PRIMA PAGINA arrow OFERTA COMERCIALA arrow Licitatie

Cauta in site:
Licitatie PDF Imprimare E-mail

Nr. 12435 / 03.11.2017

 

Anunţ

 

privind organizarea licitaţiei principale pentru

vânzarea de masă lemnoasă pe picior provenite din fondul forestier proprietate publică a statului,pentru anul de producţie 2018.


 

Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, tel. 0269242142, fax:0269214970, e-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Data şi ora desfășurării licitației: 07.12.2017  începând cu ora 1300.

Locul desfăşurării licitaţiei: Grand Hotel Dumbrava, str. Pădurea Dumbrava nr. 14, Sibiu.

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat.

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

Data şi ora organizării preselecției: 23.11.2017 începând cu ora 800.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:

Ø pentru preselecţie: data 22.11.2017 ora 1630 

Ø pentru licitație: data 07.12.2017 ora 1245

 

Lista partizilor/grupajelor de partizi care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă/grupaj de partizi sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro și www.produselepadurii.ro și publicate în ziarele Tribuna și Mesagerul. 

 

 

I.             Pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a statului:

 

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 72902 m3,  din care: pe natură de produse: 

   - produse principale: 72902 m3

   

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii: 

   - rășinoase: 19245 m3

   - fag: 31848 m3

   - stejari: 12064 m3

   - diverse tari: 9575 m3

   - diverse moi: 170 m3

 

  

Masa lemnoasă pe picior care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSC® FSC – C109255. 

 

Pentru masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei, în condiţiile prevăzute de  prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare, nu se organizează negociere în ziua licitației. 

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei sau de site-ul www.dssibiu.ro începând cu data de: 03.11.2017.  

 

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 

 

1.                      Documentele de preselecţie, prevăzute de art. 21, alin. (5) din H.G. 715/2017, se depun în termenul prevăzut de reglementările legale aflate în vigoare la registratura Direcţiei Silvice Sibiu.

2.                      Operatorul economic participant la licitaţie trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria Direcției Silvice Sibiu a:

Ø     garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe picior pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie.

Ø     tariful de participare la licitaţie în valoare de 180,00 lei;

Documentele privind constituirea garanţiei de contractare precum şi a achitării tarifului de participare la licitaţie se vor depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minim o oră înaintea începerii şedinţei de licitaţie. 

Neîndeplinirea condiţiilor amintite mai sus determină interzicerea participării la licitaţie a operatorului economic.  

3.                      Grupajele de partizi sunt detaliate în Caietul de sarcini aferent licitaţiei precum şi în lista partizilor oferite la licitaţie.

4.                      Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit în caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

5.                      Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic în următoarele situaţii: 

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;

b) masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare conform graficului, din culpa operatorului economic;  

c) valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară și/sau pentru plata masei lemnoase

d) operatorul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia, respectiv perioada cuprinsă între data depunerii și înregistrării ofertei la registratura Direcției Silvice Sibiu și momentul adjudecării partizii în desfășurarea ședinței de licitație;

e) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66, alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare. 

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact: Alin Anghel, număr de telefon: 0269232981, fax: 0269241804, email: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.  

 

Pentru a descarca PROCESUL VERBAL DE PRESELECTIE, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca oferta masa lemnoasa pe picior, va invitam sa accesati acest link.

Pentru descarcarea caietului de sarcini accesati acest link.

Pentru a descarca model de documente necesare la preselectie, va invitam sa accesati acest link.

Citeste mai departe...
 
© 2017 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv