Parcuri naturale

Parcuri naturale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protectia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică.

Parcurile naturale corespund categoriei V-IUCN (Ordonanţa de urgenţă 236/2000).