Rezervatia - Golul alpin Balea
 · Suprafata: Situat în mijlocul segmentului glaciar central al masivului făgărăşan, rezervaţia cu lacul şi golul alpin Bâlea, din aval de căldarea care-l adăposteşte, însumează 180 ha. · Clima de tip alpin este rece cu o medie anuală de 0oC şi precipitaţii medii anuale de 1200 mm.
 Golul alpin Balea

· Vegetaţia ierboasă este compusă din păiş şi buruienişuri de omag iar cea arbustivă din jneapăn, salcie căprească, bujor de munte.

· Fauna săracă în specii este reprezentată de capra neagră şi marmota.

·  Lacul Bâlea cu cei 46.508 mp şi adâncimea de 11,35m, este cel mai mare lac al masivului şi este situat la 2034m altitudine. Apa rece, limpede şi bine oxigenată formează un biotop propice dezvoltării salmonidelor.

· Cascada Bâlea este cea mai spectaculoasă cădere de ape din întregul lanţ al Carpaţilor Meridionali.