Rezervatia - Dealul Zakel
Rezultat al evoluţiei milenare, acţiunii factorilor geomorfologici şi climatologici, Dealul Zakel, din apropierea localităţii Slimnic, se înalţă cu cca. 100 m deasupra Văii Şarba care-l înconjoară pe limita sa sudică.
 Image

Rezervaţia, care ocupă doar 11 ha din întregul deal, a fost nominalizată pentru a face parte din categoria ariilor ocrotite în anul 1967 şi se regăseşte atât în nomenclatorul Legii nr. 5/2000 cât şi în Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 64/2004.

Atraşi de microclimatul în care s-au dezvoltat asociaţiile vegetale de stepă, botaniştii au identificat aici peste 260 de specii de plante vasculare, trei subspecii, şase varietăţi şi şapte forme din 168 de genuri şi 46 de familii.