Vanatoare
Situarea judeţului Sibiu în centrul ţării şi existenţa arcului carpatic care funcţionează ca un uriaş dispecer al maselor de aer, grefate împreună pe un relief în trepte relativ frământat, au determinat existenţa unei multitudini de microclimate cu asociaţii vegetale şi animale dintre cele mai caracteristice. Acest arc de piatră a rămas încă bine îmbrăcat în vegetaţie forestieră favorizând condiţii apreciate ca extrem de diversificate în floră şi faună.

Animalele sălbatice de interes vânătoresc ce se regăsesc în cadrul fondurilor de vânătoare gestionate de Direcţia Silvică Sibiu sunt bine reprezentate, favorizând o resursă regenerabilă de interes naţional şi internaţional.

Fondurile de vânătoare sunt administrate în scopul conservării biodiversităţii faunei sălbatice, menţinerii echilibrului ecologic, exercitării vânătorii şi al satisfacerii altor cerinţe socio-economice. Se urmăreşte în permanenţă menţinerea efectivelor reale cât mai aproape de cele optime, printr-o bună gospodărire a fondurilor de vânătoare.

Speciile de vânat existente reuşesc să ţină pasul cu transformările relativ de ultim moment impuse de om în mediul lor natural de viaţă. Cele mai multe dintre specii s-au adaptat metamorfozei peisajului forestier şi agricol mereu în schimbare, înregistrând în condiţii de vânare raţională şi de protecţie a habitatelor, efective echilibrate.    Vânătoarea se practică prin păstrarea unui echilibru corect între speciile de vânat, printr-o activitate desfăşurată limitat şi selectiv, precum şi prin ajutorarea vânatului în momentele dificile. Pentru aceasta, se crează condiţiile necesare menţinerii unui stoc de reproducţie sănătos, viguros fizic şi normal comportamental. Vânătoarea se practică atât cu vânători străini cât şi români, oferindu-se atât vânatul dorit cât şi pensiune completă în casele de vânătoare existente.

Fonduri de vânătoare

Direcţia Silvică Sibiu gestionează un număr de 5 fonduri de vânătoare cu o suprafaţă totală de 72.421 ha. Aceste fonduri sunt situate în zona de deal şi munte după cum urmează:

Ocolul silvic Fondul de vânătoare Suprafaţa (ha) Zona
Avrig 5 Porumbacu 17.122 Munte
Vl.Cibinului-Sălişte 20 Şura Mică 12.788 Deal
Mediaş 27 Şeica Mică 12.180 Deal
Agnita 36 Iacobeni 14.914 Deal
Miercurea Sibiului 44 Bistra 15.417 Munte

 

Efective vânat

Situaţia şi evoluţia principalelor specii de vânat existente, este următoarea: 

Specia 2015 2016 2017 2018 Obs
Cerb comun 272 266 246 247 Stabil
Căprior 888
879 712 718 Stabil
Capra neagră 104
103
102
102
Stabil
Mistreţ 296
304 268 265 Creştere
Iepure 1049
1053
767 793 Crestere
Fazan 1303 1225 890 893 Oscilant
Cocoş de munte 170
174
171 177
Constant
Urs 57 61 63
65
Crestere
Lup 46
44
35 42 Crestere
Râs 14
14
17 17 Stabil
Pisica sălbatică 50
48 47 62 Crestere