PRIMA PAGINA arrow OFERTA COMERCIALA

Cauta in site:
OFERTA COMERCIALA
Directia Silvica Sibiu oferă clienţilor săi o gama larga de produse cu specific forestier. An de an, rezultatele obţinute demonstrează că activitatea comercială este in plină ascensiune. Serviciul comercial si personalul specializat din subordine se straduiesc sa diversifice sortimentatia de produse si sa imbunatateasca serviciile oferite clientilor.

Licitatie PDF Imprimare E-mail

 Nr. 5547/30.10.2020

 

ANUNŢ

privind organizarea licitaţiei principale pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior provenite din fondul forestier proprietate publică a statului,

pentru anul de producţie 2021.

 

Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, tel. 0269242142, fax:0269214970, e-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Data şi ora desfășurării licitației: 03.12.2020  începând cu ora 1300.

Locul desfășurării licitaţiei: sediul Direcției silvice Sibiu – Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140.

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat.

Licitaţia este organizată şi se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Data şi ora organizării preselecției: 24.11.2020 începând cu ora 1400.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:

Ø pentru preselecţie: data 23.11.2020 ora 1630 

Ø pentru licitație: data 03.12.2020 ora 1245

 

Lista partizilor care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului, în ziarele Tribuna, Mesagerul și Turnul Sfatului,  pe site-urile www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro și www.produselepadurii.ro. 


 

 

I.             Pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a statului:

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 99269 m3,  din care: pe natură de produse: 

   - produse principale: 95047 m3

   - produse secundare:  4222 m3

   - produse de igienă: 0 m3

   - produse accidentale: 0 m3

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii: 

   - rășinoase: 29936 m3

   - fag: 42438 m3

   - stejari: 7852 m3

   - diverse tari: 19043 m3

   - diverse moi: 0 m3

 

 

Masa lemnoasă pe picior care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSC® FSC – C140876. 

  Pentru masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei, în condiţiile prevăzute de  prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare, nu se organizează negociere în ziua licitației. 

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 02.11.2020.

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 

1.                 Documentele de preselecţie, prevăzute de art. 21, alin. 5 din H.G. 715/2017, se depun în termenul prevăzut de reglementările legale aflate în vigoare la registratura Direcţiei silvice Sibiu.

2.                 Operatorul economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria Direcției Silvice Sibiu în limita sumei de 5000 lei a:

Ø garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe picior pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie.

Ø tariful de participare la licitaţie în valoare de 180,00 lei;

Documentele privind constituirea garanţiei de contractare precum şi a achitării tarifului de participare la licitaţie se vor depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minim două ore înaintea începerii şedinţei de licitaţie. 

Neîndeplinirea condiţiilor amintite mai sus determină interzicerea participării la licitaţie a operatorului economic.  

3.                 Grupajele de partizi sunt detaliate în Caietul de sarcini aferent licitaţiei precum şi în lista partizilor oferite la licitaţie.

4.                 Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit în caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

5.                      Garanția de contractare nu se restituie operatorului economic în următoarele situații: 

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;

b) masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare conform graficului, din culpa operatorului economic;  

c) valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară și/sau pentru plata masei lemnoase. 

d) operatorul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia, respectiv perioada cuprinsă între data depunerii și înregistrării ofertei la registratura Direcției Silvice Sibiu și momentul adjudecării partizii în desfășurarea ședinței de licitație;

e) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66, alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare. 

 

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact: Alin Anghel, număr de telefon: 0269232981, fax: 0269241804, email: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.   

Pentru a descarca PV de preselectie, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca caietul de sarcini, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca Oferta masa lemnoasa pe picior, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca documentele de preselectie, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca documentele de licitatie, va invitam sa accesati acest link.

Citeste mai departe...
 
Vanatoare / Pescuit PDF Imprimare E-mail

Despre bogăţia acestei zone cu diferite specii de vanat, umanistul sibian Nicolaus Olahus care a trăit în secolul al XVI-lea aprecia că "Transilvania e bogată în cornute, urşi şi peşti de tot felul, astfel că nu poţi învinui natura că nu a îngrămădit aici tot ce uşurează traiul oamenilor".

Răspândirea speciilor de vânat este determinată de asigurarea unor condiţii de existenţă, pe care le oferă în mod natural fiecare din zonele fitogeografice. În acest sens s-a propus şi o zonare cinegetică, în funcţie de preponderenţa speciilor de vânat. Pentru judeţul Sibiu se pot distinge:

 • zona golurilor de munte de la limita superioară a vegetaţiei lemnoase, în care predomină capra neagră, marmota, iar ca specie însoţitoare ursul (Golurile alpine din Făgăraş, Lotru şi Cibin);
 • zona montană a pădurilor de răşinoase şi foioase, în care speciile principale sunt cerbul şi ursul, iar secundare mistreţul, râsul şi cocoşul de munte (Făgăraş, Lotru şi Cindrel)
 • zona colinelor cu păduri, unde speciile cele mai frecvente sunt mistreţul şi căpriorul, însoţite de iepure, fazan, lup, vulpe, pisica sălbatică ş.a. (podişurile Târnavei Mari, Hârtibaciului şi Secaşelor)
 • zona lacurilor - apărută relativ recent, ca urmare a construirii lacurilor pentru creşterea peştelui, acumulări de apă potabilă sau de interes hidroenergetic. Aici îşi găseşte adăpost vânatul cu pene, reprezentat prin raţe sălbatice, gâşte sălbatice, porumbei ş.a.
 •  

  Pentru a descarca oferta comerciala pentru VANATOARE , va invitam sa accesati acest link.

  Pentru a descarca Regulamentul si Tarifele pentru pescuit sportiv, va invitam sa accesati acest link.

   

   
  Pastrav de consum PDF Imprimare E-mail
  pastravi.jpg

  Directia Silvica Sibiu ofera spre vânzare cu amănuntul si pe baza de contract, păstrăv proaspat pentru consum.   

  • Greutate medie 200 - 300 Gr.
  • Preţul de vânzare cu amănuntul 22 lei / kg
  • Preţul de vânzare cu ridicata 17 lei / kg + TVA

  Persoana de contact: Hanzeli Ana - 0756 078097     


   
  Produse accesorii PDF Imprimare E-mail
  Mobilier rustic de gradina

  Pliant exterior Pliant interior Pliant 1 Pliant 2 Pliant 3

     Puieţi ornamentali 

  Directia Silvică Sibiu vă oferă prin pepinierele ocoalelor silvice Avrig, Mediaş, Valea Cibinului-Sălişte, următoarele specii de puieţi ornamentali:

  Răşinoase Inaltime (m) Pret cu tva (lei)
         
         
  Chamaecyparis lavsoniana Chiparos de California 0.2-0.5 35
  Picea abies Molid peste 1.5 45
         
         
  Pinus silvestris Pin silvestru peste 0.8 32
  Abies alba Brad 0.3-0.6 7

  Foioase Inaltime (m) Pret cu tva (lei)
  Magnolia kobus Magnolia 1.8-2.0 22
  Berberis vulgaris Dracila 0.8-1.0 26
  Euonimus fortunei var radicans Salba 0.3 55
  Buxus sempervirens Cimisir 0.3-0.5 55
  Castanea sativa Castan comestibil 0.3 12

       

       
  Quercus rubra Stejar rosu 0.8-1.3 12
  Hibiscus syriacus Zamosita de Siria 0.3-1.0 12
  Tilia cordata Tei cu frunza mica 0.5 10
  Betula verucosa Mesteacan peste 1 21

  Pentru informatii suplimentare apelati:

  • Directia Silvică Sibiu - Marginean Maria - 0730 651 657, 0269 242411 int.111
  • Pepiniera Tocile - 0369 105053

   


  •  Semifabricate răşinoase

  Direcţia Silvică Sibiu produce la cerere pentru persoane fizice şi juridice semifabricate de răşinoase pentru construcţii (dulapi, grinzi, caferi, cherestea) prin centrul de prelucrare din Tălmaciu II, str. Principală nr. 17.

  Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Silvică Sibiu – Biroul Producţie int.114,  telefon 0269/242411 fax 0269/214970.

   
  © 2020 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
  Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
  JoomSEF SEO by Artio.

  Web Development by Media Serv