PRIMA PAGINA arrow OFERTA COMERCIALA

Cauta in site:
OFERTA COMERCIALA
Directia Silvica Sibiu oferă clienţilor săi o gama larga de produse cu specific forestier. An de an, rezultatele obţinute demonstrează că activitatea comercială este in plină ascensiune. Serviciul comercial si personalul specializat din subordine se straduiesc sa diversifice sortimentatia de produse si sa imbunatateasca serviciile oferite clientilor.

Licitatie PDF Imprimare E-mail

Nr. 3376/21.09.2017

 

 

Anunţ

privind organizarea licitaţiei intermediare pentru

vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi de materiale lemnoase fasonate

provenite din fondul forestier proprietate publică a statului precum şi a altor proprietari cu care sunt încheiate contracte de administrare,

pentru anul de producţie 2017.


 

Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, tel. 0269242142, fax:0269214970, e-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 12.10.2017  începând cu ora 1300.

Locul desfăşurării licitaţiei: Hotel Dumbrava, Loc. Sibiu, Pădurea Dumbrava, nr. 14.

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat.

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 617/2016.

Data şi ora organizării preselecţiei: 05.10.2017 începând cu ora 800.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:

Ø pentru preselecţie: data 04.10.2017 ora 1600 

Ø pentru licitaţie: data 12.10.2017 ora 1100

 

Lista partizilor/grupajelor de partizi/ loturilor/ pieselor care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/ lot/ piesă sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.rosilva.ro. 

 

 

I.             Pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a statului:

 

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 920 m3,  din care: pe natură de produse: 

   - produse principale: 853 m3

   - produse secundare: 0 m3

   - produse de igienă: 31 m3

   - produse accidentale: 36 m3

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii: 

   - răşinoase: 68 m3

   - fag: 47 m3

   - stejari: 129 m3

   - diverse tari: 673 m3

   - diverse moi: 3 m3

 

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitaţie 1554 m3, din care pe sortimente:

-     cherestea: 0 m3

-     lemn pentru furnire estetice: 0 m3

-     lemn pentru furnire tehnice: 0 m

-     lemn pentru cherestea: 892 m3

-     lemn rotund și despicat pentru industria celulozei și hârtiei: 564 m3

-     lemn pentru mină: 0 m3

-     lemn pentru industralizare: 0 m3

-     lemn rotund de foioase și răşinoase pentru construcţii: 0 m3

-     lemn de foc:  98 m3

  şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

-     răşinoase:  1288 m3

-     fag: 145 m3

-     stejar, gorun:  52 m3

-     gârniţa : 0 m3

-     cer: 0 m3

-     salcâm: 0  m3

-     cireş: 0 m3

-     paltin: 0 m3

-     frasin: 3 m3

-     tei: 0 m3

-     plop: 4 m3

-     diverse tari: 62 m3

-     diverse moi: 0 m3

  

Masa lemnoasă pe picior/ materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSC® FSC – C109255. 

 

 

II.          Pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier a altor proprietari administrat pe bază de contract :

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 12008 m3,  din care: pe natură de produse: 

   - produse principale: 9011 m3

   - produse secundare: 2107 m3

   - produse de igienă: 0 m3

   - produse accidentale: 890 m3

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii: 

   - rășinoase: 3640 m3

   - fag: 4585 m3

   - stejari: 1702 m3

   - diverse tari: 1842 m3

   - diverse moi: 239 m3

 

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație 738 mc, din care pe sortimente:

-     lemn pentru furnire estetice: 0 m3

-     lemn pentru furnire tehnice: 0 m3

-     lemn pentru cherestea:  428 m3

-     lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hârtiei: 84 m3

-     lemn pentru mina: 0 m3

-     lemn pentru industralizare: 0 m3

-     lemn rotund de foioase si răşinoase pentru construcţii: 0 m3

-     lemn de foc:  226 m3

  şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

-     rășinoase: 321 m3

-     fag: 237 m3

-     stejar, gorun: 7 m3

-     gârniţa : 0 m3

-     cer: 0 m3

-     salcâm: 0 m3

-     cireş: 0 m3

-     paltin: 0 m3

-     frasin: 2 m3

-     tei: 0 m3

-     plop: 127 m3

-     diverse tari: 44 m3

-     diverse moi: 0 m3

 

Masa lemnoasă pe picior/ fasonată oferită spre vânzare  provenită din fondul forestier aparţinând altor proprietari administrat pe bază de contract  nu este certificată. 

 

Masa lemnoasă pe picior şi masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de  prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare. 

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 22.09.2017.  

 

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 

 

1.                  Documentele de preselecţie, prevăzute de art. 21, alin. 5 din H.G. 617/2016, se depun în termenul prevăzut de reglementările legale aflate în vigoare la registratura Direcţiei Silvice Sibiu.

2.                  Operatorul economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria D.S. Sibiu în limita sumei de 5000 lei a:

Ø garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe picior/ material lemnos fasonat pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie.

Ø tariful de participare la licitaţie în valoare de 180,00 lei;

Documentele privind constituirea garanţiei de contractare precum şi a achitării tarifului de participare la licitaţie se vor depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minim două ore înaintea începerii şedinţei de licitaţie. 

Neîndeplinirea condiţiilor amintite mai sus determină interzicerea participării la licitaţie a operatorului economic.  

3.                  Grupajele de partizi sunt detaliate în Caietul de sarcini aferent licitaţiei precum şi în lista partizilor oferite la licitaţie.

4.                  Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit în caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

5.                  Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic în următoarele situaţii: 

   a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, din culpa operatorului economic; 

   b) nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data încheierii contractului; 

   c) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; 

   d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. 1 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie şi/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate. 

 

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact: Alin Anghel, număr de telefon: 0269232981, fax: 0269241804. 
 

Pentru a descarca PROCESUL VERBAL DE PRESELECTIE, va invitam sa accesati acest link.

 

Pentru descarcarea caietului de sarcini accesati acest link.

Pentru a descarca oferta masa lemnoasa pe picior, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca oferta masa lemnoasa fasonata, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca model de documente necesare la preselectie, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca model de documente necesare la licitatie, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca Modelul de contract vanzare-cumparare masa lemnoasa pe picior, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca Modelul de contract vanzare-cumparare masa lemnoasa fasonata, va invitam sa accesati acest link.

Citeste mai departe...
 
Vanatoare / Pescuit PDF Imprimare E-mail

Despre bogăţia acestei zone cu diferite specii de vanat, umanistul sibian Nicolaus Olahus care a trăit în secolul al XVI-lea aprecia că "Transilvania e bogată în cornute, urşi şi peşti de tot felul, astfel că nu poţi învinui natura că nu a îngrămădit aici tot ce uşurează traiul oamenilor".

Răspândirea speciilor de vânat este determinată de asigurarea unor condiţii de existenţă, pe care le oferă în mod natural fiecare din zonele fitogeografice. În acest sens s-a propus şi o zonare cinegetică, în funcţie de preponderenţa speciilor de vânat. Pentru judeţul Sibiu se pot distinge:

 • zona golurilor de munte de la limita superioară a vegetaţiei lemnoase, în care predomină capra neagră, marmota, iar ca specie însoţitoare ursul (Golurile alpine din Făgăraş, Lotru şi Cibin);
 • zona montană a pădurilor de răşinoase şi foioase, în care speciile principale sunt cerbul şi ursul, iar secundare mistreţul, râsul şi cocoşul de munte (Făgăraş, Lotru şi Cindrel)
 • zona colinelor cu păduri, unde speciile cele mai frecvente sunt mistreţul şi căpriorul, însoţite de iepure, fazan, lup, vulpe, pisica sălbatică ş.a. (podişurile Târnavei Mari, Hârtibaciului şi Secaşelor)
 • zona lacurilor - apărută relativ recent, ca urmare a construirii lacurilor pentru creşterea peştelui, acumulări de apă potabilă sau de interes hidroenergetic. Aici îşi găseşte adăpost vânatul cu pene, reprezentat prin raţe sălbatice, gâşte sălbatice, porumbei ş.a.
 •  

  Pentru a descarca oferta comerciala pentru VANATOARE , va invitam sa accesati acest link.

  Pentru a descarca Regulamentul si Tarifele pentru pescuit sportiv, va invitam sa accesati acest link.

   

   
  Servicii PDF Imprimare E-mail

  Directia Silvica Sibiu ofera spre închiriere următoarele cabane:

  Cabana Păltiniş
  Localizare: Staţiunea Păltiniş la 28 km de Sibiu
  Cabana Paltinis I
  Capacitate: 10 locuri / 1 cameră single, 3 camere cu 3 locuri
  Tarife:
  • 50 lei//zi - cameră single baie comună
  • 140 lei/zi - cameră 3 locuri baie proprie  
  • 500 lei/zi - inchiriere cabana
  Cabana Bâlea
  Localizare: Transfăgărăşan, între Cârţişoara şi Vama Cucului, la 15 km de Bâlea Cascadă
  Cabana Balea
  Capacitate: 10 locuri / 5 camere duble
  Tarife:
  • 120 lei/zi - camera dublă baie proprie
  • 550 lei/zi - inchiriere cabană
  Cabana Tocile
  Localizare: Satul de vacanta Tocile, la 14 km de Sibiu
  Cabana Tocile
  Capacitate: 6 locuri / 2 camere duble, 1 apartament (3 locuri)
  Tarife:
  • 200 lei/zi - apartament cu baie proprie
  • 120 lei/zi - cameră dublă cu baie proprie
  • 450 lei/zi - inchiriere cabană
  • 300 lei/zi inchiriere salon
  Cabana Sărături
  Localizare: Între Cincu şi Agnita, la 9 km de Agnita
  Cabana Saraturi
  Capacitate: 8 locuri / 4 camere duble
  Tarife:
  • 110 lei/zi - cameră dublă cu baie proprie   
  • 450 lei/zi - inchiriere cabană
  Cabana Făfănaua
  Localizare: La 4 km de Biertan
  Cabana Fafanaua
  Capacitate: 12 locuri / 6 camere duble
  Tarife:
  • 100 lei/zi - camera dubla cu baie comună
  • 110 lei/zi - camera dubla cu baie proprie  
  • 500 lei/zi - inchiriere cabană
  Cabana Ruginosu
  Localizare: Pe Valea Sebeşului, la 10 km de lacul Oaşa
  Cabana Ruginosu
  Capacitate: 9 locuri / 3 camere duble, 1 cameră 3 locuri
  Tarife:
  • 110 lei/zi - cameră dubla cu baie proprie
  • 140 lei/zi - cameră 3 locuri baie proprie
  • 420 lei/zi - inchiriere cabana

  Tarifele includ TVA 9% si nu includ taxa hotelieră.

  Pentru rezervari ne puteti contacta la numarul de telefon 0269 242142 sau e-mail Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.  

   
  Pastrav de consum PDF Imprimare E-mail
  pastravi.jpg

  Directia Silvica Sibiu ofera spre vânzare cu amănuntul si pe baza de contract, păstrăv proaspat pentru consum.   

  • Greutate medie 200 - 300 Gr.
  • Preţul de vânzare cu amănuntul 20 lei / kg
  • Preţul de vânzare cu ridicata 17 lei / kg + TVA

  Persoana de contact: Hanzeli Ana - 0756 078097     


   
  © 2017 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
  Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
  JoomSEF SEO by Artio.

  Web Development by Media Serv