Rezervatia - Calcarele eocene de la Turnu Rosu

· Scurt istoric: Elementele de valoare paleontologică deosebite ale Rezervaţiei "Calcarele eocene de la Turnu Roşu" au fost semnalate şi i-au preocupat pe specialişti încă din anul 1850. După studiul lui M.J. Ackner, J. Neugeboren a prezentat pentru prima oară în Transilvania (1851) bogăţia faunei fosile, formate în urmă cu milioane de ani în acest spaţiu, împărţit de Valea Satului de la marginea sud-estică a localităţii Turnu Roşu.

 Rezervatia - Calcarele eocene de la Turnu Rosu

Amplasate pe suportul cristalin al Munţilor Făgăraş, rocile sedimentare (biogene) de aici sunt alcătuite din corpurile fosile ale multor specii de plante şi animale care au trăit în apele mării de atunci.

Printr-o Hotărâre a Consiliului de Miniştrii (nr. 458) din 3 aprilie 1954, "Calcarele eocene de la Turnu Roşu" au fost declarate monument al naturii fiind puse sub ocrotirea legii. Arealul este consemnat şi de prevederile Legii nr. 5/2000, ca şi de Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu Nr. 64/2004.