Cauta in site:
Info Util PDF Imprimare E-mail

Direcția Silvică Sibiu cu sediul în Sibiu, Str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, anunță elaborarea primei versiuni a planului ”Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului administrată de către Direcția Silvică Sibiu prin Ocolul Silvic Agnita”, situat în județul Sibiu.

Consultarea primei versiuni a planului se poate face pe site-ul Direcției Silvice Sibiu: https://www.dssibiu.ro/ la secțiunea ”Evenimente”. Comentariile și sugestiile publicului se primesc pe adresele de email:  Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.  și   Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. , în termen de 15 zile calendaristice, de la data apariției anunțului. Informații la tel.: 0269242411. 

 PV conferinta I-a

Tema proiectare

Harta SG


Model cerere aviz favorabil

Declaratie referitor aviz de mediu OS Miercurea Sibiului


Ghidul autoritatilor publice pentru accesul publicului la informatia de mediu

Pentru a descarca ghidul, va invitam sa accesati acest link.Tarifele minime si maxime in cazul administrarii si asigurarii serviciilor silvice pentru suprafete de fond forestier (decizia GF Brasov 695/16.04.2020)

Pentru a descarca adresa GF Brasov, va invitam sa accesati acest link.|- Modalităţile de contestare a deciziei Direcţiei Silvice Sibiu, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

Conform prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare şi a Normelor de aplicare publicate în 2002, in cazul în care o persoana consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încãlcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativã conducatorului autoritãţii sau instituţiei publice cãreia i-a fost solicitatã informaţia.

Reclamaţia administrativã, conform modelelor, se depune în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al instituţiei publice sau a responsabilului cu difuzarea informatiilor publice.

Pentru a descarca model reclamatie administrativa raspuns negativ, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca model reclamatie administrativa raspuns neprimit, va invitam sa accesati acest link.

Programul de lucru al Directiei Silvice Sibiu:

       Luni - Joi : 08.00 - 16.30          Vineri : 08.00 - 14.00

|- Procedura privind preluarea, desfăşurarea şi organizarea activităţii de audienţă

Audienţele au loc în fiecare zi de luni, între orele 10ºº si 12ºº la sediul Directiei Silvice Sibiu, iar înscrierea în audienţă se poate face în fiecare zi, de luni până joi între orele 08ºº şi 16³º iar vineri între orele 08ºº şi 14ºº la numărul de telefon 0269/242142, la sediul instituţiei sau în scris, prin adresă trimisă prin poştă sau email: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Persoanele si adresele de contact le gasiti in meniul Contact


|- Direcţia Silvică Sibiu vinde material lemnos de lucru sau foc atât din pădure cât şi din depozitele Tălmaciu şi Porumbacu. Pentru lemnul de foc, solicitanţii se vor adresa personalului din teren (şefi district sau pădurari) unde vor achita contravaloarea materialului lemnos, fiind eliberat un bon de vânzare. Petru transportul acestor lemne se va emite de personalul silvic un aviz de însoţire.

|- Pentru transportul materialului lemnos sunt necesare următoarele acte:

 • aviz de însoţire material lemnos eliberat de firma care comercializează astfel de marfă
 • valabilitatea acestui act este de maxim 24 de ore de la data şi ora plecării transportului
  lipsa acestui document atrage după sine amenzi între 1.000 şi 3.000 lei şi confiscarea materialului lemnos

|- Pentru lemnul de lucru (pentru construcţii), la cantităţi ce nu depăşesc 10 mc, doritorii vor face o cerere la Ocolul silvic din raza localităţii unde îşi au reşedinţa. Pentru cantităţi de peste10 mc lemn lucru, cererea se va depune la sediul Direcţiei Silvice Sibiu împreună cu o copie a autorizaţiei de construcţie.

|- Transportul ilegal de material lemnos se sancţionează cu amenzi între 1.000 şi 3.000 lei şi confiscarea materialului lemnos transportat.

|- Tăierea ilegal de material lemnos poate constitui contravenţie sau infracţiune, în funcţie de valoarea prejudiciului creat şi se sacţionează cu amenzi între 1.000 şi 3.000 lei (în cazul contravenţiilor) sau cu inchisoare.

|- Pentru persoanele care doresc să-şi taie arbori din curtea proprie, acestea se vor adresa printr-o cerere primăriei de unde îşi au domiciliul, după aprobarea aceasta se va depune la ocolul silvic care administreză fondul forestier din aceea zonă. Personalul silvic va marca, contra cost, aborii respectivi şi vor emite un aviz de însoţire (dacă este cazul) pentru lemnul ce se transportă.

 


|- Directia Silvică Sibiu este interesată în achiziţionarea prin cumpărare a terenurilor forestiere şi agricole (arabile, fâneţe, păşuni împădurite) limitrofe fondului forestier proprietate publică a statului, de pe raza sa de activitate.

Terenurile care se oferă spre vânzare Direcţiei Silvice Sibiu necesită a fi întabulate pe proprietarii actuali. Preţul de achiziţionare se va negocia cu ofertantul în limita sumei maxime stabilite de un evaluator autorizat în acest sens.

Documentele necesare oferirii de terenuri spre vânzare sunt:

  • cerere adresată Direcţiei Silvice Sibiu în care să se specifice: suprafaţa, localizarea conform titlului de proprietate (ocol silvic, UP, UA), preţul solicitat, persoana de contact (adresa, număr de telefon).
  • copie titlu de proprietate
  • copie proces verbal de punere în posesie
  • extras CF pe numele ofertantului.

Menţionăm că potrivit Legii 26/1996 statul are drept de preemţiune la toate vânzările de bunăvoie sau silite, la preţ şi în condiţii egale, pentru enclavele din fond forestier proprietate publică şi terenurile limitrofe acestuia precum şi pentru terenurile acoperite cu vegetaţie forestieră. Proprietarul vânzător este obligat să înştiinţeze în scris Direcţia Silvică Sibiu în legătură cu intenţia de înstrăinare a terenului respectiv. Direcţia Silvică Sibiu îşi va manifesta opţiunea în termen de 30 de zile, după care dreptul de preemţiune încetează. Vânzarea făcută cu încălcarea dispoziţiilor de mai sus este nulă de drept.

 
© 2024 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv