PRIMA PAGINA arrow OFERTA COMERCIALA arrow Licitatie

Cauta in site:
Licitatie PDF Imprimare E-mail

Anunţ

privind organizarea licitaţiei electronice principale pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior provenită din fondul forestier proprietate publică a statului, pentru anul de producţie 2024


 

Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, tel. 0269242142, fax:0269214970, e-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Data şi ora desfășurării licitației electronice: 14.12.2023  începând cu ora 1000.

Locul desfășurării licitaţiei: platforma de licitaţie electronică a DIRECŢIEI SILVICE SIBIU, disponibilă la adresa https://sibiu.piciorrnp.ro/.

Tipul licitaţiei: licitaţie ELECTRONICĂ.

Licitaţia electronică este organizată şi se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Data şi ora organizării preselecției: 07.12.2023 începând cu ora 1000.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 06.12.2023 ora 1630. Documentele solicitate prin caietul de sarcini, conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se vor trimite DOAR  prin poștă electronică, la adresa: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. , într-un singur fișier format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat, pe cererea de înscriere fiind obligatorie indicarea identității electronice (adresa de e-mail validă) a operatorului.

Documentațiile care nu respectă condițiile de mai sus nu vor fi admise la preselecție.

Lista partizilor care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului și pe site-urile www.rosilva.ro și  www.dssibiu.ro. 

Date de contact ocoale silvice:

Ocol Silvic

Localitatea

Telefon

E-mail

Agnita

Agnita, Spitalului, nr. 30

0269510385

Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Arpas

Arpaș, Principală, nr. 191

0269520030

Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Avrig

Avrig, Griviței, nr. 2

0269523744

Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Dumbrăveni

Dumbrăveni, Avram Iancu, 27

0269865554

Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Mediaş

Mediaş, Brateiului, nr. 27

0269841892

Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Miercurea Sibiului

Miercurea Sibiului, P-ța Corneliu Medrea, nr. 3

0269533016

Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Sibiu

Sibiu, Calea Dumbrăvii, 140

0269242449

Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Vl. Cibinului-Sălişte

Sălişte, Andrei Șaguna, 509

0269553303

Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

 

Informații utile:

I.             Pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a statului:

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 50.493,17  m3,  din care:

 


 pe natură de produse:               

 

   - produse principale: 45.163,73 m3

   - conservare:               4.118,23 m3

   - produse secundare:   1.211,21 m3

   

 

pe specii şi grupe de specii: 

 

   - rășinoase:  13.691,61 m3

   - fag:            22.007,84 m3

   - stejari:         6.517,02 m3

   - diverse tari: 8.050,37 m3

   - diverse moi:   226,33 m3


 

Masa lemnoasă pe picior care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSC® FSC – C140876.

 

Caietul de sarcini se poate descărca de pe site-urile www.dssibiu.ro și www.rosilva.ro sau, la cerere, de la sediul organizatorului începând cu data de 13.11.2022.

 

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei electronice: 

1.            Informațiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalitățile concrete de realizare a conectării:

Ø   conectarea se realizează introducând https://sibiu.piciorrnp.ro/  în bara de adrese a browser-ului de internet. Se poate accesa direct link-ul din pagina principală de internet a Direcţiei silvice Sibiu – http://www.dssibiu.ro/licitatie/;

Ø   dispozitive ce pot fi utilizate: Calculator PC/  Laptop/ Tableta/ Telefon smartphone (cu sistem Android, IOS, etc);

Ø   conexiune la internet stabilă: Mobilă: minim 3G+(H+), de preferat 4G sau Fixă: minim 10mbps;

Ø   Dispozitiv cu browser de internet, cu posibilitate de suport a următoarelor browsere: Chrome , Opera, Mozilla, Safari, sau Microsoft ®EDGE, ori Internet Explorer versiune 10 sau mai mult;

Ø   Riscurile neîndeplinirii condiţiilor tehnice minime de conectare la platforma electronică de licitaţie, conexiunea stabilă la internet cât şi asigurarea sursei de energie electrică necesară funcţionării dispozitivelor operatorului, inclusiv cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic după începerea licitaţie;

Ø   Criteriul de atribuire: preţul cel mai ridicat;

Ø   Licitaţia electronică se desfăşoară într-o singură rundă de licitare, conform paşilor descrişi în caietul de sarcini, în ordinea partizilor/grupajelor de partizi, conform anunţului de licitaţie şi caietului de sarcini. Licitaţia electronică se închide după ultima partida de la ultimul ocol programat.

2.            Pentru participare la licitație, operatorul economic trebuie să transmită în format electronic, documentele prevăzute la art. 21 alin. (5) din H.G. 715 din 2017 cu modificările ulterioare, semnate cu semnătură electronică calificată sau sigiliu electronic calificat, la adresa: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. , până la data de 06.12.2022 ora 1630, împreună cu o cerere de înscriere întocmită conform modelului prevăzut în Formularul nr. 1 din Anexa nr. 7 la prezentul caiet de sarcini, cu indicarea identității sale electronice (adresa de e-mail validă a operatorului), care se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului şi la care trebuie să anexeze documentaţia formată din documente prevăzute la art. 21 alin. (5) din H.G. 715/2017 cu modificările ulterioare, în copie certificată sub semnătură, de către reprezentantul operatorului economic, pentru conformitate cu originalul.

Completarea cererii (Formularul nr. 1) şi a declarației (Formularul nr. 2) şi semnarea acestora se fac de către reprezentantul legal al operatorului economic/grupului de operatori economici (persoana fizică învestită cu atribuţii de administrator sau lichidator ales, numit sau desemnat într-un alt mod, al cărui nume este înscris în registrul de stat unde este înregistrată persoana juridică sau împuternicitul acesteia prin înscris semnat în original de reprezentantul operatorului economic, inclusiv prin semnătură electronică).

Transmiterea documentelor la adresa Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. și certificarea pentru conformitate cu originalul a acestora prin semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat se poate face de către reprezentantul operatorului economic sau de către o altă persoană împuternicită în acest sens, în conformitate cu dispozițiile art. 1, lit. v) din Regulamentul aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Adresa de e-mail validă a operatorului economic este imperios necesară pentru transmiterea datelor de autentificare (utilizator şi parolă) în platforma de licitaţie electronică.

Operatorul economic este admis să participe la licitația electronică dacă contravaloarea garanției de contractare și a tarifului de participare au fost încasate de organizatorul licitației cu cel puțin 60 de minute înainte de data și ora stabilite pentru începerea licitației astfel:

Ø    garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe picior pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie.

Ø    tariful de participare la licitaţie în valoare de 180,00 lei;

Neîndeplinirea condițiilor amintite mai sus determină excluderea de la licitația electronică a operatorului economic în cauză și interzicerea participării la licitație a operatorului economic/grup de operatori economici.

3.                 Grupajele de partizi sunt detaliate în Caietul de sarcini aferent licitaţiei precum şi în lista partizilor oferite la licitaţie.

4.                 Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit în caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

5.                 Garanția de contractare nu se restituie operatorului economic în următoarele situații: 

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;

b) masa lemnoasă nu a fost plătită și exploatată conform prevederilor contractuale, din culpa operatorului economic;

c) valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru participarea la o licitație ulterioară și/sau pentru plata masei lemnoase.

Pentru informații şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitației, Compartimentul Fond Forestier, număr de telefon: 0269232981, fax: 0269241804, email: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.  


Pentru a descarca caietul de sarcini, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca Oferta masa lemnoasa pe picior, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca documentele de preselectie/licitatie, va invitam sa accesati acest link.


 
Urmator >
© 2023 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv