PRIMA PAGINA arrow ORGANIZARE arrow Ocoale silvice

Cauta in site:
Ocoale silvice PDF Imprimare E-mail
 Sediul Directiei Silvice Sibiu

Sediul Directiei Silvice Sibiu

Direcţia Silvică Sibiu prin cele 8 ocoale silvice asigură aplicarea strategiei naţionale în domeniul silviculturii, acţionând pentru apărarea, conservarea şi dezvoltarea durabilă a fondului forestier proprietate publică a statului, proprietate privată sau aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, păşuni împădurite, pe bază de contract, pe care îl administrează, precum şi pentru gospodărirea fondurilor de vânătoare şi de pescuit atribuite potrivit legii, pentru recoltarea şi valorificarea, prin acte şi fapte de comerţ, a produselor specifice fondului forestier, potrivit prevederilor legale, în condiţii de eficienţă economică

 Obiectivele strategice ale activităţii:

 • adaptarea structurilor administratiei silvice la conditiile diversificarii formelor de proprietate asupra terenurilor forestiere;
 • institutionalizarea conceptului de gestionare durabila a padurilor si asigurarea prin amenajament a codrului necesar acesteia;
 • asigurarea integritatii si dezvoltarea fondului forestier administrat, extinderea suprafetei terenurilor a vegetatiei forestiere;
 • asigurarea stabilitatii si cresterea capacitatii functionale a ecosistemelor forestiere;
 • imbunatatirea accesibilitatii fondului forestier;
 • reconstructia ecologica a padurilor destructurate si amenajarea bazinelor hidrografice torentiale;
 • retrocedarea terenurilor forestiere conform legislatiei in vigoare si sprijinirea detinatorilor de terenuri forestiere private in vederea gestionarii durabile a acestora;
 • gestionarea durabila a resurselor cinegetice si salmonicule;
 • dezvoltarea ofertei de servicii specifice si de produse ale padurii, altele decat lemnul, in vederea cresterii productiei silvice
 • reconsiderarea si adaptarea perfectionarii pregatirii profesionale si cercetarii stiintifice la cerintele gestionarii durabile a padurilor in conditiile economiei de piata;
 • cresterea contributiei Directiei Silvice la constientizarea publicului, a detinatorilor de terenuri forestiere, a mediului politic si decizitional privind rolul si importanta patrimoniului forestier national.

Problemele actuale şi de viitor constau în: 

 • asigurarea unei intensităţi normale a muncii bazată pe aplicarea unor norme care să asigure folosirea optimă a capacităţilor de producţie şi a capacităţii de muncă,
 •  punerea în valoare a potenţialului productiv, care să asigure intensitatea normală a muncii;
 •  creşterea productivităţii muncii şi a salariilor pe bază reală;
 •  dimensionarea corectă a numărului şi structurii de personal.

Direcţia Silvică Sibiu dispune de o resursă foarte importantă şi valoroasă din punct de vedere al pregătirii profesionale a salariaţilor, pregătire care este continuă şi progresivă. Perfecţionarea permanentă a salariaţilor a fost şi este în permanenţă în atenţia conducerii. Doar cu oameni bine instruiţi, cu educaţie, conştiinţă silvică şi cu dotare tehnică corespunzătoare se poate vorbi despre o imagine a silvicultorului. S-a ales şi sistemul de învăţământ care să asigure perfecţionarea necesară fără să întreruptă activitatea profesională; posibilitatea de a aplica imediat cele nou învăţate.

 
Urmator >
© 2023 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv