Rezervatii

Rezervaţii naturale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. Mărimea lor este datată de arealul necesar asigurării integrităţii elementelor protejate.

Aceste rrezervaţii corespund categoriei IV-IUCN (Ordonanţa de urgenţă 236/2000).