Terenuri in fond forestier

1. Copsa Mica

Denumire
An plantare
Suprafaţa (ha)
Compoziţia de
împădurire
Totală
de împădurit

Terenuri degradate cuprinse în fond forestier afectate de poluare intensă şi îndelungată produsă de SC Sometra SA şi SC Carbosim SA. Pe aceste terenuri nu s-a reuşit reinstalarea vegetaţiei forestiere care a dispărut prin uscare provocată de poluare.Lucrările actuale urmăresc:
- reinstalarea vegetaţiei forestiere
- ameliorarea condiţiilor pedoclimatice şi sanitare
- refacerea echilibrului ecologic în zonă
- obţinerea de masă lemnoasă
- ameliorarea peisajului local şi general

Copşa Mică
2007
32,3
30,8
50Go25FrPa25LcPd
50Pi25Mj25PdLc
75Sc13FrMeMj12LcPd
75Fr25An
50CtSe