Regenerarea padurilor

Regenerarea pădurilor este una din activităţile prioritare a Direcţiei Silvice Sibiu. Extinderea suprafeţei pădurilor se face prin regenerarea tuturor suprafeţelor de pădure de pe care s-a recoltat masa lemnoasă urmare a aplicării tăierilor de produse principale, împădurirea terenurilor fără vegetaţie forestieră care nu au alte folosinţe atribuite prin amenajament, atât în pădurile proprietatea statului cât şi în cele private administrate de Direcţia Silvică Sibiu.

Materialul săditor necesar lucrărilor de regenerare este produs în majoritatea cazurilor în cele peste 30 pepiniere permanente proprii din care se scot anual peste 2,9 milioane puieţi de foioase şi răşinoase, şi din cele 10 solarii care produc anual peste 1 milion puieţi pentru repicat.

Direcţia Silvică Sibiu oferă spre valorificare şi puieţi ornamentali de diferite mărimi şi specii, prin ocoalele silvice Vl.Cibinului-Sălişte (0269 553303) şi Mediaş (0269 841892).

Program / Realizări 2018 - Regenerarea pădurilor proprietate a statului

Ocol Silvic Naturale Integrale Completari
Progr Realiz Progr Realiz Progr Realiz
Agnita 10 10 14 14 2 2
Arpaş - 11 24 24 8 8
Avrig 8

8

27 27 9 9
Miercurea Sibiului  -

 -

88 83 13 13
Dumbrăveni 41 63 16 16

3

3

Mediaş 23 60 13 19 6 6
Sibiu 17 17 27 28 4 4
Vl.Cibinului-Sălişte 1 19 11 11 - -
Total 100 188 220 222 45 45

Program / Realizări 2018 - Regenerarea pădurilor proprietate publică/privată

Ocol Silvic Naturale Integrale Completari
Progr Realiz Progr Realiz Progr Realiz
Agnita - - 16 16 2 2
Arpaş 30 25 12 13 3 3
Avrig 11 11 5 5

1

1
Miercurea Sibiului

2

2

2

2

Dumbrăveni

-

-

5

5

1

1

Mediaş

-

10

5

5

1

1

Sibiu - - 8 12 2 2
Vl.Cibinului-Sălişte

1

13

7

8

- -
Total 42 59 60 66 12 12

Situatia pepinierelor si solariilor - 2018

Ocol Silvic Pepiniere Solarii
Număr Suprafaţă
ari
Număr Suprafaţă
mp
Agnita 3 455  -
Arpaş 6 616 1 132
Avrig 4 495 3 450
Miercurea Sibiului 6 173 3 340
Dumbrăveni 1 686  - -
Mediaş 1 237  -  -
Sibiu 4 1.099 2 100
Vl.Cibinului-Sălişte 5 393 1
140
Total 30 4.154 10 1.162

 

Recoltarea materialului de reproducere se face din plantajele şi rezervaţiile de seminţe înscrise în “Catalogul naţional materialelor de baza pentru producerea materialelor forestiere de reproducere” aprobat cu OM 1645/01.07.2013

Suprafata rezervatiilor de seminte si plantaje

Ocol Silvic Suprafaţă
Agnita 44.13
Arpaş 295.23
Avrig 113.41
Miercurea Sibiului 48.93
Dumbrăveni 71.9
Mediaş 78.8
Sibiu 44.78
Vl.Cibinului-Sălişte
65.72
Total 762.9