PRIMA PAGINA arrow OFERTA COMERCIALA

Cauta in site:
OFERTA COMERCIALA
Directia Silvica Sibiu oferă clienţilor săi o gama larga de produse cu specific forestier. An de an, rezultatele obţinute demonstrează că activitatea comercială este in plină ascensiune. Serviciul comercial si personalul specializat din subordine se straduiesc sa diversifice sortimentatia de produse si sa imbunatateasca serviciile oferite clientilor.

Licitatie PDF Imprimare E-mail

Anunţ

privind organizarea licitaţiei intermediare pentru

vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi de materiale lemnoase fasonate

provenite din fondul forestier proprietate publică a statului precum şi a altor proprietari cu care sunt încheiate contracte de administrare,

pentru anul de producţie 2021.


 

Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, tel. 0269242142, fax:0269214970, e-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Data şi ora desfășurării licitației: 29.04.2021  începând cu ora 1300.

Locul desfășurării licitaţiei: Sibiu, Calea Dumbrăvii 140, jud. Sibiu – Sediul Direcției silvice Sibiu.

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat.

Licitaţia este organizată şi se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Data şi ora organizării preselecției: 22.04.2021 începând cu ora 1400.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:

Ø pentru preselecţie: data 21.04.2021 ora 1630 

Ø pentru licitație: data 29.04.2021 ora 1230

 

Lista partizilor/loturilor care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă/lot sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro și www.produselepadurii.ro. 

 

 

I.             Pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a statului:

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 9008,65 m3,  din care: pe natură de produse: 

   - produse principale: 2993,77 m3

   - produse secundare:  4869,00  m3

   - produse de igienă: 0 m3

   - produse accidentale: 1145,88 m3

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii: 

   - rășinoase: 6755,88 m3

   - fag: 2078,77 m3

   - stejari: 0 m3

   - diverse tari: 174,00 m3

   - diverse moi: 0 m3

 

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație 629 m3, din care pe sortimente:

-     cherestea: 0 m3

-     lemn pentru furnire estetice: 2 m3

-     lemn pentru furnire tehnice: 0 m

-     bușteni gater: 627 m3

-     lemn rotund pentru industria celulozei și hârtiei: 0 m3

-     lemn pentru mină: 0 m3

-     lemn pentru industralizare: 0 m3

-     lemn rotund de foioase și răşinoase pentru construcţii: 0 m3

-     lemn de foc:  0 m3

-     cherestea tivită: 0 m3

  şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

-     rășinoase:  551 m3

-     fag: 76 m3

-     stejar, gorun:  2 m3

-     gârniță : 0 m3

-     cer: 0 m3

-     salcâm: 0 m3

-     cireș: 0 m3

-     paltin: 0 m3

-     frasin: 0 m3

-     tei: 0 m3

-     plop: 0 m3

-     diverse tari: 0 m3

-     diverse moi: 0 m3

  

Masa lemnoasă pe picior/ materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSC® FSC – C140876.

 


 

II. Pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier a altor proprietari administrat pe bază de contract:

 

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 8128,90 m3,  din care: pe natură de produse: 

   - produse principale: 1657,00 m3

   - produse secundare: 3888,40 m3

   - produse de igienă: 0 m3

   - produse accidentale: 2583,50 m3

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii: 

   - rășinoase: 4151,90 m3

   - fag: 2312,00 m3

   - stejari: 0 m3

   - diverse tari: 1471,00 m3

   - diverse moi: 194,00 m3

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație 483 mc, din care pe sortimente:

-  lemn pentru furnire estetice: 0 m3

-  lemn pentru furnire tehnice: 0 m3

-  buștean gater:  483 m3

-  lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hârtiei: 0 m3

-  lemn pentru mina: 0 m3

-  lemn pentru industralizare: 0 m3

-  lemn rotund de foioase si răşinoase pentru construcţii: 0 m3

-  lemn de foc: 0 m3

  şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

-  rășinoase: 0 m3

-  fag: 233 m3

-  stejar, gorun: 250 m3

-  gârniță : 0 m3

-  cer: 0 m3

-  salcâm: 0 m3

-  cireș: 0 m3

-  paltin: 0 m3

-  frasin: 0 m3

-  tei: 0 m3

-  plop: 0 m3

-  diverse tari: 0 m3

-  diverse moi: 0 m3

 

Masa lemnoasă pe picior/ fasonată oferită spre vânzare  provenită din fondul forestier aparţinând altor proprietari administrat pe bază de contract  nu este certificată. 

Masa lemnoasă pe picior şi masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de  prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare. 

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 19.04.2021.

 

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 

1.                 Documentele de preselecţie, prevăzute de art. 21, alin. 5 din H.G. 715/2017, se depun în termenul prevăzut de reglementările legale aflate în vigoare la registratura Direcţiei silvice Sibiu.

2.                 Operatorul economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria Direcției Silvice Sibiu în limita sumei de 5000 lei a:

Ø garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe picior/ material lemnos fasonat pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie.

Ø tariful de participare la licitaţie în valoare de 180,00 lei;

Documentele privind constituirea garanţiei de contractare precum şi a achitării tarifului de participare la licitaţie se vor depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minim două ore înaintea începerii şedinţei de licitaţie. 

Neîndeplinirea condiţiilor amintite mai sus determină interzicerea participării la licitaţie a operatorului economic.  

3.                 Grupajele de partizi sunt detaliate în Caietul de sarcini aferent licitaţiei precum şi în lista partizilor oferite la licitaţie.

