Rezervatia - Cindrel

Amplasare: Situat la limita sud-vestică a teritoriului administrativ al judeţului Sibiu, Parcul Natural Cindrel acoperă, cu suprafaţa sa de 9.043 ha cele mai spectaculoase forme de relief din arealele a doi masivi montani, Cindrel şi Lotru (Ştefleşti), care fac parte din grupa munţilor Parâng a Carpaţilor Meridionali.

 Image

Arealul cuprinde 12 căldări glaciare dintre care cele mai importante sunt - Iezerul Mare, Iezerul mic, Gropata.

·  Reţeaua hidrografică este reprezentată de râul Sadu ce curge spre E si râul Frumoasa ce curge spre V. Din cele două Iezere se formează în aval râul Cibin.

·  Vegetaţia este arbustivă reprezentată de jneapăn, afin, smirdar

Un punct de atracţie inedit îl reprezintă turbăria de pe "Platoul Diavolului" la 2.100 m altitudine.