Regenerarea padurilor

Regenerarea pădurilor este una din activităţile prioritare a Direcţiei Silvice Sibiu. Extinderea suprafeţei pădurilor se face prin regenerarea tuturor suprafeţelor de pădure de pe care s-a recoltat masa lemnoasă urmare a aplicării tăierilor de produse principale, împădurirea terenurilor fără vegetaţie forestieră care nu au alte folosinţe atribuite prin amenajament, atât în pădurile proprietatea statului cât şi în cele private administrate de Direcţia Silvică Sibiu.

Materialul săditor necesar lucrărilor de regenerare este produs în majoritatea cazurilor în cele peste 30 pepiniere permanente proprii din care se scot anual peste 2,9 milioane puieţi de foioase şi răşinoase, şi din cele 10 solarii care produc anual peste 1 milion puieţi pentru repicat.

Direcţia Silvică Sibiu oferă spre valorificare şi puieţi ornamentali de diferite mărimi şi specii, prin ocoalele silvice Vl.Cibinului-Sălişte (0269 553303) şi Mediaş (0269 841892).

Program / Realizări 2011 - Regenerarea pădurilor proprietate a statului

Ocol Silvic Total realiz. Naturale Integrale Completari
Progr Realiz Progr Realiz Progr Realiz
Agnita 15
10
10
9
14
9
9
Arpaş 22
14
14
8
8
7
7
Avrig 44
33

9

23
35
7 7
Miercurea Sibiului 76
 -

 -

67
69
7
7
Dumbrăveni 76
35
59
17
17

 5

 5

Mediaş 13
9
9
12
4
8
8
Sibiu 47
 41 41
5
6
 5 5
Vl.Cibinului-Sălişte 49
16
33
16
16
7
7
Total 342
148
166
157
169
55
55

Program / Realizări 2011 - Regenerarea pădurilor proprietate publică/privată

Ocol Silvic Total realiz. Naturale Integrale Completari
Progr Realiz Progr Realiz Progr Realiz
Agnita 35
2 9
21
26
3
3
Arpaş 18
8
8
10
10
3
3
Avrig 35
27
27
8
8

1

1
Miercurea Sibiului

7

   

7

7

-

-

Dumbrăveni

23

16

18

4

5

2

2

Mediaş

 

 

 

 

 

 

Sibiu 28
6
6
31
22
3
3
Vl.Cibinului-Sălişte

17

11 

13 

1
1
Total 163
70
81
75
82
13
13

Situatia pepinierelor si solariilor - 2011

Ocol Silvic Pepiniere Solarii
Număr Suprafaţă
ari
Număr Suprafaţă
mp
Agnita 3 320    
Arpaş 5 561 1 130
Avrig 7 557 3 400
Miercurea Sibiului 6 142 2 150
Dumbrăveni 1 730    
Mediaş 1 651    
Sibiu 3 696 3
300
Vl.Cibinului-Sălişte 5 540 1
150
Total 31 4.197 10 1.130

 

Recoltarea materialului de reproducere se face din plantajele şi rezervaţiile de seminţe înscrise în “Catalogul naţional al surselor pentru materialul forestier din România” ediţia 2001.

Suprafata rezervatiilor de seminte si plantaje

Ocol Silvic Suprafaţă
Agnita 479,2
Arpaş 416,9
Avrig 139,9
Miercurea Sibiului 154,6
Dumbrăveni 86,6
Mediaş 342,8
Sibiu 37,2
Vl.Cibinului-Sălişte
116,1
Total 1.773,3