Structura

Activitatea Direcţiei Silvice Sibiu, se desfăşoară pe o suprafaţă de 119.370 ha, din care 61.065 ha fond forestier proprietate publică a statului, 45.699 ha fond forestier proprietate a unităţilor administrativ teritoriale, 12.606 ha fond forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice.

Suprafaţa terenurilor acoperite cu pădure este de 117.516 ha din care răşinoase 37.611 ha şi foioase 79.905 ha, procentul de împădurire, raportat la suprafaţa judeţului fiind de 34 %.

Din punct de vedere geografic, suprafaţa fondului forestier este situată în centrul ţării, în partea de sud a Transilvaniei, zonă atestată în trecut prin însăşi denumirea ei “ţara de peste păduri” (Transsilva).

Padurile judetului reprezinta o mare amplitudine si varietate determinate de framântarile reliefului: de la 265 m în depresiunea Târnavei Mari pâna la 1.750 m în Muntii Fagaras si chiar la 1.850 m în Muntii Lotrului.Directia Silvica Sibiu administreaza prin cele 8 ocoale silvice:  Agnita, Arpas, Avrig, Miercurea Sibiului, Dumbraveni, Medias, Sibiu,  Valea Cibinului – Saliste padurile proprietate publica a statului si a celor 779 proprietari care au incheiat contracte de administrare cu DS Sibiu (49 unitati administrativ – teritoriale, 36 forme asociative, 64 institutii de cult si invatamant, 630 persoane fizice).

 

Fondul Forestier TOTAL (ha) RNP (ha) Administrate pe baza de contract (ha)
Total Unitati administrativ teritoriale Persoane juridice si fizice
Ocolul Silvic
Agnita 17.512 5.204 12.308 11.267 1.041
Arpas 16.990 7.132 9.858 3.918 5.940
Avrig 13.417 7.204 6.213 4.328 1.885
Dumbraveni 13.611 8.307 5.304 4.560 744
Medias 12.929 6.358 6.571 4.930 1.641
Miercurea Sibiului 17.253 14.911 2.342 2.341 1
Sibiu 15.582 6.372 9.120 8.875 335
Valea Cibinului - Saliste 12.076 5.577 6.499 5.480 1.019
TOTAL 119.370 61.065 58.305 45.699 12.606