Directia Silvica Sibiu isi manifesta dorinta de a administra pe baza de contract..

Directia Silvică Sibiu îşi manifestă dorinţa de a administra pe bază de contract, suprafeţe de fond forestier şi păşuni împădurite aparţinând altor deţinători, în regim silvic şi în condiţii de eficienţă economică.

Deasemenea, în cazul persoanelor fizice şi juridice private, doritorii pot opta pentru încheierea de contracte de pază sau de prestări servicii silvice.

Prin folosirea la maxim a capacităţilor de producţie existente, vom onora solicitările proprietarilor de păduri în ceea ce priveşte puieţii forestieri necesari lucrărilor de împăduriri, acordând şi asistenţa tehnică necesară.