PRIMA PAGINA arrow CERTIFICAREA PADURILOR

Cauta in site:
CERTIFICAREA PADURILOR PDF Imprimare E-mail
DIRECTIA SILVICA SIBIU

Procedura privind rezolvarea reclamatiilor referitoare la

Managementul Forestier FSC (Forest Stewardship Council)


Reclamaţiile de orice natură privind standardul de management forestier FSC (inclusiv logo) se fac în atenţia responsabilului cu management forestier FSC din cadrul DS Sibiu: ing.  Săvoiu Marian.

Modalităţile de înaintare a reclamaţiilor sunt:

  • Prin fax la numărul: 0269241804
  • Prin telefon la numărul: 0730651868
  • Prin e-mail la adresa: certificarea_padurilor@sibiu.rosilva.ro
  • Prin depunerea reclamaţiei scrise direct la sediul Direcţiei Silvice Sibiu  din Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.140.

Este obligatoriu ca reclamaţia să cuprindă datele de identificare ale reclamantului, precum numele, detaliile de contact (telefon, e-mail si eventual adresa) la care doreşte să primească răspunsul.

O reclamatie poate fi depusa in maxim 30 de zile calendaristice de la identificarea neconformitatilor fata de procesul de certificare a managementului forestier FSC. La primirea reclamatiei responsabilul management forestier FSC, dl.Rares Burduhos confirma catre reclamant primirea acesteia, inregistrand fiecare reclamatie cu numere de ordin. Toate reclamatiile se tin in forma printata la dosarul cu proceduri, inregistrari si evidente FSC pentru cel putin 5 ani de zile.

Termenul maxim de rezolvare a reclamatiilor este de 30 de zile. Pentru cazuri exceptionale, termenul de soluţionare este de 60 de zile, însă cu obligatia motivării deciziei şi anunţării în prealabil a reclamantului. 

Raspunsul cu modul de solutionare a reclamatiei de catre Directia Silvica Sibiu se va face prin aceeasi modalitate in care a fost inregistrat (telefonic, e-mail, fax, adresa scrisa). 

Orice reclamatie privind implementarea standardului FSC pentru management forestier va fi rezolvata amiabil. Daca o astfel de solutionare nu este posibila sau reclamantul nu este multumit, acesta se poate adresa in continuare organismului de certificare care a emis certificatului prin intermediul reprezentantului acesta. Datele de contact ale organismului de certificare (Woodmark Soil Association, Bristol-Marea Britanie) pot fi gasite la adresa www.soilassociation.org/forestry.

Dacă nici în acest caz raspunsul primit de reclamant nu este considerat satisfacator, acesta se poate adresa direct catre Persoana de Contact FSC Romania (http://www.certificareforestiera.ro/) sau conducerii FSC International aflată în Bonn, Germania  (detalii de contact se regasesc la adresa http://www.fsc.org/) 

R A P O R T

de  activitate  pe   anul 2018

 

 

  1. Suprafaţa  totală a fondului forestier aflată în administrare 119370 ha,

din care:   - proprietate publică a statului 61056 ha

 - proprietatea altor deţinători 58305 ha

     2. Suprafaţa inclusă în scopul certificării  61056 ha , din care :

 - proprietate publică a statului 61056 ha

din care în grupa funcţională I 53405 ha

      - proprietatea altor deţinători 58305 ha

din care în grupa funcţională I 44922 ha

 

3.      Denumirea, suprafaţa şi categoria ariilor protejate existente

 

Nr. crt.

Categorie arie protejată

Denumire arie protejata

Suprafaţă(ha)

 

din care:

Totală

 

FF  DS Sibiu total

din care

 

T I

T II

 

O.S. Agnita

1

Sit Natura 2000

ROSPA 0099

237514,7

 

3579

604,84

2975

2

Sit Natura 2000

ROSCI 0227

85815,4

 

82,62

 

82,62

 

OS Arpaş

1

IV

2.709 Golul Alpin al Munţilor Făgăraş între Podragu -Suru

6989,2

 

20,29

20,29

0,00

2

Sit Natura 2000

ROSPA0099-Podişul Hartibaciului

237514

 

786,75

 

206,4

3

Sit Natura 2000

ROSCI0304-Hartibaciu Sud-Vest

22726

 

939,13

 

26,7

4

Sit Natura 2000

ROSPA0098 Piemontul Făgăraş

71256

 

48,95

 

0

5

Sit Natura 2000

ROSCI0122 Munţii Făgăraş

198618,0

 

5153,75

1737,42

2071,6

 

OS Avrig

1

IV

2707  Parc Natural Cindrel

9873

 

29,47

0

0

2

Sit Natura 2000

ROSPA0043 Frumoasa

131182,0

 

3912,7

93,8

616

3

Sit Natura 2000

ROSCI0085 Frumoasa

137115,0

 

3912,7

93,8

616

4

Sit Natura 2000

ROSPA0098 Piemontul Făgăraş

71256,0

 

2223,7

0

119,7

5

Sit Natura 2000

ROSCI0122 Munţii Făgăraş

198618,0

 

2256,4

0

786,4

 

OS Dumbrăveni

1

Sit Natura 2000

ROSCI 0186

 

 

86,17

 

 

1

Sit Natura 2000

ROSPA 0099

237514,7

 

4869,31

247,2

0

2

Sit Natura 2000

ROSCI 0227

85815,4

 

5231,71

607,96

0

 

OS Miercurea Sibiului

1

Sit Natura 2000

ROSCI0085 FRUMOASA

137115,00

 

14911,00

27,65

3051,41

 

OS Sibiu

1

Sit Natura 2000

ROSCI132 Oltul mijlociu-Cibin-Hartibaciu

2826

 

649,74

 

 

2

Sit Natura 2000

ROSCI0122 Munţii Făgăraş

198618

 

14,18

 

14,18

3

Sit Natura 2000

ROSCI0085 Frumoasa

137359

 

267,9

 

166,08

4

Sit Natura 2000

ROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la Petiş

50,23

 

50,23

 

15,88

5

Sit Natura 2000

ROSPA0099-Podişul Hartibaciului

237515

 

1291,9

 

31,98

6

IV

2.706  Rezervația "Parc Natural Dumbrava Sibiului"

993,0

 

349,7

 

349,7

 

OS Valea Cibinului-Sălişte

1

Sit Natura 2000

ROSCI0085 FRUMOASA

137115,0

 

1922,2

-

542,6

2

Sit Natura 2001

ROSCI0211 Podisul Secaselor

7014,0

 

777,0

 

95,0

TOTAL DS SIBIU

 

 

53366,51

3.433,0

11.767,2

 

4.      Suprafaţă Păduri cu Valoare Ridicată de Conservare – pe categorii

 

Categorii de PVRC - Suprafeţe (ha)

PVRC 1

PVRC 1.1

PVRC 1.2

PVRC 1.3

PVRC 2

PVRC 3

PVRC 4

PVRC 4.1

PVRC 4.2

PVRC 4.3

PVRC 5

PVRC 6

Total

1239,2

548,3

33,9

656,9

0

2749,9

11020,9

791,9

8606,3

1622,7

0

6,4

15016,4

 

5.      Suprafaţa regenerată 410 ha, din care:

                  -prin regenerări naturale 188 ha

                  -prin regenerări artificiale 222 ha

 

6.      Suprafaţa parcursă cu tăieri rase 104 ha

 

7.      Volum recoltat 157500 mc (în anul  raportării)

 

8.      Volume recoltate de la intrarea în vigoare a amenajamentului, pentru FF proprietate de stat (mc)

 

Posibilitatea conform amenajament

Posibilitatea recalculată (dacă este cazul)

Volum recoltat de la intarea în vigoare a amenajamentului

2328394

2328394

890225

 

9.      Substanţe chimice (pesticide) folosite

Nr. crt.

Denumire comerciala

Substanta activa

Locul folosirii (padure pepiniera)

Daunatorul combatut

 

Cantitate folosita

UM

2018

Agnita

Arpaș

Avrig

Dumbrăveni

Mediaș

Miercurea Sibiului

Sibiu

Valea Cibinului-Săliște

1

Mospilan

Acetamiprid

Pepiniera/Padure

Insecte

kg

107

8,63

13,55

28,91

13,5

9,455

20

8,3

5,13

2

Mospilan

Acetamiprid

Pepiniera/Padure

Insecte

buc

140

 

 

 

 

 

140

 

 

3

Glifotim

Gliphosat

Padure/Pepiniera

Comb. Pl. Ierboase

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

4

Topsin

Tiofanat metil

Pepiniera

Fusarium

kg

6

 

0,5

0,49

0,4

 

0,5

4,02

 

5

Roundap

Glifosat de sare

Pepiniera

Graminee

l

83

58

6

14

 

 

 

 

5,4

6

Nade atratyp

cis-verbenol

Padure

Ipidae

buc

1880

 

1080

 

 

 

800

 

 

7

Nade atracalc

cis-verbenol

Padure

Ipidae

buc

366

 

116

 

 

 

250

 

 

8

Nade atralymon

Z7,Z8,C-POXI,2 METIL

Padure

Lymantria m.

buc

107

 

26

 

 

 

81

 

 

9

Critox

Sulf

Pepiniera

Soareci

kg

688

88

200

200

100

 

 

 

100

10

Zantara

Tebuconazol

Pepiniera

Fusarium

l

1

0,6

0,5

 

 

 

 

0,12

0,08

11

Actara

Tiametoxan

Padure

Hylobius a.

kg

4

 

0,5

1,5

1,5

 

 

 

 

12

Folpan

Folpet

Padure

Ciuperci si fuzarium

kg

1

 

 

0,49

 

 

1

 

 

13

Pantera

Guizalofop

Pepinieră

Buruieni

 

5

 

 

 

 

5

 

 

 

14

Bumper

Propiconazol

Arborete

Oidium

 

3

0,8

 

 

 

1,5

 

1,08

 

15

Actara

Tiametoxan

Pepiniere

Melolontha m.

buc

259

 

 

 

 

 

175

 

84

16

Actara

Tiametoxan

Pepiniere

Melolontha m.

l

 

 

 

 

 

1,5

 

2,9

 

 

10.  Activităţi ilegale

TĂIERI ILEGALE

Braconaj

Incălcări

Păşunat ilegal

Transp M.L. fără forme legale

Volum tăiat ilegal (m.c.)

Nr. Contra-venţii

Nr. In-fracţ.

Nr. Contra-venţii

Nr. In-fracţ.

Nr. Contra-venţii

Nr. In-fracţ.

Nr. Contra-ventii

Nr. In-fracţ.

Nr. Contra-venţii

Nr. In-fracţ.

Vol.confiscat (m.c.)

Total

d.c. nejust

554

77

69

5

0

0

0

0

14

0

96

0

338

 

 

11.   Specii rare

Sunt disponibile la avizierul ocoalelor silvice din subordine.

 

    12. Habitate vulnerabile

Sunt disponibile la avizierul ocoalelor silvice din subordine.

 

13. Măsuri speciale de protecţie adoptate:

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

14.Sunt disponibile, pentru consultare la cerere, la sediul ocolului silvic (cu respectarea confidenţialității informaţiei), rezultatele studiilor şi datele rezultate din monitorizările cu privire la : producţia tuturor resurselor forestiere, rata de creştere, regenerarea şi starea de sănătate a pădurii, compoziţia şi schimbările apărute în ceea ce priveşte flora şi fauna, impactul social şi de mediu al exploatării masei lemnoase şi alte activităţi, bugetul de venituri și cheltuieli

 

 

 

  15. INFORMAŢII REFERITOARE LA LUCRĂRILE PLANIFICATE PENTRU ANUL URMĂTOR (REZUMAT)

 

1) Regenerarea pădurilor:

 

Suprafeţe ce urmează a fi regenerate artificial şi natural în anul 2019:

 

Total

Directia Silvica Sibiu

Regenerare naturală (ha)

Regenerare  artificială (ha)

267

109

158

 

Lucrări pentru ajutorarea regenerării naturale 303 ha

Descopleşiri pe suprafaţa de 2264 ha

 

2) Lucrările de îngrijire a arboretelor:

-          degajări   118 ha

-          curăţiri     100 ha

-          rărituri      481 ha, cu volum de 26051m3

-          igienă       7316 ha cu un volum de 9380 m3.

 

3) Masă lemnoasă de recoltat:

 

 

Ocol Silvic

Posibilitatea conform amenajament

Posibilitatea recalculata

Volum de recoltat

 

Observaţii

Agnita

250210

250210

54727

 

Arpas

175069

175069

29099

 

Avrig

311966

311966

58617

 

Dumbraveni

315147

315147

42882

 

Medias

218214

218214

28043

 

Miercurea Sibiului

615983

615983

126310

 

Sibiu

246476

246476

44159

 

Valea Cibinului-Saliste

195329

195329

46335

 

 

 

Lucrări speciale de conservare 71235 mc.

 

4) Alte produse ale pădurii (planificat):

-          20 tone fructe de pădure;

-          5 tone plante medicinale;

-          40 tone ciuperci comestibile;

 

5) Drumuri forestiere noi:0 km în zonele

Alte investiţii: Reabilitare drumuri forestiere pe toata suprafata Directiei silvice Sibiu

 

6) Tratamente cu substanţe chimice:

 

Sunt disponibile la avizierul ocoalelor silvice din subordine.

 

 


           

PVRC 1.1.                                                                              

Suprafeţe forestiere din arii protejate de interes naţional

 

            Planul de management va fi întocmit de administratorii Parcului Natural sau Naţional, sau de custozii ariei protejate!


A. Măsuri generale de management:

-         interzicerea oricăror intervenţii antropice, fără aprobarea autorităţii centrale care răspunde de silvicultură;

-         conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa acestei arii naturale protejate;

-         personalul de teren responsabil cu gospodărirea ariei naturale protejate trebuie să raporteze, ori de câte ori este nevoie, eventualele ameninţări (biotice sau abiotice) sau riscuri care apar în această zonă;

-          interzicerea accesului animalelor domestice în P.V.R.C.

 

 

PVRC 1.2.

Păduri care constituie habitate pentru speciile rare, ameninţate sau endemice

 

A.               Măsuri de management:

-         lucrările de gospodărire a pădurii se vor realiza în funcţie de cerinţele ecologice ale speciilor rare, ameninţate sau periclitate (în special de umiditate şi lumină);

-         localizarea speciilor de conservat;

-         conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa speciei protejate, precum şi la modul în care poate fi protejată;

-         monitorizarea speciilor pentru care s-a constituit PVRC-ul;

-         se va asigura continuitatea habitatului speciei respective prin măsuri de conservare ale acestuia;

-         exploatarea masei lemnoase se va face în funcţie de cerinţele ecologice ale speciei protejate;

-         colectarea masei lemnoase se va face astfel încât prejudiciile să fie minime pentru sol sau vegetaţie;

-         interzicerea recoltării florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a exemplarelor din speciile ocrotite, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

-         se vor monitoriza şi eventualele lucrări efectuate în aceste u.a.-uri pentru prevenirea degradării habitatului acestei specii.

 

 

PVRC 1.3.

Suprafeţe forestiere cu utilizare sezonală critică

 

A.     Măsuri de management:

-          localizarea obiectivului (obiectivelor) de conservat;

-          conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa acestei suprafeţe de PVRC 1.3.;

-          restrângerea şi eliminarea, acolo unde este posibil a circulaţiei oamenilor în aceste zone mai ales în perioadele de reproducere/cuibărit/creştere a puilor;

-          monitorizarea elementelor (elementului) de protejat din P.V.R.C.;

-          asigurarea perioadei de linişte în perioadele critice în suprafeţele unde s-au identificat concentraţii ale speciei;

-          se vor stabili „zone de linişte” (zone tampon), în funcţie de cerinţa fiecărei specii, în perioada de împerechere;

-          crearea unei succesiuni de vârste în cadrul arboretelor care să asigure atât continuitatea forestieră cât şi menţinerea unei structuri favorabile speciei respective;

-          furnizarea de hrană în perioadele critice din punct de vedere climatic;

-          se vor monitoriza şi eventualele lucrări efectuate în aceste u.a.-uri pentru prevenirea degradării habitatului acestei specii.

 

 

PVRC 3.

Suprafeţe forestiere cu ecosisteme rare, ameninţate sau periclitate

 

A.     Măsuri de management:

-          conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa acestui ecosistem;

-          personalul de teren responsabil cu gospodărirea habitatului trebuie să raporteze, ori de câte ori este nevoie, eventualele ameninţări (biotice sau abiotice) sau riscuri care apar în această zonă;

-          monitorizarea habitatului protejat din P.V.R.C.;

-          în cazul ecosistemelor virgine şi cvasivirgine sunt interzise orice intervenţii antropice;

-          în cazul ecosistemelor necorespunzătoare sub raportul compoziţiei şi a altor caracteristici structurale, (arborete mai mult sau mai puţin derivate, cu arborete rărite, înierbate, în curs de uscare sau subproductive, etc.) sunt necesare lucrări de conservare/reconstrucţie ecologică a acestor PVRC-uri. Colectarea masei lemnoase se va face astfel încât prejudiciile să fie minime pentru sol sau vegetaţie.

 

 

PVRC 4.1.

Păduri de importanţă deosebită pentru sursele de apă

 

A.    Măsuri de management:

            - conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa acestui tip de P.V.R.C.;

            - personalul de teren responsabil trebuie să raporteze, ori de câte ori este nevoie, eventualele ameninţări (biotice sau abiotice) sau riscuri care apar în această zonă;

            - monitorizarea stării de vegetaţie a arboretelor din P.V.R.C.;

            - se vor executa lucrări silvice ce măresc gradul de stabilitate al acestor păduri;

            - colectarea masei lemnoase se va face astfel încât prejudiciile să fine minime pentru sol sau vegetaţie;

            - în cadrul u.a.-ului se vor materializa în teren zone de protecţie integrale unde se exclud orice lucrări („zone tampon” sau „insule de îmbătrânire”) pentru protecţia directă a surselor de apă.

 

 

PVRC 4.2.

Păduri critice pentru controlul procesului de eroziune

 

A.    Măsuri de management:

            - conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa acestui P.V.R.C.;

            - personalul de teren responsabil trebuie să raporteze, ori de câte ori este nevoie, eventualele ameninţări (biotice sau abiotice) sau riscuri care apar în această zonă;

            - monitorizarea stării de vegetaţie a arboretelor din P.V.R.C.;

            - se vor executa lucrări silvice ce măresc gradul de stabilitate al acestor păduri împotriva eroziunii solului, cu precizarea că se va urmării menţinerea consistenţei mai mare de 0,5;

            - înfiinţarea şi menţinerea plantaţiilor de vârste diferite, cu structură grupată şi densitate maximă;

- lucrările de regenerare trebuie să asigure o tranziţie gradată de la pădurea bătrână la noua generaţie, care nu trebuie să scadă substanţial funcţiile de protecţie ale pădurilor. Se vor face doar tăieri de conservare.

 

 

PVRC 4.3.

Zone forestiere de impact critic asupra terenurilor agricole şi calităţii aerului

 

A.    Măsuri de management:

            - conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa acestui P.V.R.C.;

            - personalul de teren trebuie să raporteze, ori de câte ori este nevoie, eventualele ameninţări (biotice sau abiotice) sau riscuri care apar în această zonă;

            - monitorizarea arboretelor din P.V.R.C.;

            - se vor executa lucrări ce măresc gradul de stabilitate al acestor păduri atunci când este cazul;

- orice operaţiune forestieră din UP trebuie să fie evaluată, astfel încât funcţiile cheie ale PVRC 4.3 să nu fie ameninţate;

- zonele deteriorate trebuie să fie în cel mai scurt timp restaurate;

- se vor lua măsuri de protecţie pentru perdelele forestiere, precum şi pentru pădurile din apropierea terenurilor agricole;

- răriturile în pădurile cu rol de protecţie a terenurilor agricole sau pentru protecţia poluării atmosferice, trebuie să se facă cu intensitate moderată;

- lucrările de regenerare trebuie să asigure o tranziţie gradată de la pădurea bătrână la noua generaţie, care nu trebuie să scadă substanţial funcţiile de protecţie ale pădurilor. Se vor face doar tăieri cu perioadă lungă de regenerare.

           

 

 

PVRC 5.

Suprafeţe forestiere esenţiale pentru satisfacerea necesităţilor de bază ale comunităţilor

 

A.    Măsuri de management:

            - conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa P.V.R.C.-ului pentru comunitatea respectivă;

            - personalul de teren responsabil cu gospodărirea P.V.R.C.-ului trebuie să raporteze, ori de câte ori este nevoie, eventualele ameninţări (biotice sau abiotice) sau riscuri care apar în această zonă;

            - consultări publice privind nevoile de masă lemnoasă ale comunităţii respective;

            - estimarea numărului de locuinţe ce necesită încălzirea exclusivă cu lemne;

            - se va aloca o parte din posibilitatea de produse lemnoase care s-a stabilit prin amenajament pentru satisfacerea nevoilor de bază ale comunităţilor locale;

            - se vor întemeia subunităţi de producţie cu cicluri scurte şi sortimente-ţel pentru nevoile locale;

 

 

PVRC 6.

Suprafeţe forestiere cu valoare esenţială pentru păstrarea identităţii culturale a unei comunităţi sau zone

 

A.    Măsuri de management:

            - conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa acestei păduri cu valoare ridicată de conservare;

            - monitorizarea arboretelor din P.V.R.C.;

            - monitorizarea activităţilor culturale şi turistice;

            - în situaţiile în care prin amenajament şi prin planurile de management sunt permise activităţi de ecoturism, se pot executa de către responsabilii activităţilor culturale respectiv administratorii locurilor de cult şi a monumentelor istorice, lucrări de amplasare a unor căi de vizitare pentru turişti: alei pietonale, drumuri de acces, bănci pentru odihnă, panouri instructiv - educative.

            - pe o suprafaţă de 50 m lăţime în jurul locului de desfăşurare a sărbătorilor locale şi de 100 m lăţime în jurul locurilor de cult şi a monumentelor istorice se vor aplica doar lucrări de conservare (T II);

            - orice activităţi care ar putea să scadă aspectul peisagistic ale pădurilor nu vor fi puse în aplicare

 

 

 

 
© 2023 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv