 


Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație 1383 m3, din care pe sortimente:


-     bușteni gater: 1326 m3

-     lemn pentru plăci: 57 m3


şi respectiv pe specii şi grupe de specii:


-     fag: 899 m3

-     stejar, gorun:  474 m3

-     diverse tari: 10 m3


 

Materialul lemnos fasonat oferit  spre vânzare  provenit din fondul forestier aparţinând altor proprietari, administrat pe bază de contract,  nu este certificată. 

Loturile/piesele rămase neadjudecate la prezenta licitație se supun negocierii care se va organiza în data de 08.03.2024 ora 10:00 la sediul Direcției silvice Sibiu.

Negocierea, se face numai cu operatorii economici care fost admiși să participe la licitaţie şi numai în limita sumei băneşti rămasă neutilizată din garanţia de contractare depusă pentru participarea la licitaţie. Operatorii economici interesați să participe la negociere vor depune o cerere în acest sens. Negocierea se desfășoară cu participarea comisiei de licitație/negociere și a reprezentanților oficiali ai ofertanților în aceeași sală.

 

Caietul de sarcini se poate descărca de pe site-ul www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro sau, la cerere, de la sediul organizatorului începând cu data de: 23.02.2024.

 

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei electronice: 

1.   Informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării sunt prezentate în Anexa 3 din Caietul de sarcini aferent licitației.

2.   Criteriul de atribuire al loturilor ofertate: preţul cel mai ridicat;

3.   Licitaţia electronică se desfăşoară într-o singură rundă de licitare, conform paşilor descrişi în Caietul de sarcini. Licitaţia electronică se închide după ultimul lot de material lemnos fasonat, de la ultimul ocol programat.

4.   Pentru participare la licitație, operatorul economic trebuie să transmită în format electronic, documentele prevăzute la art. 21 alin. (5) din H.G. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare, semnate cu semnătură electronică calificată sau sigiliu electronic calificat de către reprezentantul operatorului economic pentru conformitate cu originalul, la adresa: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. , până la data de 28.02.2024 ora 1630, împreună cu o cerere de înscriere întocmită conform modelului prevăzut în caietul de sarcini aferent licitației, cu indicarea identității sale electronice (adresa de e-mail validă a operatorului).  

Adresa de e-mail validă a operatorului economic este imperios necesară pentru transmiterea datelor de autentificare (utilizator şi parolă) în platforma de licitaţie electronică.

5.   Operatorul economic este admis să participe la licitație dacă contravaloarea garanției de contractare (în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie  a volumul de material lemnos pe care intenţionează să îl cumpere) și a tarifului de participare în valoare de 200,00 lei au fost încasate de către  Direcția Silvică Sibiu  cu cel puțin 60 de minute înainte de data și ora stabilită pentru începerea licitației.

 

Conturi bancare ale Direcția Silvica Sibiu:                                                               

RO70 BRDE 330S V133 6548 3300             BRD Calea Dumbrăvii – Sibiu; 

RO65 RZBR 0000  0600 0139 2143             Raiffeisen Bank Sibiu

RO24 BTRL RONC RT0V 1767 8901         Banca Transilvania Sibiu

 

6.   Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a materialului lemnos adjudecat în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit în caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

 

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei, persoană de contact: Alin Trif, email: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. , număr de telefon: 0730651694. 

Pentru a descarca caietul de sarcini, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca Oferta masa lemnoasa fasonata, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca documentele de preselectie/licitatie, va invitam sa accesati acest link.

Citeste mai departe...
 
Depozite lemn fasonat PDF Imprimare E-mail

Pentru a oferta masa lemnoasa fasonata in depozite, va invitam sa accesati acest link.

 
Rezultate licitatii PDF Imprimare E-mail

Va rugam sa accesati acest link pentru a vedea rezultatele licitatiilor

Citeste mai departe...
 
Vanatoare / Pescuit PDF Imprimare E-mail

Despre bogăţia acestei zone cu diferite specii de vanat, umanistul sibian Nicolaus Olahus care a trăit în secolul al XVI-lea aprecia că "Transilvania e bogată în cornute, urşi şi peşti de tot felul, astfel că nu poţi învinui natura că nu a îngrămădit aici tot ce uşurează traiul oamenilor".

Răspândirea speciilor de vânat este determinată de asigurarea unor condiţii de existenţă, pe care le oferă în mod natural fiecare din zonele fitogeografice. În acest sens s-a propus şi o zonare cinegetică, în funcţie de preponderenţa speciilor de vânat. Pentru judeţul Sibiu se pot distinge:

 • zona golurilor de munte de la limita superioară a vegetaţiei lemnoase, în care predomină capra neagră, marmota, iar ca specie însoţitoare ursul (Golurile alpine din Făgăraş, Lotru şi Cibin);
 • zona montană a pădurilor de răşinoase şi foioase, în care speciile principale sunt cerbul şi ursul, iar secundare mistreţul, râsul şi cocoşul de munte (Făgăraş, Lotru şi Cindrel)
 • zona colinelor cu păduri, unde speciile cele mai frecvente sunt mistreţul şi căpriorul, însoţite de iepure, fazan, lup, vulpe, pisica sălbatică ş.a. (podişurile Târnavei Mari, Hârtibaciului şi Secaşelor)
 • zona lacurilor - apărută relativ recent, ca urmare a construirii lacurilor pentru creşterea peştelui, acumulări de apă potabilă sau de interes hidroenergetic. Aici îşi găseşte adăpost vânatul cu pene, reprezentat prin raţe sălbatice, gâşte sălbatice, porumbei ş.a.
 •  

  Pentru a descarca oferta comerciala pentru VANATOARE , va invitam sa accesati acest link.

  Pentru a descarca Regulamentul si Tarifele pentru pescuit sportiv, va invitam sa accesati acest link.

   

   
  © 2024 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
  Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
  JoomSEF SEO by Artio.

  Web Development by Media Serv