PRIMA PAGINA arrow Evenimente arrow Oportunitati angajare

Cauta in site:
Oportunitati angajare PDF Imprimare E-mail

 REZULTATUL FINAL

la concursul pentru ocuparea postului de pădurar de la Ocolul Silvic Valea Cibinului-Săliște

din data de 14.12.2020

MEDIA GENERALĂ

Nr. crt. Numele şi prenumele concurenţilor Postul pentru care concurează Media generală Rezultat Observaţii

1 Bădilă Liviu-Ioan pădurar la Ocolul Silvic Valea Cibinului-Săliște 9.00 ADMIS

        Eventualele contestații se pot face în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, la sediul Direcției Silvice Sibiu, sau la fax 0269-214970.


A N U N Ţ

 

Direcţia Silvică Sibiu scoate la concurs următoarele posturi din cadrul subunităţilor, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Postul

Subunitatea

1

1 post pădurar

Ocolul Silvic Valea Cibinului-Săliște

 

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Sibiu din Calea Dumbrăvii nr.140, în data de 14.12.2020 ora 0900.

Concursul se va desfăşura conform punctului 3 din Anexa nr. 9 din Contractul colectiv de muncă, respectiv se va proceda la promovarea salariaţilor din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA.

Cerinţele postului sunt:

- gradul profesional minim necesar – pădurar debutant, sau să îndeplinească condițiile de acordare al acestuia.

- absolvent studii medii sau de bază de specialitate.

          Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu.

          Nota minimă de promovare este 7, va fi admis candidatul care obține media notelor cea mai mare.

          Termenul pentru depunerea contestațiilor este de o zi, de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se vor depune la registratura Direcției Silvice Sibiu.

Candidaţii vor depune la compartimentul Programare, Resurse Umane un dosar care să cuprindă:

-          cerere prin care solicită înscrierea la concurs;

-          curriculum vitae format europass semnat de candidat;

-          diploma ce atestă studiile (original si copie);

-          carnetul de muncă (original si copie) şi adeverinţe privind vechimea în muncă;

-          actul de identitate (original si copie);

-          certificat de cazierul judiciar fără înscrisuri;

-          adeverință de la medicul de familie, sau alte instituții medicale abilitate, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare (original)

-          declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA sau subunităţile acesteia.

-          declaraţie de incompatibilitate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 10 la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare.

Termen limită pentru depunerea dosarelor 11.12.2020.

Candidații care în ziua concursului/examenului nu au dosarul complet conform cerințelor din prezentul anunț, sau care nu au depus dosarul în termenul specificat, nu vor fi admiși la concurs/examen.

 

Pentru bibliografie sau alte informaţii suplimentare persoana de contact este Daniel Conţiu responsabil Comp. Programare, Resurse Umane (0730-651.652).REZULTATUL FINAL

la concursul pentru ocuparea postului de șef district de la Ocolul Silvic Valea Cibinului-Săliște

din data de 05.11.2020

MEDIA GENERALĂ

Nr. crt. Numele şi prenumele concurenţilor Postul pentru care concurează Media generală Rezultat Observaţii
1 Părău Gheorghe-Marius Șef district la Ocolul Silvic Valea Cibinului-Săliște 8.00 ADMIS
        Eventualele contestații se pot face în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, la sediul Direcției Silvice Sibiu, sau la fax 0269-214970.

Nr. 5462 /RB/ 28.10.2020

 

A N U N Ţ

 

Direcţia Silvică Sibiu scoate la concurs următoarele posturi din cadrul subunităţilor, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Postul

Subunitatea

1

1 post șef district studii medii

 

Ocolul Silvic Valea Cibinului-Săliște

 

 

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Sibiu din Calea Dumbrăvii nr.140, în data de 05.11.2020 ora 0900.

Concursul se va desfăşura conform punctului 3 din Anexa nr. 9 din Contractul colectiv de muncă, respectiv se va proceda la promovarea salariaţilor din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA.

Cerinţele postului sunt:

Pentru șef district:

- gradul profesional minim necesar – tehnician silvic debutant.

- sau absolvent studii medii silvice

          Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu.

          Nota minimă de promovare este 7, va fi admis candidatul care obține media notelor cea mai mare.

          Termenul pentru depunerea contestațiilor este de o zi, de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se vor depune la registratura Direcției Silvice Sibiu.

Candidaţii vor depune la compartimentul Programare, Resurse Umane un dosar care să cuprindă:

-          cerere prin care solicită înscrierea la concurs;

-          curriculum vitae format europass semnat de candidat;

-          diploma ce atestă studiile (original si copie);

-          carnetul de muncă (original si copie) şi adeverinţe privind vechimea în muncă;

-          actul de identitate (original si copie);

-          certificat de cazierul judiciar fără înscrisuri;

-          adeverință de la medicul de familie, sau alte instituții medicale abilitate, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare (original)

-          declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA sau subunităţile acesteia.

-          declaraţie de incompatibilitate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 10 la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare.

Termen limită pentru depunerea dosarelor 04.11.2020.

Candidații care în ziua concursului/examenului nu au dosarul complet conform cerințelor din prezentul anunț, sau care nu au depus dosarul în termenul specificat, nu vor fi admiși la concurs/examen.

Pentru bibliografie sau alte informaţii suplimentare persoana de contact este Daniel Conţiu responsabil Comp. Programare, Resurse Umane (0730-651.652).

 


A N U N Ţ

 

Direcţia Silvică Sibiu scoate la concurs următoarele posturi din cadrul subunităţilor, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Postul

Subunitatea

1

1 post pădurar

 

Ocolul Silvic Dumbrăveni

 

1

1 post șef district studii medii - pe durată determinată , până la revenirea titularului postului

Ocolul Silvic Mediaș

 

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Sibiu din Calea Dumbrăvii nr.140, în data de 03.11.2020 ora 0900.

Concursul se va desfăşura conform punctului 3 din Anexa nr. 9 din Contractul colectiv de muncă, respectiv se va proceda la promovarea salariaţilor din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA.

Cerinţele postului sunt:

Pentru șef district:

- gradul profesional minim necesar – tehnician silvic debutant.

- sau absolvent studii medii silvice

Pentru pădurar:

- gradul profesional minim necesar – pădurar debutant.

- sau absolvent studii medii sau de bază de specialitate.

          Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu.

          Nota minimă de promovare este 7, va fi admis candidatul care obține media notelor cea mai mare.

          Termenul pentru depunerea contestațiilor este de o zi, de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se vor depune la registratura Direcției Silvice Sibiu.

Candidaţii vor depune la compartimentul Programare, Resurse Umane un dosar care să cuprindă:

-          cerere prin care solicită înscrierea la concurs;

-          curriculum vitae format europass semnat de candidat;

-          diploma ce atestă studiile (original si copie);

-          carnetul de muncă (original si copie) şi adeverinţe privind vechimea în muncă;

-          actul de identitate (original si copie);

-          certificat de cazierul judiciar fără înscrisuri;

-          adeverință de la medicul de familie, sau alte instituții medicale abilitate, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare (original)

-          declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA sau subunităţile acesteia.

-          declaraţie de incompatibilitate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 10 la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare.

Termen limită pentru depunerea dosarelor 02.11.2020.

Candidații care în ziua concursului/examenului nu au dosarul complet conform cerințelor din prezentul anunț, sau care nu au depus dosarul în termenul specificat, nu vor fi admiși la concurs/examen.

Pentru bibliografie sau alte informaţii suplimentare persoana de contact este Daniel Conţiu responsabil Comp. Programare, Resurse Umane (0730-651.652).

 

REZULTATUL FINAL
la concursul pentru ocuparea postului de pădurar de la Ocolul Silvic Dumbrăveni   și postul de șef district la Ocolul Silvic Mediaș
din data de 03.11.2020
MEDIA GENERALĂ
Nr. crt. Numele şi prenumele concurenţilor Postul pentru care concurează Media generală Rezultat Observaţii
1 Ghebenel Marian Pădurar la Ocolul Silvic Dumbrăveni 7.33 ADMIS  
2 Chețan Nicolae Șef district Ocolul Silvic Mediaș 8.25 ADMIS  
        Eventualele contestații se pot face în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, la sediul Direcției Silvice Sibiu, sau la fax 0269-214970.
REZULTATUL FINAL
la concursul pentru ocuparea posturilor de pădurar de la Ocolul Silvic Agnita și Ocolul Silvic Valea Cibinului-Săliște 
din data de 08.10.2020
MEDIA GENERALĂ
Nr. crt. Numele şi prenumele concurenţilor Postul pentru care concurează Media generală Rezultat Observaţii
1 Băra-Brîncovean Cornel Pădurar la Ocolul Silvic Agnita 8.00 ADMIS  
2 Gligor Silviu-Andrei Pădurar la Ocolul Silvic Valea Cibinului-Săliște 9.67 ADMIS  
        Eventualele contestații se pot face în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, la sediul Direcției Silvice Sibiu, sau la fax 0269-214970.
A N U N Ţ

 

Direcţia Silvică Sibiu scoate la concurs următoarele posturi din cadrul subunităţilor, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Postul

Subunitatea

1

1 post pădurar

Ocolul Silvic Agnita

1

1 post pădurar

Ocolul Silvic Valea Cibinului-Săliște

 

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Sibiu din Calea Dumbrăvii nr.140, în data de 08.10.2020 ora 0900.

Concursul se va desfăşura conform punctului 3 din Anexa nr. 9 din Contractul colectiv de muncă, respectiv se va proceda la promovarea salariaţilor din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA.

Cerinţele postului sunt:

- gradul profesional minim necesar – pădurar debutant, sau să îndeplinească condițiile de acordare al acestuia.

- absolvent studii medii sau de bază de specialitate.

          Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu.

          Nota minimă de promovare este 7, va fi admis candidatul care obține media notelor cea mai mare.

          Termenul pentru depunerea contestațiilor este de o zi, de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se vor depune la registratura Direcției Silvice Sibiu.

Candidaţii vor depune la compartimentul Programare, Resurse Umane un dosar care să cuprindă:

-          cerere prin care solicită înscrierea la concurs;

-          curriculum vitae format europass semnat de candidat;

-          diploma ce atestă studiile (original si copie);

-          carnetul de muncă (original si copie) şi adeverinţe privind vechimea în muncă;

-          actul de identitate (original si copie);

-          certificat de cazierul judiciar fără înscrisuri;

-          adeverință de la medicul de familie, sau alte instituții medicale abilitate, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare (original)

-          declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA sau subunităţile acesteia.

-          declaraţie de incompatibilitate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 10 la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare.

Termen limită pentru depunerea dosarelor 07.10.2020.

Candidații care în ziua concursului/examenului nu au dosarul complet conform cerințelor din prezentul anunț, sau care nu au depus dosarul în termenul specificat, nu vor fi admiși la concurs/examen.

Pentru bibliografie sau alte informaţii suplimentare persoana de contact este Daniel Conţiu responsabil Comp. Programare, Resurse Umane (0730-651.652). 


A N U N Ţ

 

Direcţia Silvică Sibiu scoate la concurs următoarele posturi din cadrul subunităţilor, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Postul

Subunitatea

1

1 post pădurar

Ocolul Silvic Dumbrăveni

1

1 post pădurar

Ocolul Silvic Sibiu

 

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Sibiu din Calea Dumbrăvii nr.140, în data de 01.09.2020 ora 0900.

Concursul se va desfăşura conform punctului 3 din Anexa nr. 9 din Contractul colectiv de muncă, respectiv se va proceda la promovarea salariaţilor din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA.

Cerinţele postului sunt:

- gradul profesional minim necesar – pădurar debutant, sau să îndeplinească condițiile de acordare al acestuia.

- absolvent studii medii sau de bază de specialitate.

          Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu.

          Nota minimă de promovare este 7, va fi admis candidatul care obține media notelor cea mai mare.

          Termenul pentru depunerea contestațiilor este de o zi, de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se vor depune la registratura Direcției Silvice Sibiu.

Candidaţii vor depune la compartimentul Programare, Resurse Umane un dosar care să cuprindă:

-          cerere prin care solicită înscrierea la concurs;

-          curriculum vitae format europass semnat de candidat;

-          diploma ce atestă studiile (original si copie);

-          carnetul de muncă (original si copie) şi adeverinţe privind vechimea în muncă;

-          actul de identitate (original si copie);

-          certificat de cazierul judiciar fără înscrisuri;

-          adeverință de la medicul de familie, sau alte instituții medicale abilitate, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare (original)

-          declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA sau subunităţile acesteia.

-          declaraţie de incompatibilitate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 10 la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare.

Termen limită pentru depunerea dosarelor 31.08.2020.

Candidații care în ziua concursului/examenului nu au dosarul complet conform cerințelor din prezentul anunț, sau care nu au depus dosarul în termenul specificat, nu vor fi admiși la concurs/examen.

Pentru bibliografie sau alte informaţii suplimentare persoana de contact este Daniel Conţiu responsabil Comp. Programare, Resurse Umane (0730-651.652).

REZULTATUL FINAL
la concursul pentru ocuparea postului de pădurar de la Ocolul Silvic Sibiu
din data de 01.09.2020
MEDIA GENERALĂ
Nr. crt. Numele şi prenumele concurenţilor Postul pentru care concurează Media generală Rezultat Observaţii
1 Blaga Viorel Mihai  Pădurar la Ocolul Silvic Sibiu 7.92 ADMIS  
        Eventualele contestații se pot face în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, la sediul Direcției Silvice Sibiu, sau la fax 0269-214970.


REZULTATUL FINAL
la concursul pentru ocuparea posturilor de pădurar de la Ocolul Silvic Agnita și Ocolul Silvic Avrig, 
din data de 21.07.2020
 
Nr. crt. Numele şi prenumele concurenţilor Postul pentru care concurează Media generală Rezultat Observaţii
1 Rusu Marius Adrian Pădurar la Ocolul Silvic Agnita 8.58 ADMIS  
2 Tudur Bogdan Adrian Pădurar la Ocolul Silvic Avrig 7.83 ADMIS  
        Eventualele contestații se pot face în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, la sediul Direcției Silvice Sibiu, sau la fax 0269-214970.
A N U N Ţ

 

Direcţia Silvică Sibiu scoate la concurs următoarele posturi din cadrul subunităţilor, după cum urmează:

 

 

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Sibiu din Calea Dumbrăvii nr.140, în data de 21.07.2020 ora 0900.

Concursul se va desfăşura conform punctului 3 din Anexa nr. 9 din Contractul colectiv de muncă, respectiv se va proceda la promovarea salariaţilor din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA.

Cerinţele postului sunt:

- gradul profesional minim necesar – pădurar debutant, sau să îndeplinească condițiile de acordare al acestuia.

- absolvent studii medii sau de bază de specialitate.

          Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu.

          Nota minimă de promovare este 7, va fi admis candidatul care obține media notelor cea mai mare.

          Termenul pentru depunerea contestațiilor este de o zi, de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se vor depune la registratura Direcției Silvice Sibiu.

Candidaţii vor depune la compartimentul Programare, Resurse Umane un dosar care să cuprindă:

-          cerere prin care solicită înscrierea la concurs;

-          curriculum vitae format europass semnat de candidat;

-          diploma ce atestă studiile (original si copie);

-          carnetul de muncă (original si copie) şi adeverinţe privind vechimea în muncă;

-          actul de identitate (original si copie);

-          certificat de cazierul judiciar fără înscrisuri;

-          adeverință de la medicul de familie, sau alte instituții medicale abilitate, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare (original)

-          declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA sau subunităţile acesteia.

-          declaraţie de incompatibilitate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 10 la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare.

Termen limită pentru depunerea dosarelor 20.07.2020.

Candidații care în ziua concursului/examenului nu au dosarul complet conform cerințelor din prezentul anunț, sau care nu au depus dosarul în termenul specificat, nu vor fi admiși la concurs/examen.

Pentru bibliografie sau alte informaţii suplimentare persoana de contact este Daniel Conţiu responsabil Comp. Programare, Resurse Umane (0730-651.652). 

 

Nr. crt.

Postul

Subunitatea

1

1 post pădurar

Ocolul Silvic Agnita

1

1 post pădurar

Ocolul Silvic Avrig

1

1 post pădurar

Ocolul Silvic Dumbrăveni

A N U N Ţ

 

Direcţia Silvică Sibiu scoate la concurs următoarele posturi din cadrul subunităţilor, după cum urmează:

 

 

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Sibiu din Calea Dumbrăvii nr.140, în data de 03.07.2020 ora 0900.

Concursul se va desfăşura conform Anexei nr. 9 din Contractul colectiv de muncă al Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA.

Cerinţele postului sunt:

- gradul profesional minim necesar – pădurar debutant.

- sau absolvent studii medii sau de bază de specialitate.

          Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu.

          Nota minimă de promovare este 7, va fi admis candidatul care obține media notelor cea mai mare.

          Termenul pentru depunerea contestațiilor este de o zi, de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se vor depune la registratura Direcției Silvice Sibiu.

Candidaţii vor depune la compartimentul Programare, Resurse Umane un dosar care să cuprindă:

-          cerere prin care solicită înscrierea la concurs;

-          curriculum vitae;

-          diploma ce atestă studiile (original si copie);

-          carnetul de muncă (original si copie) şi adeverinţe privind vechimea în muncă;

-          actul de identitate (original si copie);

-          certificat de cazierul judiciar fără înscrisuri.

-          adeverință de la medicul de familie, sau alte instituții medicale abilitate, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare (original)

-          declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA sau subunităţile acesteia.

-          declaraţie de incompatibilitate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 10 la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare.

Termen limită pentru depunerea dosarelor 01.07.2020.

Candidații care în ziua concursului/examenului nu au dosarul complet conform cerințelor din prezentul anunț, sau care nu au depus dosarul în termenul specificat, nu vor fi admiși la concurs/examen.

Pentru bibliografie sau alte informaţii suplimentare persoana de contact este Daniel Conţiu responsabil Comp. Programare, Resurse Umane (0730-651.652).

 


Nr. crt.

Postul

Subunitatea

1

1 post pădurar

Ocolul Silvic Dumbrăveni

A N U N Ţ

 

Direcţia Silvică Sibiu scoate la concurs următoarele posturi din cadrul subunităţilor, după cum urmează:

 

 

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Sibiu din Calea Dumbrăvii nr.140, în data de 17.06.2020 ora 0900.

Concursul se va desfăşura conform punctului 3 din Anexa nr. 9 din Contractul colectiv de muncă, respectiv se va proceda la promovarea salariaţilor din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA.

Cerinţele postului sunt:

- gradul profesional minim necesar – pădurar debutant, sau să îndeplinească condițiile de acordare al acestuia.

- absolvent studii medii sau de bază de specialitate.

          Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu.

          Nota minimă de promovare este 7, va fi admis candidatul care obține media notelor cea mai mare.

          Termenul pentru depunerea contestațiilor este de o zi, de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se vor depune la registratura Direcției Silvice Sibiu.

Candidaţii vor depune la compartimentul Programare, Resurse Umane un dosar care să cuprindă:

-          cerere prin care solicită înscrierea la concurs;

-          curriculum vitae format europass semnat de candidat;

-          diploma ce atestă studiile (original si copie);

-          carnetul de muncă (original si copie) şi adeverinţe privind vechimea în muncă;

-          actul de identitate (original si copie);

-          certificat de cazierul judiciar fără înscrisuri;

-          adeverință de la medicul de familie, sau alte instituții medicale abilitate, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare (original)

-          declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA sau subunităţile acesteia.

-          declaraţie de incompatibilitate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 10 la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare.

Termen limită pentru depunerea dosarelor 15.06.2020.

Candidații care în ziua concursului/examenului nu au dosarul complet conform cerințelor din prezentul anunț, sau care nu au depus dosarul în termenul specificat, nu vor fi admiși la concurs/examen.

Pentru bibliografie sau alte informaţii suplimentare persoana de contact este Daniel Conţiu responsabil Comp. Programare, Resurse Umane (0730-651.652).Nr. crt.

Postul

Subunitatea

1

1 post pădurar

Ocolul Silvic DumbrăveniA N U N Ţ

 

Direcţia Silvică Sibiu scoate la concurs următoarele posturi din cadrul subunităţilor, după cum urmează:

Nr. crt.

Postul

Subunitatea

1

1 post pădurar

Ocolul Silvic Dumbrăveni

 

 

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Sibiu din Calea Dumbrăvii nr.140, în data de 06.03.2020 ora 0900.

Concursul se va desfăşura conform Anexei nr. 9 din Contractul colectiv de muncă al Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA.

Cerinţele postului sunt:

- gradul profesional minim necesar – pădurar debutant.

- sau absolvent studii medii sau de bază de specialitate.

          Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu.

          Nota minimă de promovare este 7, va fi admis candidatul care obține media notelor cea mai mare.

          Termenul pentru depunerea contestațiilor este de o zi, de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se vor depune la registratura Direcției Silvice Sibiu.

Candidaţii vor depune la compartimentul Programare, Resurse Umane un dosar care să cuprindă:

-          cerere prin care solicită înscrierea la concurs;

-          curriculum vitae;

-          diploma ce atestă studiile (original si copie);

-          carnetul de muncă (original si copie) şi adeverinţe privind vechimea în muncă;

-          actul de identitate (original si copie);

-          certificat de cazierul judiciar fără înscrisuri.

-          adeverință de la medicul de familie, sau alte instituții medicale abilitate, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare (original)

-          declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA sau subunităţile acesteia.

-          declaraţie de incompatibilitate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 10 la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare.

Termen limită pentru depunerea dosarelor 05.03.2020.

Candidații care în ziua concursului/examenului nu au dosarul complet conform cerințelor din prezentul anunț, sau care nu au depus dosarul în termenul specificat, nu vor fi admiși la concurs/examen.

Pentru bibliografie sau alte informaţii suplimentare persoana de contact este Daniel Conţiu responsabil Comp. Programare, Resurse Umane (0730-651.652).

 


A N U N Ţ

 

Direcţia Silvică Sibiu scoate la concurs următoarele posturi vacante din cadrul subunităţilor, după cum urmează:

 

 

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Sibiu din Calea Dumbrăvii nr.140, în data de 30.07.2019 ora 0900.

Concursul se va desfăşura conform Anexei nr. 9 din Contractul colectiv de muncă al Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA în vigoare.

Cerinţele postului sunt:

Pentru șef formație:

- gradul profesional minim necesar – tehnician silvic debutant.

- sau absolvent studii medii de specialitate silvică.

Pentru pădurari:

- gradul profesional minim necesar – pădurar debutant.

- sau absolvent studii medii sau de bază de specialitate.

          Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu.

          Nota minimă de promovare este 7, va fi admis candidatul care obține media notelor cea mai mare. Nota minimă pentru fiecare probă este 5 și ponderea notelor în media finală este 50% / 50%.

          Termenul pentru depunerea contestațiilor este de o zi de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se vor depune la registratura Direcției Silvice Sibiu sau fax 0269-214970.

Candidaţii vor depune la compartimentul Programare, Resurse Umane un dosar care să cuprindă:

-          cerere prin care solicită înscrierea la concurs;

-          curriculum vitae;

-          diploma ce atestă studiile (original si copie);

-          carnetul de muncă (original si copie) şi adeverinţe privind vechimea în muncă;

-          actul de identitate (original si copie);

-          certificat de cazierul judiciar fără înscrisuri.

-          adeverință de la medicul de familie, sau alte instituții medicale abilitate, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare (original)

-          declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA sau subunităţile acesteia.

-          declaraţie de incompatibilitate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 10 la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare.

Termen limită pentru depunerea dosarelor 29.07.2019.

Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul Direcției Silvice Sibiu sau la telefon 0269-242142. 


Nr. crt.

Postul

Subunitatea

1

2 posturi pădurar

Ocolul Silvic Dumbrăveni

2

1 post șef formație

Ocolul Silvic Sibiu

3

1 post pădurar

Ocolul Silvic Sibiu
REZULTATUL FINAL
al concursul pentru ocuparea posturilor de pădurar de la Ocolul Silvic Dumbrăveni și Ocolul Silvic Sibiu, 
precum și a postului de șef formație de la Ocolul Silvic Sibiu 
din data de 30.07.2019
MEDIA GENERALĂ
Nr. crt. Numele şi prenumele concurenţilor Postul pentru care concurează Media generală Rezultat Observaţii
1 Tudur Bogdan Adrian Șef formație la Ocolul Silvic Sibiu 7.00 ADMIS  
2 Mohor Ilie Pădurar la Ocolul Silvic Sibiu 7.40 ADMIS  
3 Istrate Vasile Călin Pădurar la Ocolul Silvic Dumbrăveni 9.25 ADMIS  
4 Crișan Vasile Pădurar la Ocolul Silvic Dumbrăveni 8.25 ADMIS  
        Eventualele contestații se pot face în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, la sediul Direcției Silvice Sibiu, sau la fax 0269-214970.


A N U N Ţ

 

 

Direcţia Silvică Sibiu scoate la concurs următoul post din cadrul subunităţilor, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Postul

Subunitatea

1

1 post inginer silvic

(COR 213224)

Aparatul Propriu al Direcției Silvice Sibiu

 

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Sibiu din Calea Dumbrăvii nr.140, în data de 11.07.2019 ora 0900.

Concursul se va desfăşura conform punctului 3 din Anexa nr. 9 din Contractul colectiv de muncă, respectiv se va proceda la promovarea salariaţilor din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA.

Cerinţele postului sunt:

- să fie angajat al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva,

- să aibă studii superioare de specialitate silvică absolvite cu diplomă de licență.

- să îndeplinească condițiile de acordare a gradului profesional de inginer silvic debutant:

          Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu.

          Nota minimă de promovare este 7, va fi admis candidatul care obține media notelor cea mai mare.

          Termenul pentru depunerea contestațiilor este de o zi, de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se vor depune la registratura Direcției Silvice Sibiu.

Candidaţii vor depune la compartimentul Programare, Resurse Umane un dosar care să cuprindă:

-          cerere prin care solicită înscrierea la concurs;

-          curriculum vitae;

-          diploma ce atestă studiile (original si copie);

-          carnetul de muncă (original si copie) şi adeverinţe privind vechimea în muncă;

-          actul de identitate (original si copie);

-          adeverință de la medicul de familie, sau alte instituții medicale abilitate, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare (original)

-          declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA sau subunităţile acesteia.

-          declaraţie de incompatibilitate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 10 la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare.

Termen limită pentru depunerea dosarelor 10.07.2019.

Pentru bibliografie sau alte informaţii suplimentare persoana de contact este Daniel Conţiu responsabil Comp. Programare, Resurse Umane (0730-651.652).
Pentru a descarca rezultat concurs accesati acest link.


A N U N Ţ

 

 

Direcţia Silvică Sibiu scoate la concurs următoul post din cadrul subunităţilor, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Postul

Subunitatea

1

1 post șef district studii medii

Ocolul Silvic Avrig

2

2 posturi pădurar

Ocolul Silvic Dumbrăveni

3

2 posturi pădurar

Ocolul Silvic Valea Cibinului-Săliște

 

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Silvice Sibiu din Calea Dumbrăvii nr.140, în data de 20.06.2019 ora 0900.

Concursul se va desfăşura conform punctului 3 din Anexa nr. 9 din Contractul colectiv de muncă, respectiv se va proceda la promovarea salariaţilor din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor ROMSILVA.

Cerinţele postului sunt:

Pentru șef district:

- gradul profesional minim necesar – tehnician silvic gradația I-a.

Pentru pădurari:

- gradul profesional minim necesar – pădurar debutant.

- sau absolvent studii medii sau de bază de specialitate.

          Concursul constă într-o probă scrisă şi interviu.

          Nota minimă de promovare este 7, va fi admis candidatul care obține media notelor cea mai mare.

          Termenul pentru depunerea contestațiilor este de o zi, de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se vor depune la registratura Direcției Silvice Sibiu.

Candidaţii vor depune la compartimentul Programare, Resurse Umane un dosar care să cuprindă:

-          cerere prin care solicită înscrierea la concurs;

-          curriculum vitae;

-          diploma ce atestă studiile (original si copie);

-          carnetul de muncă (original si copie) şi adeverinţe privind vechimea în muncă;

-          actul de identitate (original si copie);

-          certificat de cazierul judiciar fără înscrisuri.

-          adeverință de la medicul de familie, sau alte instituții medicale abilitate, care să ateste starea de sănătate, respectiv că este apt pentru angajare (original)

-          declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în litigiu cu Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA sau subunităţile acesteia.

-          declaraţie de incompatibilitate, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 10 la Contractul Colectiv de Muncă în vigoare.

Termen limită pentru depunerea dosarelor 19.06.2019.

 

Pentru bibliografie sau alte informaţii suplimentare persoana de contact este Daniel Conţiu responsabil Comp. Programare, Resurse Umane (0730-651.652).

 

 
Urmator >
© 2021 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv