PRIMA PAGINA arrow ACTIVITATI arrow Fond forestier

Cauta in site:
Fond forestier PDF Imprimare E-mail
Index articole
Fond forestier
Conditii stationale
Activitatea Direcţiei Silvice Sibiu la finele anului 2011 se desfăşoară pe o suprafaţă de 111.942 ha, din care 61.086 ha fond forestier proprietate publică a statului, 40.970 ha fond forestier proprietate publică a unitaţilor administrativ teritoriale, 8.688 ha fond forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi 1.198 ha fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice.

Direcţia Silvică Sibiu administrează prin cele 8 ocoale silvice:  Agnita, Arpaş, Avrig, Miercurea Sibiului, Dumbrăveni, Mediaş, Sibiu,  Valea Cibinului – Sălişte pădurile proprietate publică a statului şi a celor 918 proprietari care au incheiat contracte de administrare cu DS Sibiu (57 unitaţi administrativ – teritoriale, 30 forme asociative, 61 instituţii de cult şi invatamant, 831 persoane fizice). Suprafaţa terenurilor acoperite cu pădure este de 110.235 ha din care răşinoase 36.032 ha şi foioase 74.203 ha, procentul de împădurire, raportat la suprafaţa judeţului fiind de 34 %.

STRUCTURA PE SPECII
În cazul structurii pe specii a pădurilor proprietate publică a statului (59.831 ha), ponderea răşinoaselor este de 41%, cel mai bine reprezentat fiind molidul în arborete pure în cadrul O.S. Miercurea Sibiului (37%). Fagul este de asemenea bine reprezentat cu 23 % în arborete pure sau de amestec, quercineele participă cu 17 %, restul de 19 % fiind ocupat de esenţe tari (17%) şi diverse moi (3 %).În structura pe specii a pădurilor administrate pe bază de contract (52.635 ha), ponderea raşinoaselor este de 23%, cel mai bine reprezentat fiind molidul (17%). Fagul este reprezentat cu 28 % în arborete pure sau de amestec, quercineele participă cu 24 %, restul de 25 % fiind ocupat de esenţe tari (23 %) şi diverse moi (2 %).

POSIBILITATEA ANUALA
Posibilitatea anuală a pădurilor proprietate publică a statului gospodărite actual de D.S. Sibiu este de 226,9 mii mc, din care produse principale 177,9 mii mc, produse secundare 20,7 mii mc şi igienă 28,3 mii mc.  Posibilitatea anuală a pădurilor administrate pe bază de contract de către D.S. Sibiu este de 142,4 mii mc, din care produse principale 91,7 mii mc, produse secundare 28,2 mii mc şi igienă 22,5 mii mc.

PRODUCTIVITATEA MEDIE
Productivitatea medie a pădurii este de 5,8mc/an/ha , depăşind media pe ţară de 5,4mc/an/ha, nivel datorat faptului că majoritatea arboretelor au în compoziţie specii autohtone care valorifică optim potenţialul staţional.

Alte caracteristici ale fondului forestier sunt:

        • clasa de producţie medie a III a          • consistenţa medie 0,8          • vârsta medie 57 ani

În privinţa claselor de vârstă , remarcăm un deficit de arborete la clasele de vărstă a III a cu 10% , a IV a cu 17%, a V a cu 10% şi a VI a cu 11%.Starea de sănătate a pădurilor aflate în administrarea Direcţiei Silvice Sibiu, la nivelul anului 2007 este bună neînregistrâdu-se calamităţi datorate factorilor biotici, agenţilor puternici poluanţi, sau fenomene naturale defavorabile.


 
© 2017 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv