PRIMA PAGINA

Cauta in site:
OS V-Cibinului-Saliste PDF Imprimare E-mail

Ocolul Silvic Valea Cibinului-Saliste ocupa versantul nordic al Muntilor Cindrel si partea  sud – estica a Podisului Secaselor.  Suprafata ocolului 11.759 ha defalcata pe zone geografice se prezinta astfel : campie  1.213,4 ha, deal  5.795,8 ha, munte  4.749,8 ha.

Ocolul Silvic Valea Cibinului–Saliste s-a constituit  prin comasarea  Ocolului Silvic Valea Cibinului si a Ocolului Silvic Saliste  si functioneaza incepind cu data de 01.06.2005 . Ocolul Silvic Valea Cinului-Saliste in suprafata totala de 11.759 ha, administreaza padurile proprietate publica a statului pe o suprafata de 5.614,5  ha, padurile apartinind altor detinatori- persoane juridice pe o suprafata de 6.144,5 ha, paduri apartinind persoanelor fizice in suprafata de 110.0 ha si pasuni apartinind altor detinatori in suprafata de 30 ha.

Padurile ocolului cuprind o mare amplitudine si varietate , determinate de framimtarile reliefului de la 265 m in Podisul Secasului  pina la  1700 m in zona Muncel -Paltinis . Intreaga suprafata a Ocolului Silvic Valea Cibinului – Saliste se gaseste in limitele teritoriale ale judetului Sibiu, pe raza comunelor Apoldu de Jos, Loamnes,  ,Ludos , Pauca ,Poiana Sibiului, Saliste ,  Tilisca ,Poplaca, Sura – Mica, Micasasa. 

Aria fondului forestier   administrata de Ocol este vasta, distantele  intre    UP –urile din zona de munte si  cele de deal - cimpie respectiv Paltinis - Saliste – Dobra  , Cisnadie  – Sadinca-Micasa este  de ordinul a 300 km dus- intors . Fondul forestier este gospodarit in conformitate cu regimul silvic si   regulile privind protectia   mediului.  
Din punct de vedere amenajistic, fondul forestier proprietate publica a Statului   este constituit din 5 Unitati de productie si anume:

 • UP I Paltinis
 • UP II Dobra
 • UP II Micasasa
 • UP III Saliste
 • UP IV Singatin

Ocolul Silvic Valea Cibinului – Saliste administreaza o suprafata de 6144,5 ha in baza contractelor de administrare incheiate cu Primariile , Asociatiile si Institutiile de cult si  Persoane fizice.
Ocolul Silvic Valea Cibinului – Saliste este organizat din punct de vedere administrativ din 3 districte si  15 cantoane silvice.
Personalul  TESA este  format dintr-un  colectiv de 27  angajati si 4 muncitori permanenti .

Cifra de afaceri la nivelul anului 2011 a fost  de 2.144.260 lei.
Profitul la nivel de an 2011 a fost de 192.846  lei.

STRUCTURA FONDULUI FORESTIER PE SPECII
In compozitia padurilor predomina  rasinoasele  cu 34% , cel mai bine fiind reprezentat molidul in arborete pure , urmat de brad, cu participare mai redusa pinul ,iar prin introduceri mai recente laricele. Fagul ocupa circa 16 % din suprafata in arborete pure sau amestec, quercineele ocupa  30% fiind raspindite in UP II Micasasa ,UP III Sura –Mica, UP IV Singatin, restul fiind ocupat de esente tari 19% , salcimul avind o pondere mare si diverse moi  1%.

Repartizarea pe grupe  functionale este urmatoarea:  

Paduri de protectie ( grupa I ) 6.130 ha reprezentind 52%, paduri de productie si protectie ( grupa a II-a ) 5.629  ha avind o pondere de 48%.

Structura fondului forestier pe categorii de folosintase prezinta astfel :

 • 11.599  hectare suprafata acopereita cu paduri
 • 6 ha  terenuri care servesc nevoilor de cultura
 • 83 ha terenuri care servesc nevoilor de administrare forestiera
 • 39 ha terenuri ocupate de constructii  silvice si incintele acestora
 • 24 ha terenuri destinate impaduririi
 • 2 ha terenuri neproductive
 • 3 ha terenuri scoase temporar din fondul forestier

Posibilitatea anuala totala a padurilor de ( stat si retrocedat ) , gospodarite de Ocolul Silvic Valea Cibinului - Saliste  este de 40.819 mc ,din care produse principale 28.044 mc, produse secundare 6.850 mc,  igiena 5.925 mc.
Posibilitatea decenala este de 283.480 mc din care recoltat 109.557 mc.

Prin valorificarea integrala a masei lemnoase se urmareste satisfacerea necesitatilor social–economice, atragindu–se  in acest scop in circuitul economic toate resursele, in conditiile conservarii fondului forestier. Valorificarea superioara are in vedere caracteristica lemnului de a fi folosit in acelasi timp pentru o gama foarte larga de produse, cu prelucrari  si valorificari diferite.
Valorificarea masei lemnoase se face in conditii specifice economiei de piata, in scopul realizarii unei eficiente economice cit mai ridicate  si a utilizarii superioare a lemnului, corelat cu regulile de gospodarire a padurilor si protejarea factorilor de mediu.

Productivitarea medie a paduriieste de 5.0 mc/an/ha nivel datorat faptului ca majoritatea arboretelor au in compozitie specii autohtone care valorifica optim poterntialul stational.

 • Clasa de productie medie a III a
 • Consistenta medie 0.8

Lucrarile de ingrijireconform prevederilor amenajamentului se prezinta astfel:

 • Rarituri   1181 ha din care realizat 634 ha
 • Curatiri    182 ha din care realizat 117 ha
 • Degajari 145 ha din care realizat  117 ha
 • Lucrarile de ingrijire efectuate in anul 2011 se prezinta astfel:
 • Rarituri  114.3 ha
 • Curtatiri 24.9 ha
 • Degajari 19.0 ha

Cerintele generale ale societatii fata de padure sunt reprezentate de obiective economice, sociale si ecologice care sunt avute in vedere la reglementarea procesului de productie forestier prin amenajamentele silvice.
Satisfacerea cerintelor amintite se realizeaza prin atribuirea padurilor a unor sarcini referitoare atit la realizarea unor efecte de protectie cit si  la producerea de masa lemnoasa si alte produse specifice padurii ( accesorii,cinegetice ).
         
Regenerareapadurilor
Una  din activitatile cu pondere in cadrul ocolului este “ Reconstructia ecologica a terenurilor degradate, ameliorarea acestora  si redarea in circuitul economic.   Valorificarea terenurilor degradate preluate de la agricultura si introduse in circuitul productiv forestier  este o activitate cu durabile traditii in  perioada 2005 – 2009  s-au impadurit  204.4 ha teren degradat in perimetrele Sadinca ,La Ripa – Copacel - Pauca  ,Rusciori si Copsa – Mica- Micasasa. Sint in curs de  preluare inca   14 ha in perimetrrul  Sadinca, suprafata care urmeaza a se impaduri in perioada imediat urmatoare. Lucrarile de impaduriri sunt in grafic , lucrarile ,efectuindu-se conform prevederilor amenajamentului silvic pe suprafetele unde s-a recoltat masa lemnoasa precum si in terenurile degradate preluate in vederea extinderii fondului forestier.
In  anul 2011  s-au efectuat 20 ha integrale si 8 ha completari la lucrarile de impaduriri. Regenerare naturala 41 ha.
Pentru anul 2012 s-a propus a se executa lucrari de impaduriri pe o suprafata de 11.4 ha integrale, completari 5.8 ha completarea lipsurilor la lucrarile de impaduriri si 10 ha regenerari natural.
Pepinierele silvice ocupa o suprafata de 6 ha destinata producerii puietilor necesari pentru impadurirea terenurilor degradate, dar si producerii  puietilor ornamentali la pepiniera Tocile. Suprafata solariilor este de 250 mp, solarii unde se produc puieti de rasinoase necesari ,repicajelor in pepiniere si impaduririi suprafetelor din zona montana. Producerea puietilor in solarii si pepiniere constituie una din activitatile de baza si in acelasi timp o sursa de venit substantiala, prin comercializarea excedentului de puieti.

Vanatoare
In raza de activitate a Ocolului Silvic Valea  Cibinului – Saliste exista 1 fond de vinatoare unde se practica vinatoarea in mod organizat pentru recoltarea vinatului:
Fondul de vanatoare 20 Sura Mica  12.788  ha
Fauna cinegetica este reprezentata de urs , cerb carpatin, caprior, mistret, cocos de munte, cu efective ce se mentin optime pe fondurile de vinatoare.
Situatia cotelor de recolta pentru sezonul de vinatoare 2011 – 2012 la spciile admise la vinatoare se prezinta astfel :

 • Caprior( mascul ) - Trofeu 1buc, Selectie 2 buc
 • Caprior femela 1 buc
 • Mistret 11 buc
 • Iepure 10 buc
 • Fazan 20 buc
 • Potirniche 10 buc
 • Viezure 1 buc
 • Vulpe 10 buc
 • Jder de copac 1 buc
 • Dihor 1 buc
 • Bizam 5 buc
 • Turturica 10 buc
 • Gugustiuc 10 buc
 • Graur 30 buc
 • Sturz cintator 30 buc
 • Sturzi 30 buc
 • Rata mare 30 buc
 • Gainuse de balta 5 buc
 • Cioara griva 5 buc
 • Cotofana 10 buc
 • Gaita 5 buc

Produseleaccesorii
Fructele de padure, ciupercile si alte produse accesorii constituie  de asemenea o sursa de venit pentru unitate.

Silvoturism
Ocolul Silvic Valea Cibinului – Saliste dispune de un relief natural foarte variat,prezenta padurii si a muntelui conferind peisajului valori atragatoare, favorabile practicarii celor mai diferite forme de turism montan.
Activitatea de Silvoturism practicata prin introducerea in circuitul turistic a cabanei Tocile.

In anul 2011  s-a realizat o cifra de afaceri de 2.144.190 lei, compusa din

 • Masa lemnoasa pe picior 12.800 mc / 1.738.398  lei
 • Masa lemnoasa nevoi locale 3.300 mc / 171.985 lei
 • Fructe de padure 25.3 to  / 80.714  lei
 • Ciuperci 1.8 to/     6.224 lei
 • Carne vinat 1.02  to/ 7.012  lei
 • Actiuni silvoturism 18.354 lei
 • Puieti forestieri 143.8 mii buc/62.162 lei
 • Alte valorificari 59.341 lei

Pentru anul 2012 in programul ocolului cuprinde urmatorii indicatori:

 • Masa lemnoasa pe picior 16.600 mc / 2.127.000 lei
 • Masa lemnoasa nevoi locale 4.000 mc / 210.000 lei
 • Fructe de padure 20 to  / 70.000 lei
 • Ciuperci 23.000 lei
 • Carne vinat 0.6 to/ 5.000 lei
 • Actiuni silvoturism 15.000 lei
 • Alte valorificari 5.000 lei

Starea de sanatate a padurilor este buna,nu s-au semnalat   atacuri de boli s-au daunatori, fenomenul de uscare  a padurilor este in limitele  normale, nu s-au produs fenomene de eroziune sau degradare a solului, activitatile desfasurate in fondul forestier s-au efectuat cu respectarea regimului silvic si a legislatiei in vigoare.

Coordonatele actuale ale vietii cotidiene impun abordarea educatiei pentru dezvoltarea durabila, pentru protectia padurii si calitatii mediului inconjurator.

 
< Precedent
© 2019 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv