PRIMA PAGINA arrow CERTIFICAREA PADURILOR

Cauta in site:
CERTIFICAREA PADURILOR PDF Imprimare E-mail
DIRECTIA SILVICA SIBIU

Procedura privind rezolvarea reclamatiilor referitoare la

Managementul Forestier FSC (Forest Stewardship Council)


Reclamaţiile de orice natură privind standardul de management forestier FSC (inclusiv logo) se fac în atenţia responsabilului cu management forestier FSC din cadrul DS Sibiu: ing.  Săvoiu Marian.

Modalităţile de înaintare a reclamaţiilor sunt:

  • Prin fax la numărul: 0269241804
  • Prin telefon la numărul: 0730651868
  • Prin e-mail la adresa: certificarea_padurilor@sibiu.rosilva.ro
  • Prin depunerea reclamaţiei scrise direct la sediul Direcţiei Silvice Sibiu  din Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.140.

Este obligatoriu ca reclamaţia să cuprindă datele de identificare ale reclamantului, precum numele, detaliile de contact (telefon, e-mail si eventual adresa) la care doreşte să primească răspunsul.

O reclamatie poate fi depusa in maxim 30 de zile calendaristice de la identificarea neconformitatilor fata de procesul de certificare a managementului forestier FSC. La primirea reclamatiei responsabilul management forestier FSC, dl.Rares Burduhos confirma catre reclamant primirea acesteia, inregistrand fiecare reclamatie cu numere de ordin. Toate reclamatiile se tin in forma printata la dosarul cu proceduri, inregistrari si evidente FSC pentru cel putin 5 ani de zile.

Termenul maxim de rezolvare a reclamatiilor este de 30 de zile. Pentru cazuri exceptionale, termenul de soluţionare este de 60 de zile, însă cu obligatia motivării deciziei şi anunţării în prealabil a reclamantului. 

Raspunsul cu modul de solutionare a reclamatiei de catre Directia Silvica Sibiu se va face prin aceeasi modalitate in care a fost inregistrat (telefonic, e-mail, fax, adresa scrisa). 

Orice reclamatie privind implementarea standardului FSC pentru management forestier va fi rezolvata amiabil. Daca o astfel de solutionare nu este posibila sau reclamantul nu este multumit, acesta se poate adresa in continuare organismului de certificare care a emis certificatului prin intermediul reprezentantului acesta. Datele de contact ale organismului de certificare (Woodmark Soil Association, Bristol-Marea Britanie) pot fi gasite la adresa www.soilassociation.org/forestry.

Dacă nici în acest caz raspunsul primit de reclamant nu este considerat satisfacator, acesta se poate adresa direct catre Persoana de Contact FSC Romania (http://www.certificareforestiera.ro/) sau conducerii FSC International aflată în Bonn, Germania  (detalii de contact se regasesc la adresa http://www.fsc.org/)NR. 10373 / 10.02.2014

 

 

R A P O R T

de  activitate  pe   anul  2013

 

 

1.   Suprafaţa  fondului forestier aflată în administrare  114.293 ha,

din care: - proprietate publică a statului 61118 ha

  - proprietatea altor deţinători 53.703 ha

 

2.   Suprafaţa acoperită inclusă în scopul certificării  60.514 ha , din care :

 - proprietate publică a statului 60.514 ha

  din care în grupa funcţională 46.629 ha

      - proprietatea altor deţinători  0 ha

 

3.   Denumirea, suprafaţa si categoria ariilor protejate de interes naţional existente în fondul administrat de către DS Sibiu,

Nr. crt.

Categorie arie protejată

Denumire arie protejata

Suprafaţă(ha)

din care:

Totală

FF DS Sibiu

total

din care

T I

T II

1

IV

2706 Parc Natural Dumbrava Sibiului

993,0

386,6

 

386,6

2

IV

2707 Parcul Natural Cindrel

9873,0

176,2

 

176,2

3

III

2708 Masa Jidovului

2,0

2,0

2,0

 

4

IV

2709 Golul alpin al Munţilor Făgăraş între Podragu - Suru

6989,2

16,9

 

16,9

 

4.   Suprafaţa păduri cu valoare ridicata de conservare identificate în fondul forestier administrat de către DS Sibiu

Categorii de PVRC - Suprafete (ha)

PVRC 1

PVRC 1.1

PVRC 1.2

PVRC 1.3

PVRC 1.4

PVRC 2

PVRC 3

PVRC 4

PVRC 4.1

PVRC 4.2

PVRC 4.3

PVRC 4,4

PVRC 5

PVRC 6

Total

1363

584

34

744

0

0

1338

11237

794

9649

794

0

0

7

13944

 

5.   .Suprafaţa regenerată în fond forestier administrat de către DS Sibiu este de 380, din care:

-      prin regenerări naturale 181 ha

-      prin regenerări artificiale 199 ha

 

 

6.   Puieţi forestieri produşi în pepinierele DS Sibiu:  1318  mii buc.

 

7.   Suprafaţa parcursă în anul 2013 cu tăieri rase în fond forestier de stat însumează 123 ha din care:

 

8.   Suprafaţa parcursă în anul 2013 cu tăieri de îngrijire în păduri tinere însumează 2155 ha din care:

·           854 ha în fond forestier de stat

·           1301 ha în fond forestier aparţinând altor proprietari administrat pe bază de contract.

 

9.   Volum total al masei lemnoase recoltată în anul 2013 este de 328,9 mii mc din care:

·        208,4 mii mc în fond forestier de stat

·        119,3 mii mc în fond forestier aparţinând altor proprietari administrat pe bază de contract

·        1,2 mii mc din vegetaţie forestieră situată în afara fondului forestier naţional

 

10.               Volum masă lemnoasă recoltat în fond forestier de stat de la intrarea in vigoare a amenajamentelor silvice (mc).

 

Posibilitatea decenală conform amenajament mii mc

Posibilitatea decenală recalculata

mii mc

Volum recoltat de la intarea in vigoare a amenajamentului

mii mc

2401,4

2159,9

1117,6

 

 

11.               Situaţia activităţilor ilegale constatate în fondul forestier administrat de DS Sibiu

TAIERI ILEGALE

Pasunat ilegal

Transp M.L. fara forme legale

Volum taiat ilegal (m.c.)

Nr. Contra-ventii

Nr. In-fract.

Nr. Contra-ventii

Nr. In-fract.

Nr. Contra-ventii

Nr. In-fract.

Vol.confiscat (m.c.)

Total

d.c. nejust

301

203

48

3

8

0

49

0

129

 


 

12.               Substanţe chimice (pesticide) folosite

Substanta activa

Locul folosirii (padure pepiniera)

Daunatorul combatut

Cantitate folosita

2013

Acetamiprid

Pepiniera/Padure

Insecte

19.59

Propiconazol

Pepiniera

Oidium

18.78

Metalaxim

Pepiniera

Fusarium

4.80

Polyalkyleneoxide

Padure

Hylobius a.

1.00

poli-p-mentena

Padure

Hylobius a.

2.00

Gliphosat

Padure

Comb. Pl. Ierboase

4.00

Gliphosat

Padure/Pepiniera

Comb. Pl. Ierboase

78.00

micosulfuron/bromoxynil

Pepiniera

Comb. Pl. Ierboase

1.00

Tiofanat metil

Pepiniera

Fusarium

8.21

Fostiazat

Pepiniera

Melolontha m.

108.00

Propamacarb

Pepiniera

Fusarium

3.16

Glifosat de sare

Pepiniera

Graminee

3.74

Imidacloprid+penicuron

Pepiniera

Insecte

12.00

cis-verbenol

Padure

Ipidae

2150.00

cis-verbenol

Padure

Ipidae

270.00

Z7,Z8,C-POXI,2 METIL

Padure

Lymantria m.

150.00

Sulf

Pepiniera

Soareci

126.00

cis7,8-epoxi-2-metil-octadecan-0feromon

Padure

Adelgis

40.00

cimoxanil+folpet

Pepiniera

Fusarium sp.

0.50

quizalofop-p-tefuryl

Pepiniera

Comp Pl Ierboase

4.00

Gliphosat

Pepiniera

Comp Pl Ierboase

8.00

Azot

Pepiniera

Ingrasamnat

900.00

NPK+microelemente

Pepiniera

Ingrasamant foliar

0.50

Tebuconazol

Pepiniera

Fusarium

0.50

Metaldehida

Pepiniera

Melci, Limax

0.60

NPK

Pepiniera

Ingrasamant foliar

0.60

 
DIRECTIA SILVICA SIBIU
R A P O R T

de  activitate  pe   anul  2011

 

 

1.Suprafaţa  fondului forestier aflată în administrare  114.173 ha,

din care: - proprietate publică a statului 61.086 ha

  - proprietatea altor deţinători 53.087 ha

     2.Suprafaţa acoperită inclusă în scopul certificării  60.486 ha , din care :

 - proprietate publică a statului 60.486 ha

  din care în grupa funcţională 46.552 ha

      - proprietatea altor deţinători  0 ha

 

3.Denumirea, suprafaţa si categoria ariilor protejate existente în fondul administrat de către DS Sibiu,

Nr. crt.

Categorie arie protejată

Denumire arie protejata

Suprafaţă(ha)

din care:

Totală

FF DS Sibiu

total

din care

T I

T II

1

IV

2706 Parc Natural Dumbrava Sibiului

993,0

386,6

 

386,6

2

IV

2707 Parcul Natural Cindrel

9873,0

176,2

 

176,2

3

III

2708 Masa Jidovului

2,0

2,0

2,0

 

4

IV

2709 Golul alpin al Munţilor Făgăraş între Podragu - Suru

6989,2

16,9

 

16,9

 

4.Suprafaţa păduri cu valoare ridicata de conservare identificate în fondul forestier administrat de către DS Sibiu

Categorii de PVRC - Suprafete (ha)

PVRC

1

PVRC

1.1

PVRC

1.2

PVRC

1.3

PVRC

1.4

PVRC

2

PVRC

3

PVRC

4

PVRC 4.1

PVRC 4.2

PVRC 4.3

PVRC 4,4

PVRC 5

PVRC 6

Total

758

607

151

0

0

0

185

5431

0

5431

0

0

0

7

6381

 

5.Suprafaţa regenerată în fond forestier administrat de către DS Sibiu este de 498 ha (335 ha fond forestier de stat, 163 ha fond forestier retrocedat), din care:

-      prin regenerări naturale 247 ha (166 ha fond forestier de stat, 81 ha fond forestier retrocedat)

-      prin regenerări artificiale 251 ha (169 ha fond forestier de stat, 82 ha fond forestier retrocedat)

 

6.Puieţi forestieri produşi în pepinierele DS Sibiu:  2809  mii buc, din care:

-      Răşinoase: 946 mii buc. (molid, larice, pini, etc.)

-      Foioase: 1863 mii buc., din care:

o   Cvercinee: 1167 mii buc.

o   Alte specii foioase: 696 mii buc (paltin, frasin, cireş, tei, salcâm, gladiţă, etc.)

 

7.   Suprafaţa parcursă în anul 2011 cu tăieri rase însumează 133 ha din care:

·          87 ha în fond forestier de stat

·           46 ha în fond forestier aparţinând altor proprietari administrat pe bază de contract.

 

8.Suprafaţa parcursă în anul 2011 cu tăieri de îngrijire în păduri tinere însumează 2291 ha din care:

·           1005 ha în fond forestier de stat (Degajări: 110 ha, Curăţiri: 128 ha, Rărituri 767 ha)

·           1286 ha în fond forestier aparţinând altor proprietari administrat pe bază de contract. (Degajări: 123 ha, Curăţiri: 281 ha, Rărituri 882 ha)

 

9.Volum total al masei lemnoase recoltată în anul 2011 este de 320,1 mii mc din care:

·        208,0 mii mc în fond forestier de stat

·        111,0 mii mc în fond forestier aparţinând altor proprietari administrat pe bază de contract

·        1,1 mii mc din vegetaţie forestieră situată în afara fondului forestier naţional

 

10.Volum masă lemnoasă recoltat în fond forestier de stat de la intrarea in vigoare a amenajamentelor silvice (mc).

Posibilitatea decenală conform amenajament mii mc

Posibilitatea decenală recalculata

mii mc

Volum recoltat de la intarea in vigoare a amenajamentului

mii mc

2375,4

2272,8

924,3

 

11.Situaţia activităţilor ilegale constatate în fondul forestier administrat de DS Sibiu

TAIERI ILEGALE

Pasunat ilegal

Transp M.L. fara forme legale

Volum taiat ilegal (m.c.)

Nr. Contra-ventii

Nr. In-fract.

Nr. Contra-ventii

Nr. In-fract.

Nr. Contra-ventii

Nr. In-fract.

Vol.confiscat (m.c.)

Total

d.c. nejust

 564

353 

 84

 13

 7

 0

 28

 0

 37
R A P O R T

de  activitate  pe   anul  2012

 

 

1.   Suprafaţa  fondului forestier aflată în administrare  114.293 ha,

din care: - proprietate publică a statului 60.973 ha

  - proprietatea altor deţinători 53.320 ha

 

2.   Suprafaţa acoperită inclusă în scopul certificării  60.373 ha , din care :

 - proprietate publică a statului 60.373 ha

  din care în grupa funcţională 46.629 ha

      - proprietatea altor deţinători  0 ha

 

3.   Denumirea, suprafaţa si categoria ariilor protejate de interes naţional existente în fondul administrat de către DS Sibiu,

Nr. crt.

Categorie arie protejată

Denumire arie protejata

Suprafaţă(ha)

din care:

Totală

FF DS Sibiu

total

din care

T I

T II

1

IV

2706 Parc Natural Dumbrava Sibiului

993,0

386,6

 

386,6

2

IV

2707 Parcul Natural Cindrel

9873,0

176,2

 

176,2

3

III

2708 Masa Jidovului

2,0

2,0

2,0

 

4

IV

2709 Golul alpin al Munţilor Făgăraş între Podragu - Suru

6989,2

16,9

 

16,9

 

4.   Suprafaţa păduri cu valoare ridicata de conservare identificate în fondul forestier administrat de către DS Sibiu

Categorii de PVRC - Suprafete (ha)

PVRC 1

PVRC 1.1

PVRC 1.2

PVRC 1.3

PVRC 1.4

PVRC 2

PVRC 3

PVRC 4

PVRC 4.1

PVRC 4.2

PVRC 4.3

PVRC 4,4

PVRC 5

PVRC 6

Total

1363

584

34

744

0

0

1338

11241

794

9649

794

0

0

7

13944

 

5.   .Suprafaţa regenerată în fond forestier administrat de către DS Sibiu este de 563 ha (470 ha fond forestier de stat, 93 ha fond forestier retrocedat), din care:

-      prin regenerări naturale 307 ha (281 ha fond forestier de stat, 26 ha fond forestier retrocedat)

-      prin regenerări artificiale 256 ha (189 ha fond forestier de stat, 67 ha fond forestier retrocedat)

 

6.   Puieţi forestieri produşi în pepinierele DS Sibiu:  2137  mii buc, din care:

-      Răşinoase: 639 mii buc. (molid, larice, brad, etc.)

-      Foioase: 1498 mii buc., din care:

o   Cvercinee: 935 mii buc.

o   Alte specii foioase: 563 mii buc (paltin, frasin, cireş, salcâm, gladiţă, etc.)

 

7.   Suprafaţa parcursă în anul 2012 cu tăieri rase însumează 145 ha din care:

·          101 ha în fond forestier de stat

·           44 ha în fond forestier aparţinând altor proprietari administrat pe bază de contract.

 

8.   Suprafaţa parcursă în anul 2012 cu tăieri de îngrijire în păduri tinere însumează 2351 ha din care:

·           1108 ha în fond forestier de stat (Degajări: 196 ha, Curăţiri: 141 ha, Rărituri 771 ha)

·           1243 ha în fond forestier aparţinând altor proprietari administrat pe bază de contract. (Degajări: 141 ha, Curăţiri: 258 ha, Rărituri 844 ha)

 

9.   Volum total al masei lemnoase recoltată în anul 2012 este de 318,3 mii mc din care:

·        210,7 mii mc în fond forestier de stat

·        104,4 mii mc în fond forestier aparţinând altor proprietari administrat pe bază de contract

·        3,2 mii mc din vegetaţie forestieră situată în afara fondului forestier naţional

 

10.               Volum masă lemnoasă recoltat în fond forestier de stat de la intrarea in vigoare a amenajamentelor silvice (mc).

 

Posibilitatea decenală conform amenajament mii mc

Posibilitatea decenală recalculata

mii mc

Volum recoltat de la intarea in vigoare a amenajamentului

mii mc

2375,4

2268,6

1134,2

 

 

11.               Situaţia activităţilor ilegale constatate în fondul forestier administrat de DS Sibiu

TAIERI ILEGALE

Pasunat ilegal

Transp M.L. fara forme legale

Volum taiat ilegal (m.c.)

Nr. Contra-ventii

Nr. In-fract.

Nr. Contra-ventii

Nr. In-fract.

Nr. Contra-ventii

Nr. In-fract.

Vol.confiscat (m.c.)

Total

d.c. nejust

684

411

100

14

13

0

20

0

68

 

12.               Substanţe chimice (pesticide) folosite

Nr. crt. Denumire comerciala  Substanta activa Locul folosirii (pădure, pepiniera) Daunatorul combatut Cantităţi folosite     
1 Mospilan Acetamiprid Pepiniera/Padure Insecte 32,66 Kg
2 Tilt 250 EC Propiconazol Pepiniera Oidium 11,8 Kg
3 Ridomil GoldPplus Metalaxim Pepiniera Fusarium 7,04 Kg
4 Silwet Gold Polyalkyleneoxide Padure Hylobius a. 1 Kg
5 Nu -Film poli-p-mentena Padure Hylobius a. 2 buc.
6 Agroglifo Gliphosat Pepiniera Comb. Pl. Ierboase 5 litri
7 Glifocid Gliphosat Padure Comb. Pl. Ierboase 4 litri
8 Glifotim Gliphosat Padure/Pepiniera Comb. Pl. Ierboase 16 litri
9 Crew/Zeagran micosulfuron/bromoxynil Pepiniera Comb. Pl. Ierboase 1 litru
10 Topsin Tiofanat metil Pepiniera Fusarium 2,82 kg
11 Nemathorin Fostiazat Pepiniera Melolontha m. 5,4 kg
12 Previcur Energy Propamacarb Pepiniera Fusarium 2 litri
13 Roundap Glifosat de sare Pepiniera Graminee 13,5 litri
14 Prestige Imidacloprid+penicuron Pepiniera Insecte 6,5 Kg
15 Nade atratyp cis-verbenol Padure Ipidae 1080 buc.
16 Nade atracalc cis-verbenol Padure Ipidae 260 buc.
17 Nade atralymon Z7,Z8,C-POXI,2 METIL Padure Lymantria m. 130 buc.

 

          

PVRC 1.1.                                                                              

Suprafeţe forestiere din arii protejate de interes naţional

 

            Planul de management va fi întocmit de administratorii Parcului Natural sau Naţional, sau de custozii ariei protejate!


A. Măsuri generale de management:

-         interzicerea oricăror intervenţii antropice, fără aprobarea autorităţii centrale care răspunde de silvicultură;

-         conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa acestei arii naturale protejate;

-         personalul de teren responsabil cu gospodărirea ariei naturale protejate trebuie să raporteze, ori de câte ori este nevoie, eventualele ameninţări (biotice sau abiotice) sau riscuri care apar în această zonă;

-          interzicerea accesului animalelor domestice în P.V.R.C.

 

 

PVRC 1.2.

Păduri care constituie habitate pentru speciile rare, ameninţate sau endemice

 

A.               Măsuri de management:

-         lucrările de gospodărire a pădurii se vor realiza în funcţie de cerinţele ecologice ale speciilor rare, ameninţate sau periclitate (în special de umiditate şi lumină);

-         localizarea speciilor de conservat;

-         conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa speciei protejate, precum şi la modul în care poate fi protejată;

-         monitorizarea speciilor pentru care s-a constituit PVRC-ul;

-         se va asigura continuitatea habitatului speciei respective prin măsuri de conservare ale acestuia;

-         exploatarea masei lemnoase se va face în funcţie de cerinţele ecologice ale speciei protejate;

-         colectarea masei lemnoase se va face astfel încât prejudiciile să fie minime pentru sol sau vegetaţie;

-         interzicerea recoltării florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a exemplarelor din speciile ocrotite, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

-         se vor monitoriza şi eventualele lucrări efectuate în aceste u.a.-uri pentru prevenirea degradării habitatului acestei specii.

 

 

PVRC 1.3.

Suprafeţe forestiere cu utilizare sezonală critică

 

A.     Măsuri de management:

-          localizarea obiectivului (obiectivelor) de conservat;

-          conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa acestei suprafeţe de PVRC 1.3.;

-          restrângerea şi eliminarea, acolo unde este posibil a circulaţiei oamenilor în aceste zone mai ales în perioadele de reproducere/cuibărit/creştere a puilor;

-          monitorizarea elementelor (elementului) de protejat din P.V.R.C.;

-          asigurarea perioadei de linişte în perioadele critice în suprafeţele unde s-au identificat concentraţii ale speciei;

-          se vor stabili „zone de linişte” (zone tampon), în funcţie de cerinţa fiecărei specii, în perioada de împerechere;

-          crearea unei succesiuni de vârste în cadrul arboretelor care să asigure atât continuitatea forestieră cât şi menţinerea unei structuri favorabile speciei respective;

-          furnizarea de hrană în perioadele critice din punct de vedere climatic;

-          se vor monitoriza şi eventualele lucrări efectuate în aceste u.a.-uri pentru prevenirea degradării habitatului acestei specii.

 

 

PVRC 3.

Suprafeţe forestiere cu ecosisteme rare, ameninţate sau periclitate

 

A.     Măsuri de management:

-          conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa acestui ecosistem;

-          personalul de teren responsabil cu gospodărirea habitatului trebuie să raporteze, ori de câte ori este nevoie, eventualele ameninţări (biotice sau abiotice) sau riscuri care apar în această zonă;

-          monitorizarea habitatului protejat din P.V.R.C.;

-          în cazul ecosistemelor virgine şi cvasivirgine sunt interzise orice intervenţii antropice;

-          în cazul ecosistemelor necorespunzătoare sub raportul compoziţiei şi a altor caracteristici structurale, (arborete mai mult sau mai puţin derivate, cu arborete rărite, înierbate, în curs de uscare sau subproductive, etc.) sunt necesare lucrări de conservare/reconstrucţie ecologică a acestor PVRC-uri. Colectarea masei lemnoase se va face astfel încât prejudiciile să fie minime pentru sol sau vegetaţie.

 

 

PVRC 4.1.

Păduri de importanţă deosebită pentru sursele de apă

 

A.    Măsuri de management:

            - conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa acestui tip de P.V.R.C.;

            - personalul de teren responsabil trebuie să raporteze, ori de câte ori este nevoie, eventualele ameninţări (biotice sau abiotice) sau riscuri care apar în această zonă;

            - monitorizarea stării de vegetaţie a arboretelor din P.V.R.C.;

            - se vor executa lucrări silvice ce măresc gradul de stabilitate al acestor păduri;

            - colectarea masei lemnoase se va face astfel încât prejudiciile să fine minime pentru sol sau vegetaţie;

            - în cadrul u.a.-ului se vor materializa în teren zone de protecţie integrale unde se exclud orice lucrări („zone tampon” sau „insule de îmbătrânire”) pentru protecţia directă a surselor de apă.

 

 

PVRC 4.2.

Păduri critice pentru controlul procesului de eroziune

 

A.    Măsuri de management:

            - conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa acestui P.V.R.C.;

            - personalul de teren responsabil trebuie să raporteze, ori de câte ori este nevoie, eventualele ameninţări (biotice sau abiotice) sau riscuri care apar în această zonă;

            - monitorizarea stării de vegetaţie a arboretelor din P.V.R.C.;

            - se vor executa lucrări silvice ce măresc gradul de stabilitate al acestor păduri împotriva eroziunii solului, cu precizarea că se va urmării menţinerea consistenţei mai mare de 0,5;

            - înfiinţarea şi menţinerea plantaţiilor de vârste diferite, cu structură grupată şi densitate maximă;

- lucrările de regenerare trebuie să asigure o tranziţie gradată de la pădurea bătrână la noua generaţie, care nu trebuie să scadă substanţial funcţiile de protecţie ale pădurilor. Se vor face doar tăieri de conservare.

 

 

PVRC 4.3.

Zone forestiere de impact critic asupra terenurilor agricole şi calităţii aerului

 

A.    Măsuri de management:

            - conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa acestui P.V.R.C.;

            - personalul de teren trebuie să raporteze, ori de câte ori este nevoie, eventualele ameninţări (biotice sau abiotice) sau riscuri care apar în această zonă;

            - monitorizarea arboretelor din P.V.R.C.;

            - se vor executa lucrări ce măresc gradul de stabilitate al acestor păduri atunci când este cazul;

- orice operaţiune forestieră din UP trebuie să fie evaluată, astfel încât funcţiile cheie ale PVRC 4.3 să nu fie ameninţate;

- zonele deteriorate trebuie să fie în cel mai scurt timp restaurate;

- se vor lua măsuri de protecţie pentru perdelele forestiere, precum şi pentru pădurile din apropierea terenurilor agricole;

- răriturile în pădurile cu rol de protecţie a terenurilor agricole sau pentru protecţia poluării atmosferice, trebuie să se facă cu intensitate moderată;

- lucrările de regenerare trebuie să asigure o tranziţie gradată de la pădurea bătrână la noua generaţie, care nu trebuie să scadă substanţial funcţiile de protecţie ale pădurilor. Se vor face doar tăieri cu perioadă lungă de regenerare.

           

 

 

PVRC 5.

Suprafeţe forestiere esenţiale pentru satisfacerea necesităţilor de bază ale comunităţilor

 

A.    Măsuri de management:

            - conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa P.V.R.C.-ului pentru comunitatea respectivă;

            - personalul de teren responsabil cu gospodărirea P.V.R.C.-ului trebuie să raporteze, ori de câte ori este nevoie, eventualele ameninţări (biotice sau abiotice) sau riscuri care apar în această zonă;

            - consultări publice privind nevoile de masă lemnoasă ale comunităţii respective;

            - estimarea numărului de locuinţe ce necesită încălzirea exclusivă cu lemne;

            - se va aloca o parte din posibilitatea de produse lemnoase care s-a stabilit prin amenajament pentru satisfacerea nevoilor de bază ale comunităţilor locale;

            - se vor întemeia subunităţi de producţie cu cicluri scurte şi sortimente-ţel pentru nevoile locale;

 

 

PVRC 6.

Suprafeţe forestiere cu valoare esenţială pentru păstrarea identităţii culturale a unei comunităţi sau zone

 

A.    Măsuri de management:

            - conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa acestei păduri cu valoare ridicată de conservare;

            - monitorizarea arboretelor din P.V.R.C.;

            - monitorizarea activităţilor culturale şi turistice;

            - în situaţiile în care prin amenajament şi prin planurile de management sunt permise activităţi de ecoturism, se pot executa de către responsabilii activităţilor culturale respectiv administratorii locurilor de cult şi a monumentelor istorice, lucrări de amplasare a unor căi de vizitare pentru turişti: alei pietonale, drumuri de acces, bănci pentru odihnă, panouri instructiv - educative.

            - pe o suprafaţă de 50 m lăţime în jurul locului de desfăşurare a sărbătorilor locale şi de 100 m lăţime în jurul locurilor de cult şi a monumentelor istorice se vor aplica doar lucrări de conservare (T II);

            - orice activităţi care ar putea să scadă aspectul peisagistic ale pădurilor nu vor fi puse în aplicare

 

 

 

 
© 2018 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv