PRIMA PAGINA arrow OFERTA COMERCIALA arrow Licitatie

Cauta in site:
Licitatie PDF Imprimare E-mail

 Nr. 5547/30.10.2020

 

ANUNŢ

privind organizarea licitaţiei principale pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior provenite din fondul forestier proprietate publică a statului,

pentru anul de producţie 2021.

 

Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, tel. 0269242142, fax:0269214970, e-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Data şi ora desfășurării licitației: 03.12.2020  începând cu ora 1300.

Locul desfășurării licitaţiei: sediul Direcției silvice Sibiu – Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140.

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat.

Licitaţia este organizată şi se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Data şi ora organizării preselecției: 24.11.2020 începând cu ora 1400.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:

Ø pentru preselecţie: data 23.11.2020 ora 1630 

Ø pentru licitație: data 03.12.2020 ora 1245

 

Lista partizilor care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului, în ziarele Tribuna, Mesagerul și Turnul Sfatului,  pe site-urile www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro și www.produselepadurii.ro. 


 

 

I.             Pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a statului:

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 99269 m3,  din care: pe natură de produse: 

   - produse principale: 95047 m3

   - produse secundare:  4222 m3

   - produse de igienă: 0 m3

   - produse accidentale: 0 m3

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii: 

   - rășinoase: 29936 m3

   - fag: 42438 m3

   - stejari: 7852 m3

   - diverse tari: 19043 m3

   - diverse moi: 0 m3

 

 

Masa lemnoasă pe picior care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSC® FSC – C140876. 

  Pentru masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei, în condiţiile prevăzute de  prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare, nu se organizează negociere în ziua licitației. 

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 02.11.2020.

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 

1.                 Documentele de preselecţie, prevăzute de art. 21, alin. 5 din H.G. 715/2017, se depun în termenul prevăzut de reglementările legale aflate în vigoare la registratura Direcţiei silvice Sibiu.

2.                 Operatorul economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria Direcției Silvice Sibiu în limita sumei de 5000 lei a:

Ø garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe picior pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie.

Ø tariful de participare la licitaţie în valoare de 180,00 lei;

Documentele privind constituirea garanţiei de contractare precum şi a achitării tarifului de participare la licitaţie se vor depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minim două ore înaintea începerii şedinţei de licitaţie. 

Neîndeplinirea condiţiilor amintite mai sus determină interzicerea participării la licitaţie a operatorului economic.  

3.                 Grupajele de partizi sunt detaliate în Caietul de sarcini aferent licitaţiei precum şi în lista partizilor oferite la licitaţie.

4.                 Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit în caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

5.                      Garanția de contractare nu se restituie operatorului economic în următoarele situații: 

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;

b) masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare conform graficului, din culpa operatorului economic;  

c) valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară și/sau pentru plata masei lemnoase. 

d) operatorul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia, respectiv perioada cuprinsă între data depunerii și înregistrării ofertei la registratura Direcției Silvice Sibiu și momentul adjudecării partizii în desfășurarea ședinței de licitație;

e) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66, alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare. 

 

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact: Alin Anghel, număr de telefon: 0269232981, fax: 0269241804, email: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.   

Pentru a descarca PV de preselectie, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca caietul de sarcini, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca Oferta masa lemnoasa pe picior, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca documentele de preselectie, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca documentele de licitatie, va invitam sa accesati acest link.

Citeste mai departe...
 
© 2020 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv