PRIMA PAGINA arrow OFERTA COMERCIALA arrow Licitatie

Cauta in site:
Licitatie PDF Imprimare E-mail

 

Anunţ

privind organizarea licitaţiei intermediare pentru

vânzarea de de materiale lemnoase fasonate

provenite din fondul forestier proprietate publică a statului precum şi a altor proprietari cu care sunt încheiate contracte de administrare,

pentru anul de producţie 2020.


 

Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, tel. 0269242142, fax:0269214970, e-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Data şi ora desfășurării licitației: 16.07.2020  începând cu ora 1300.

Locul desfășurării licitaţiei: Sediu Direcíei silvice Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 140, Sibiu.

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat.

Licitaţia este organizată şi se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Data şi ora organizării preselecției: 09.07.2020 începând cu ora 1400.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:

Ø  pentru preselecţie: data 08.07.2020 ora 1630 

Ø pentru licitație: data 16.07.2020 ora 1245

 

Lista loturilor care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare lot sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro și www.produselepadurii.ro. 

 

I.             Pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a statului:

 

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație 1311 m3, din care pe sortimente:

-     cherestea: 0 m3

-     lemn pentru furnire estetice: 0 m3

-     lemn pentru furnire tehnice: 0 m

-     bușteni gater: 952 m3

-     lemn rotund pentru industria celulozei și hârtiei: 209 m3

-     lemn pentru mină: 0 m3

-     lemn pentru industralizare: 0 m3

-     lemn rotund de foioase și răşinoase pentru construcţii: 0 m3

-     lemn de foc:  150 m3

-     cherestea tivită: 0 m3

  şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

-     rășinoase:  668 m3

-     fag: 92 m3

-     stejar, gorun:  141 m3

-     gârniță : 0 m3

-     cer: 0 m3

-     salcâm: 0 m3

-     cireș: 0 m3

-     paltin: 0 m3

-     frasin: 0 m3

-     tei: 0 m3

-     plop: 0 m3

-     diverse tari: 405 m3

-     diverse moi: 5 m3

  

Materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSC® FSC – C140876.

 

 

II.          Pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier a altor proprietari administrat pe bază de contract :

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație 20 mc, din care pe sortimente:

-  lemn pentru furnire estetice: 0 m3

-  lemn pentru furnire tehnice: 0 m3

-  buștean gater:  20 m3

-  lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hârtiei: 0 m3

-  lemn pentru mina: 0 m3

-  lemn pentru industralizare: 0 m3

-  lemn rotund de foioase si răşinoase pentru construcţii: 0 m3

-  lemn de foc: 0 m3

 

 şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

-  rășinoase: 0 m3

-  fag: 0 m3

-  stejar, gorun: 2 m3

-  gârniță : 0 m3

-  cer: 0 m3

-  salcâm: 0 m3

-  cireș: 0 m3

-  paltin: 0 m3

-  frasin: 0 m3

-  tei: 0 m3

-  plop: 0 m3

-  diverse tari: 13 m3

-  diverse moi: 5 m3

 

Masa lemnoasă fasonată oferită spre vânzare  provenită din fondul forestier aparţinând altor proprietari administrat pe bază de contract  nu este certificată. 

 

 

Materialul lemnos fasonat rămas neadjudecat după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de  prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare. 

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 06.07.2020.  

 

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 

1.                 Documentele de preselecţie, prevăzute de art. 21, alin. 5 din H.G. 715/2017, se depun în termenul prevăzut de reglementările legale aflate în vigoare la registratura Direcţiei silvice Sibiu.

2.                 Operatorul economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria Direcției Silvice Sibiu în limita sumei de 5000 lei a:

Ø garanţiei de contractare pentru volumul de material lemnos fasonat pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie.

Ø tariful de participare la licitaţie în valoare de 180,00 lei;

Documentele privind constituirea garanţiei de contractare precum şi a achitării tarifului de participare la licitaţie se vor depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minim două ore înaintea începerii şedinţei de licitaţie. 

Neîndeplinirea condiţiilor amintite mai sus determină interzicerea participării la licitaţie a operatorului economic.  

3.                 Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit în caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

4.                      Garanția de contractare nu se restituie operatorului economic în următoarele situații: 

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;

b) masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare conform graficului, din culpa operatorului economic;  

c) valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară și/sau pentru plata masei lemnoase. 

d) operatorul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia, respectiv perioada cuprinsă între data depunerii și înregistrării ofertei la registratura Direcției Silvice Sibiu și momentul adjudecării partizii în desfășurarea ședinței de licitație;

e) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66, alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare. 

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact: Alin Anghel, număr de telefon: 0269232981, fax: 0269241804, email: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.   

Pentru a descarca caietul de sarcini, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca Oferta masa lemnoasa fasonata, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca documentele de preselectie, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca documentele de licitatie, va invitam sa accesati acest link.

Citeste mai departe...
 
© 2020 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv