Perimetre preluate de la Consilii Locale

1. Sădinca II - Loamneş
2. Copăcel-Râpa – Păuca
3. Curmatura II – Axente Sever
4. Şoroştin – Şeica Mică

Denumire
An plantare
Suprafaţa (ha)
Compoziţia de
împădurire
Totală
de împădurit

Perimetrul de ameliorare Sădinca II este preluat de la Primăria Loamneş, fostă păşune care prezintă frecvente fenomene de eroziune de suprafaţă, alunecări active şi zone neproductive. Este o suprafaţă care se adaugă perimetrului Sădinca I de peste 102 ha, realizându-se pe viitor un trup de pădure cu multiple funcţii în această zonă.

Sădinca II
2006
17,8
17,8
100Gl
70St.r30FrArJuPa

Perimetrul de ameliorare Copăcel-Râpa provine de la Primăria comunei Păuca, fostă păşune cu puternice procese de eroziune de suprafaţă, frecvente ogaşe şi ravene precum şi alunecări active.

Copăcel-Râpa
2006
17,3
17,3
70St20FrPaTe10PdMa
100GlPi

Perimetrul de ameliorare Curmătura II este preluare de teren de la Primăria Axente Sever, foste păşuni care nu mai corespundea scopului iniţial, fiind neproductive şi cu intense fenomene de alunecare activă precum şi brazdate de ogaşe, ravene de adâncime.

Curmătura II
2006
34,4
27,8
70St20PaFrTe10arb.

Perimetrul de ameliorare Şoroştin provine de la comuna Şeica Mică, foste păşuni, tufărişuri, fâneţe, râpe, taluze cu pronunţate fenomene de ravenare, alunecări active şi de productivitate slabă care şi-au pierdut practic categoria de folosinţă iniţială.

Şoroştin
2006
71,2
36,9
70St30FrPaTeJu