4.                 Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit în caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

5.                      Garanția de contractare nu se restituie operatorului economic în următoarele situații: 

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;

b) masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare conform graficului, din culpa operatorului economic;  

c) valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară și/sau pentru plata masei lemnoase. 

d) operatorul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia, respectiv perioada cuprinsă între data depunerii și înregistrării ofertei la registratura Direcției Silvice Sibiu și momentul adjudecării partizii în desfășurarea ședinței de licitație;

e) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66, alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare. 

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei, persoană de contact: Alin Anghel, număr de telefon: 0269232981, fax: 0269241804, email: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Pentru a descarca PV de preselectie, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca caietul de sarcini, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca Oferta masa lemnoasa pe picior, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca Oferta masa lemnoasa fasonata, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca documentele de preselectie/licitatie, va invitam sa accesati acest link.

Citeste mai departe...
 
Vanatoare / Pescuit PDF Imprimare E-mail

Despre bogăţia acestei zone cu diferite specii de vanat, umanistul sibian Nicolaus Olahus care a trăit în secolul al XVI-lea aprecia că "Transilvania e bogată în cornute, urşi şi peşti de tot felul, astfel că nu poţi învinui natura că nu a îngrămădit aici tot ce uşurează traiul oamenilor".

Răspândirea speciilor de vânat este determinată de asigurarea unor condiţii de existenţă, pe care le oferă în mod natural fiecare din zonele fitogeografice. În acest sens s-a propus şi o zonare cinegetică, în funcţie de preponderenţa speciilor de vânat. Pentru judeţul Sibiu se pot distinge:

 • zona golurilor de munte de la limita superioară a vegetaţiei lemnoase, în care predomină capra neagră, marmota, iar ca specie însoţitoare ursul (Golurile alpine din Făgăraş, Lotru şi Cibin);
 • zona montană a pădurilor de răşinoase şi foioase, în care speciile principale sunt cerbul şi ursul, iar secundare mistreţul, râsul şi cocoşul de munte (Făgăraş, Lotru şi Cindrel)
 • zona colinelor cu păduri, unde speciile cele mai frecvente sunt mistreţul şi căpriorul, însoţite de iepure, fazan, lup, vulpe, pisica sălbatică ş.a. (podişurile Târnavei Mari, Hârtibaciului şi Secaşelor)
 • zona lacurilor - apărută relativ recent, ca urmare a construirii lacurilor pentru creşterea peştelui, acumulări de apă potabilă sau de interes hidroenergetic. Aici îşi găseşte adăpost vânatul cu pene, reprezentat prin raţe sălbatice, gâşte sălbatice, porumbei ş.a.
 •  

  Pentru a descarca oferta comerciala pentru VANATOARE , va invitam sa accesati acest link.

  Pentru a descarca Regulamentul si Tarifele pentru pescuit sportiv, va invitam sa accesati acest link.

   

   
  Pastrav de consum PDF Imprimare E-mail
  pastravi.jpg

  Directia Silvica Sibiu ofera spre vânzare păstrăv proaspat pentru consum.   

  • Greutate medie 200 - 300 Gr.
  • Preţul de vânzare cu amănuntul - in pastravarie - 23 lei / kg
  • Preţul de vânzare cu amănuntul - in piata - 25 lei / kg

  Persoana de contact: Hanzeli Ana - 0756 078097     


   
  Produse accesorii PDF Imprimare E-mail
  Mobilier rustic de gradina

  Pliant exterior Pliant interior Pliant 1 Pliant 2 Pliant 3

     Puieţi ornamentali 

  Directia Silvică Sibiu vă oferă prin pepinierele ocoalelor silvice Avrig, Mediaş, Valea Cibinului-Sălişte, următoarele specii de puieţi ornamentali:

  Răşinoase Inaltime (m) Pret cu tva (lei)
         
         
  Chamaecyparis lavsoniana Chiparos de California 0.2-0.5 35
  Picea abies Molid peste 1.5 45
         
         
  Pinus silvestris Pin silvestru peste 0.8 32
  Abies alba Brad 0.3-0.6 7

  Foioase Inaltime (m) Pret cu tva (lei)
  Magnolia kobus Magnolia 1.8-2.0 22
  Berberis vulgaris Dracila 0.8-1.0 26
  Euonimus fortunei var radicans Salba 0.3 55
  Buxus sempervirens Cimisir 0.3-0.5 55
  Castanea sativa Castan comestibil 0.3 12

       

       
  Quercus rubra Stejar rosu 0.8-1.3 12
  Hibiscus syriacus Zamosita de Siria 0.3-1.0 12
  Tilia cordata Tei cu frunza mica 0.5 10
  Betula verucosa Mesteacan peste 1 21

  Pentru informatii suplimentare apelati:

  • Directia Silvică Sibiu - Marginean Maria - 0730 651 657, 0269 242411 int.111
  • Pepiniera Tocile - 0369 105053

   


  •  Semifabricate răşinoase

  Direcţia Silvică Sibiu produce la cerere pentru persoane fizice şi juridice semifabricate de răşinoase pentru construcţii (dulapi, grinzi, caferi, cherestea) prin centrul de prelucrare din Tălmaciu II, str. Principală nr. 17.

  Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Silvică Sibiu – Biroul Producţie int.114,  telefon 0269/242411 fax 0269/214970.

   
  © 2021 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
  Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
  JoomSEF SEO by Artio.

  Web Development by Media Serv