Vanatoare
Situarea judeţului Sibiu în centrul ţării şi existenţa arcului carpatic care funcţionează ca un uriaş dispecer al maselor de aer, grefate împreună pe un relief în trepte relativ frământat, au determinat existenţa unei multitudini de microclimate cu asociaţii vegetale şi animale dintre cele mai caracteristice. Acest arc de piatră a rămas încă bine îmbrăcat în vegetaţie forestieră favorizând condiţii apreciate ca extrem de diversificate în floră şi faună.

Animalele sălbatice de interes vânătoresc ce se regăsesc în cadrul fondurilor de vânătoare gestionate de Direcţia Silvică Sibiu sunt bine reprezentate, favorizând o resursă regenerabilă de interes naţional şi internaţional.

Fondurile de vânătoare sunt administrate în scopul conservării biodiversităţii faunei sălbatice, menţinerii echilibrului ecologic, exercitării vânătorii şi al satisfacerii altor cerinţe socio-economice. Se urmăreşte în permanenţă menţinerea efectivelor reale cât mai aproape de cele optime, printr-o bună gospodărire a fondurilor de vânătoare.

Speciile de vânat existente reuşesc să ţină pasul cu transformările relativ de ultim moment impuse de om în mediul lor natural de viaţă. Cele mai multe dintre specii s-au adaptat metamorfozei peisajului forestier şi agricol mereu în schimbare, înregistrând în condiţii de vânare raţională şi de protecţie a habitatelor, efective echilibrate.    Vânătoarea se practică prin păstrarea unui echilibru corect între speciile de vânat, printr-o activitate desfăşurată limitat şi selectiv, precum şi prin ajutorarea vânatului în momentele dificile. Pentru aceasta, se crează condiţiile necesare menţinerii unui stoc de reproducţie sănătos, viguros fizic şi normal comportamental. Vânătoarea se practică atât cu vânători străini cât şi români, oferindu-se atât vânatul dorit cât şi pensiune completă în casele de vânătoare existente.

Fonduri de vânătoare

Direcţia Silvică Sibiu gestionează un număr de 6 fonduri de vânătoare cu o suprafaţă totală de 82.597 ha din care pădure 34.710 ha. Aceste fonduri sunt situate în zona de deal şi munte după cum urmează:

Ocolul silvic Fondul de vânătoare Suprafaţa (ha) Zona
Avrig 5 Porumbacu 17.122 Munte
Vl.Cibinului-Sălişte 20 Şura Mică 12.788 Deal
Mediaş 27 Şeica Mică 12.180 Deal
Agnita 36 Iacobeni 14.914 Deal
Miercurea Sibiului 44 Bistra 15.417 Munte

 

Efective vânat

Situaţia şi evoluţia principalelor specii de vânat existente, este următoarea: 

Specia 2014 2015 2016 2017 Obs
Cerb comun 268
272
266
266
Stabil
Căprior 883
888
879
874
Stabil
Capra neagră 104
104
103
102
Stabil
Mistreţ 296
296
304
314 Creştere
Iepure 1081
1049
1053
1057
Stabil
Fazan 1222
1303
1225
1210
Oscilant
Cocoş de munte 172
170
174
171
Constant
Urs 48
57
61
63
Crestere
Lup 41
46
44
35
Crestere
Râs 12
14
14
16
Uşoară creştere
Pisica sălbatică 51
50
48
47
Stabil