Perimetre in curs de preluare

1. Sădinca III – Loamneş

Denumire
An plantare
Suprafaţa (ha)
Compoziţia de
împădurire
Totală
de împădurit

Perimetrul de ameliorare Sădinca III – Loamneş este un teren neproductiv provenit dintr-o păşune degradată, proprietatea Statului Român, cu alunecări active de soluri grele cu drenaj defectuos.Suprafaţa acestui perimetru se adaugă perimetrelor preluate anterior în zonă, deja plantate in anii 2005 şi 2006, ajungându-se în final la o suprafaţă totală de 134 ha terenuri preluate în fond forestier.

Sădinca III
14,1