PRIMA PAGINA arrow ORGANIZARE arrow OS Miercurea Sibiului

Cauta in site:
OS Miercurea Sibiului PDF Imprimare E-mail

Geografic, pădurile din O.S. Miercurea Sibiului sunt situate în regiunea Carpaţilor Meridionali, în grupa Munţilor Sebeşului, pe versantul drept al râului Sebeş, începând de la obârşia văii Frumoasei, care izvorăşte din Muntele Cindrel, până la vărsarea văii Dobra în râul Sebeş. După aplicarea Legii 18/1991 , Legii 1/2000 şi Legii 247/2005, suprafaţa ocolului silvic este de 17246 fiind  repartizată astfel: 14.912 ha proprietate publică a statului, 2351 ha proprietate publică a unităţilor administrative teritoriale(com. Miercurea sibiului 1.364 ha, com. Tilişca 987 ha), si 1 ha personae fizice.

Suprafaţa actuala a OS Miercurea Sibiului este formata din 3 unităţi de producţie (UP-uri),si 2 unitati de baza (UB-uri) astfel:
U.P.III Miercurea Sibiului 4.563 ha, U.P.IV Ciban 6.109 ha, U.P.V Pode 4.240 ha, U.P.I Miercurea sibiului 987 ha, U.b.I  Tilisca 1.364 ha

Posibilitatea  decenala totala  a ocolului silvic este de 680070 mc fiind repartizata astfel:

 • U.P. III BISTRA - 197910 mc
 • U.P.IV CIBAN   – 250200 mc
 • U.P.V PODE     –   167870 mc
 • U.B I Miercurea  -26650 mc
 • U.B I TILISCA    -  37450 MC

In Ocolulul silvic Miercurea Sibiului sunt prevazute a se executa urmatoarele lucrari de ingrijire: degajari   114.98 ha,curatiri 128.5 ha,rarituri 1757.3 ha.

În schema de funcţionare a O.S.Miercurea Sibiului sunt prevăzute 53 posturi conform statului de personal din care : 33 posturi TESA( şef ocol, 3 ingineri, 2 economisti, 4 tehnicieni, 1 şef formaţie drumuri, 1 şef formaţie exploatare, 3 şefi district, 16 pădurari, 1 pădurar de vînatoare, 1 functionar administrativ),  2 muncitori indirect productivi (2 conducători auto) şi 18 muncitori direct productivi (3 conducători auto, 1 buldoexcavatorist, 1 ifronist, 2 tafisti, 5 fasonatori mecanici, 3 fasonatori manuali, 3 drumari).

Teritoriul O.S. Miercurea Sibiului a fost împărţit în două fonduri de vânătoare, 1 fond  administrate de G.V.S., 1 fond administrat de către o asociaţie conform legii vânătorii, vânatul principal se compune din: urs, cerb carpatin, mistreţ şi cocoş de munte.

Apele de munte din cadrul ocolului sunt împărţite în patru fonduri de pescuit, acestea fiind relativ slab populate cu păstrăv. Pe valea Frumoasei, în porţiunea dintre coada lacului Oaşa şi pârâul Graniţei se găsesc exemplare de lipan.

Pentru asigurarea cazării vânătorilor sunt construite în raza ocolului două case de vânătoare: - Tortura, pe valea Bistrei, la confluenţa pârâului Tortura cu valea Bistra, având două dormitoare, fiecare cu grup social, iluminatul asigurat cu microhidrocentrală cu grup propriu. Este accesibilă de pe D.N.67C, la 10 km pe valea Bistrei, drum forestier; Ruginosul, pe valea Cibanului, accesibilă de pe D.N.67C, la 5 km pe valea Cibanului, drum forestier. Are 4 dormitoare, fiecare cu grup social propriu şi iluminat cu grup propriu.

Drumurile ce străbat ocolul silvic însumează 181 km, din care drumurile forestiere au o lungime de 131 km, ceea ce determină un indice de densitate de 8,5 km/ha, asigurând accesibilitatea fondului forestier pe 95%.

Pentru asigurarea materialului săditor necesar reîmpăduririi suprafeţelor de pe care se recoltează masă lemnoasă, ocolul are o suprafaţă de 150 ari de pepiniere, cuprinsă în două pepiniere: Colonie I,II ( din U.P. III Miercurea Sibiului ) şi Căzile I,II ( din U.P. IV Ciban ). Aceste suprafeţe sunt necesare pentru repicarea puieţilor de răşinoase din solarul existent în Miercurea Sibiului. Anual se repică cca 250 mii puieţi răşinoase, însă dată fiind configuraţia terenului – cu pante mari – nu s-au putut identifica  suprafeţe mari pentru pepiniere.

Pentru completarea veniturilor, ocolul s-a organizat în fiecare an pentru recoltarea fructelor şi ciupercilor comestibile din zonă, achiziţionând în medie, anual, 30 tone afină neagră, 5 tone afină roşie, 30 tone hribi, 10 tone gălbiori. În ultimii ani, ciupercile s-au recoltat prin cesionarea dreptului de recoltare unor firme specializate. Toate aceste produse au fost livrate la export.

Planificare activitate 2012

 • Cifra de afaceri - 9.000.442 lei;
 • Profit brut - 2.400.583 lei
 • Recoltare masa lemnoasa industrie stat - 60,0 mii mc (brut)
 • Recoltare masa lemnoasa nevoi locale stat - 0,4 mii mc (brut)
 • Recoltare masa lemnoasa industrie retro -   2,6 mii mc (brut)
 • Recoltare masa lemnoasa nevoi locale retro -  0,7 mii mc (brut)
 • Fructe de padure -  25,0 tone
 • Ciuperci comestibile -  20,0 tone
 • Impaduriri integrale stat - 56,7   ha
 • Impaduriri integrale retrocedat - 4,0   ha
 • Completari stat -  4,8    ha
 • Completari retrocedat -  0,2     ha
 • Punere in valoare stat - 55   mii mc
 • Punere in valoare retrocedat - 4  mii mc
 • Degajari stat - 9  ha
 • Curatiri stat - 8 ha
 • Rarituri stat - 131ha   
 • Degajari retocedat - 3ha
 • Curatiri retrocedat - 5a
 • Rarituri retrocedat - 25 ha

Rezultate 2011:

 • Cifra afaceri - 8.846.067 lei, din care:
  • Masa lemnoasa industrie stat - 7.496.699 lei
  • Masa lemnoasa nevoi locale stat - 28.046 lei
  • Puieti forestieri - 116.464 lei
  • Fructe de padure - 200.506 lei
  • Ciuperci comestibile - 13.312 lei
  • Carne de vanat -  6.876 lei
  • Vanatori cu strainii - 53.529 lei
  • Autorizatii pescuit -  210 lei
  • Alte valorificari stat - 274.402 lei
  • Masa lemnoasa industrie retrocedat - 625.103 lei
  • Masa lemnoasa nevoi locale retro - 30.293 lei
  • Alte valorificari retrocedat - 627 lei
 • Productie fizica:
  • Masa lemnoasa industrie stat - 53,8 mii mc
  • Masa lemnoasa nevoi locale stat - 0,6 mii mc         
  • Masa lemnoasa industrie retrocedat - 5,0 mii mc         
  • Masa lemnoasa nevoi locale retro - 0,5 mii mc
  • Puieti forestieri  - 200,80 mii buc
  • Carne vanat - 1,0 tone
  • Fructe de padure - 27,8 tone
  • Ciuperci comestibile -13,5 tone
  • Impaduriri integrale stat -  68,5 ha
  • Impaduriri integrale retrocedat - 7,2 ha
  • Completari stat - 6,9 ha
  • Completari retrocedat - 0,2 ha
  • Punere in valoare stat - 65,3 mii mc
  • Punere in valoare retrocedat - 5,9 mii mc
  • Degajari stat - 9,0 ha
  • Curatiri stat -  8,0 ha
  • Rarituri stat -  81,2 ha
  • Degajari retocedat - 3,0 ha
  • Curatiri retrocedat - 5,0 ha
  • Rarituri retrocedat - 17,2 ha
 •  

 • Crestere  media anuala la ha: - 7,1 mc/an/ha;
 • Starea de sanatate a padurilor – au fost infestate cu daunatori 2700 ha infestate cu ipidae, grad de infestare slab spre mijlociu.
 • Influenta activitatii desfasurate asupra speciilor/habitatelor – nu este cazul
 • Impactul social al activitatilor desfasurate – prin executarea lucrarilor silvice si de exploatarea lemnului au fost asigurate locuri de munca pentru muncitorii sezonieri, acestia fiind angajati de catre firmele prestatoare de servicii pentru lucrari silvice si de catre firmele de exploatare a lemnului.
 • Au fost luate masurile necesare ca mediul sa nu fie afectat, respective au fost executate rampe de colectarea gunoaielor din jururul cantoanelor silvice si a cabanelor de muncitori, colectarea lemnului sa nu se faca pe paraie, respectarea tuturor regulilor de exploatarea lemnului.
 
< Precedent   Urmator >
© 2024 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv