PRIMA PAGINA arrow CERTIFICAREA PADURILOR

Cauta in site:
CERTIFICAREA PADURILOR PDF Imprimare E-mail
DIRECTIA SILVICA SIBIU

Procedura privind rezolvarea reclamatiilor referitoare la

Managementul Forestier FSC (Forest Stewardship Council)


Reclamaţiile de orice natură privind standardul de management forestier FSC (inclusiv logo) se fac în atenţia responsabilului cu management forestier FSC din cadrul DS Sibiu: ing.  Săvoiu Marian.

Modalităţile de înaintare a reclamaţiilor sunt:

  • Prin fax la numărul: 0269241804
  • Prin telefon la numărul: 0730651868
  • Prin e-mail la adresa: certificarea_padurilor@sibiu.rosilva.ro
  • Prin depunerea reclamaţiei scrise direct la sediul Direcţiei Silvice Sibiu  din Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr.140.

Este obligatoriu ca reclamaţia să cuprindă datele de identificare ale reclamantului, precum numele, detaliile de contact (telefon, e-mail si eventual adresa) la care doreşte să primească răspunsul.

O reclamatie poate fi depusa in maxim 30 de zile calendaristice de la identificarea neconformitatilor fata de procesul de certificare a managementului forestier FSC. La primirea reclamatiei responsabilul management forestier FSC, dl.Rares Burduhos confirma catre reclamant primirea acesteia, inregistrand fiecare reclamatie cu numere de ordin. Toate reclamatiile se tin in forma printata la dosarul cu proceduri, inregistrari si evidente FSC pentru cel putin 5 ani de zile.

Termenul maxim de rezolvare a reclamatiilor este de 30 de zile. Pentru cazuri exceptionale, termenul de soluţionare este de 60 de zile, însă cu obligatia motivării deciziei şi anunţării în prealabil a reclamantului. 

Raspunsul cu modul de solutionare a reclamatiei de catre Directia Silvica Sibiu se va face prin aceeasi modalitate in care a fost inregistrat (telefonic, e-mail, fax, adresa scrisa). 

Orice reclamatie privind implementarea standardului FSC pentru management forestier va fi rezolvata amiabil. Daca o astfel de solutionare nu este posibila sau reclamantul nu este multumit, acesta se poate adresa in continuare organismului de certificare care a emis certificatului prin intermediul reprezentantului acesta. Datele de contact ale organismului de certificare (Woodmark Soil Association, Bristol-Marea Britanie) pot fi gasite la adresa www.soilassociation.org/forestry.

Dacă nici în acest caz raspunsul primit de reclamant nu este considerat satisfacator, acesta se poate adresa direct catre Persoana de Contact FSC Romania (http://www.certificareforestiera.ro/) sau conducerii FSC International aflată în Bonn, Germania  (detalii de contact se regasesc la adresa http://www.fsc.org/)R A P O R T

de  activitate  pe   anul  2017


1.   Suprafaţa  fondului forestier aflată în administrare  119.296 ha,

din care:

·     proprietate publică a statului 60.972 ha

·     proprietatea altor deţinători 58.324 ha

2. Suprafaţa acoperită inclusă în scopul certificării  60.356 ha , din care :

·     proprietate publică a statului 60.370 ha

·     din care în grupa funcţională 51.196 ha

·     proprietatea altor deţinători  0 ha]

3. Denumirea, suprafaţa si categoria ariilor protejate de interes naţional existente în fondul administrat de către DS Sibiu:

Nr. crt. Categorie arie protejată Denumire arie protejata Suprafaţă(ha) din care:
Totală FF  DS Sibiu total  din care
T I T II
O.S. Agnita
1 Sit Natura 2000 ROSPA 0099 237514.7 3579 604.84 2975
2 Sit Natura 2000 ROSCI 0227 85815.4 82.62   82.62
OS Arpaş
1 Sit Natura 2000 ROSPA0099-Podişul Hartibaciului 237514 786.75   206.4
2 Sit Natura 2000 ROSCI0304-Hartibaciu Sud-Vest  22726 939.13   26.7
3 Sit Natura 2000 ROSPA0098 Piemontul Făgăraş 71256 48.95   0
4 Sit Natura 2000 ROSCI0122 Munţii Făgăraş 198618.0 5174 1757.7 2071.6
OS Avrig
1 IV 2707  Parc Natural Cindrel 9873 29.47 0 0
2 Sit Natura 2000 ROSPA0043 Frumoasa 131182.0 3912.7 93.8 616
3 Sit Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa 137115.0 3912.7 93.8 616
4 Sit Natura 2000 ROSPA0098 Piemontul Făgăraş 71256.0 2223.7 0 119.7
5 Sit Natura 2000 ROSCI0122 Munţii Făgăraş 198618.0 2256.4 0 786.4
OS Dumbrăveni
1 Sit Natura 2000 ROSPA 0099 237514.7 4869.31 435.2 25.5
2 Sit Natura 2000 ROSCI 0227 85815.4 5231.71 478.2 38
OS Miercurea Sibiului
1 Sit Natura 2000 ROSCI0085 FRUMOASA 14684.90 14684.90 27.65 3051.41
OS Sibiu
1 Sit Natura 2000 ROSCI132 Oltul mijlociu-Cibin-Hartibaciu 2826 649.74    
2 Sit Natura 2000 ROSCI0122 Munţii Făgăraş 198618 14.18   14.18
3 Sit Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa 137359 267.9   166.08
4 Sit Natura 2000 ROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la Petiş 50.23 50.23   15.88
5 Sit Natura 2000 ROSPA0099-Podişul Hartibaciului 237515 1291.9   31.98
6 IV 2.706  Rezervația "Parc Natural Dumbrava Sibiului" 993.0 349.7   349.7
OS Valea Cibinului-Sălişte
1 Sit Natura 2000 ROSCI0085 FRUMOASA 137115.0 1922.2 - 542.6
TOTAL DS SIBIU   42204.42 1,298.3 11,710.2

4.   Suprafaţa păduri cu valoare ridicata de conservare identificate în fondul forestier administrat de către DS Sibiu

Categorii de PVRC - Suprafete (ha)

PVRC 1

PVRC 1.1

PVRC 1.2

PVRC 1.3

PVRC 1.4

PVRC 2

PVRC 3

PVRC 4

PVRC 4.1

PVRC 4.2

PVRC 4.3

PVRC 4,4

PVRC 5

PVRC 6

Total

3015.2

2285.7

33.9

696.6

0

0

913.3

10712.3

791.8

8301.1

1619.4

0

0

6.4

14647.2

 

5.   .Suprafaţa regenerată în fond forestier administrat de către DS Sibiu este de 292 ha, din care:

-      prin regenerări naturale 110 ha

-      prin regenerări artificiale 182 ha

6.   Puieţi forestieri produşi în pepinierele DS Sibiu:  1918  mii buc, din care:

- Rasinoase 879 mii buc

- Foioase 1039 mii buc

7.   Suprafaţa parcursă cu tăieri rase în fond forestier de stat însumează 175 ha din care:

- 135 ha in fond forestier de stat

- 40 ha in fond forestier apartinand altor proprietari administrat pe baza de contract

8.   Suprafaţa parcursă cu tăieri de îngrijire în păduri tinere însumează 2820 ha din care:

 - 1095 ha în fond forestier de stat

 - 1725 ha în fond forestier aparţinând altor proprietari administrat pe bază de contract.

9.   Volum total al masei lemnoase recoltată este de 326.4 mii mc din care:

 - 193.9 mii mc în fond forestier de stat

 - 131.4 mii mc în fond forestier aparţinând altor proprietari administrat pe bază de contract

 - 1.1 mii mc din vegetaţie forestieră situată în afara fondului forestier naţional

10.  Volum masă lemnoasă recoltat în fond forestier de stat de la intrarea in vigoare a amenajamentelor silvice (mc).

 

Posibilitatea decenală conform amenajament mii mc

Posibilitatea decenală recalculata

mii mc

Volum recoltat de la intarea in vigoare a amenajamentului

mii mc

2426.9

2102.1

1266.2

11.  Situaţia activităţilor ilegale constatate în fondul forestier administrat de DS Sibiu

TAIERI ILEGALE

Pasunat ilegal

Transp M.L. fara forme legale

Volum taiat ilegal (m.c.)

Nr. Contra-ventii

Nr. In-fract.

Nr. Contra-ventii

Nr. In-fract.

Nr. Contra-ventii

Nr. In-fract.

Vol.confiscat (m.c.)

Total

d.c. nejust

1469

462

163

41

9

0

106

0

207


12.   
Substanţe chimice (pesticide) folosite

Nr. crt. Denumire comerciala  Substanta activa Locul folosirii (padure pepiniera) Daunatorul combatut  Cantitate
1 Mospilan Acetamiprid Pepiniera/Padure Insecte 402.58
2 Tilt 250 EC Propiconazol Pepiniera Oidium 0.50
3 Rodomil GoldPlus Metalaxim Pepiniera Fusarium 0.00
4 Glifotim Gliphosat Padure/Pepiniera Comb. Pl. Ierboase 30.00
5 Topsin Tiofanat metil Pepiniera Fusarium 129.17
6 Nemathorin Fostiazat Pepiniera Melolontha m. 0.00
7 Roundap Glifosat de sare Pepiniera Graminee 157.00
8 Nade atratyp cis-verbenol Padure Ipidae 2804.00
9 Nade atracalc cis-verbenol Padure Ipidae 820.00
10 Nade atralymon Z7,Z8,C-POXI,2 METIL Padure Lymantria m. 204.00
11 Citrox Sulf Pepiniera Soareci 117.28
12 Zantara Tebuconazol Pepiniera Fusarium 36.81
21 Calypso Tiacloprid Padure Hylobius a. 0.00
17 Pantera Guizalofop Pepinieră Buruieni 5.00
18 Cervacol Nisip de cuart Arborete Vanat 0.00
19 Bumper Propiconazol Arborete Oidium 10.59
20 Atravir Cleiomizi Padure Totrix viridana 8.00
21 Curzate F Cimoxanil+folpet Pepiniere Fusarium 0.00
22 Actara Tiametoxan Pepiniere Melolontha m. 292.00


           

PVRC 1.1.                                                                              

Suprafeţe forestiere din arii protejate de interes naţional

 

            Planul de management va fi întocmit de administratorii Parcului Natural sau Naţional, sau de custozii ariei protejate!


A. Măsuri generale de management:

-         interzicerea oricăror intervenţii antropice, fără aprobarea autorităţii centrale care răspunde de silvicultură;

-         conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa acestei arii naturale protejate;

-         personalul de teren responsabil cu gospodărirea ariei naturale protejate trebuie să raporteze, ori de câte ori este nevoie, eventualele ameninţări (biotice sau abiotice) sau riscuri care apar în această zonă;

-          interzicerea accesului animalelor domestice în P.V.R.C.

 

 

PVRC 1.2.

Păduri care constituie habitate pentru speciile rare, ameninţate sau endemice

 

A.               Măsuri de management:

-         lucrările de gospodărire a pădurii se vor realiza în funcţie de cerinţele ecologice ale speciilor rare, ameninţate sau periclitate (în special de umiditate şi lumină);

-         localizarea speciilor de conservat;

-         conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa speciei protejate, precum şi la modul în care poate fi protejată;

-         monitorizarea speciilor pentru care s-a constituit PVRC-ul;

-         se va asigura continuitatea habitatului speciei respective prin măsuri de conservare ale acestuia;

-         exploatarea masei lemnoase se va face în funcţie de cerinţele ecologice ale speciei protejate;

-         colectarea masei lemnoase se va face astfel încât prejudiciile să fie minime pentru sol sau vegetaţie;

-         interzicerea recoltării florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a exemplarelor din speciile ocrotite, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

-         se vor monitoriza şi eventualele lucrări efectuate în aceste u.a.-uri pentru prevenirea degradării habitatului acestei specii.

 

 

PVRC 1.3.

Suprafeţe forestiere cu utilizare sezonală critică

 

A.     Măsuri de management:

-          localizarea obiectivului (obiectivelor) de conservat;

-          conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa acestei suprafeţe de PVRC 1.3.;

-          restrângerea şi eliminarea, acolo unde este posibil a circulaţiei oamenilor în aceste zone mai ales în perioadele de reproducere/cuibărit/creştere a puilor;

-          monitorizarea elementelor (elementului) de protejat din P.V.R.C.;

-          asigurarea perioadei de linişte în perioadele critice în suprafeţele unde s-au identificat concentraţii ale speciei;

-          se vor stabili „zone de linişte” (zone tampon), în funcţie de cerinţa fiecărei specii, în perioada de împerechere;

-          crearea unei succesiuni de vârste în cadrul arboretelor care să asigure atât continuitatea forestieră cât şi menţinerea unei structuri favorabile speciei respective;

-          furnizarea de hrană în perioadele critice din punct de vedere climatic;

-          se vor monitoriza şi eventualele lucrări efectuate în aceste u.a.-uri pentru prevenirea degradării habitatului acestei specii.

 

 

PVRC 3.

Suprafeţe forestiere cu ecosisteme rare, ameninţate sau periclitate

 

A.     Măsuri de management:

-          conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa acestui ecosistem;

-          personalul de teren responsabil cu gospodărirea habitatului trebuie să raporteze, ori de câte ori este nevoie, eventualele ameninţări (biotice sau abiotice) sau riscuri care apar în această zonă;

-          monitorizarea habitatului protejat din P.V.R.C.;

-          în cazul ecosistemelor virgine şi cvasivirgine sunt interzise orice intervenţii antropice;

-          în cazul ecosistemelor necorespunzătoare sub raportul compoziţiei şi a altor caracteristici structurale, (arborete mai mult sau mai puţin derivate, cu arborete rărite, înierbate, în curs de uscare sau subproductive, etc.) sunt necesare lucrări de conservare/reconstrucţie ecologică a acestor PVRC-uri. Colectarea masei lemnoase se va face astfel încât prejudiciile să fie minime pentru sol sau vegetaţie.

 

 

PVRC 4.1.

Păduri de importanţă deosebită pentru sursele de apă

 

A.    Măsuri de management:

            - conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa acestui tip de P.V.R.C.;

            - personalul de teren responsabil trebuie să raporteze, ori de câte ori este nevoie, eventualele ameninţări (biotice sau abiotice) sau riscuri care apar în această zonă;

            - monitorizarea stării de vegetaţie a arboretelor din P.V.R.C.;

            - se vor executa lucrări silvice ce măresc gradul de stabilitate al acestor păduri;

            - colectarea masei lemnoase se va face astfel încât prejudiciile să fine minime pentru sol sau vegetaţie;

            - în cadrul u.a.-ului se vor materializa în teren zone de protecţie integrale unde se exclud orice lucrări („zone tampon” sau „insule de îmbătrânire”) pentru protecţia directă a surselor de apă.

 

 

PVRC 4.2.

Păduri critice pentru controlul procesului de eroziune

 

A.    Măsuri de management:

            - conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa acestui P.V.R.C.;

            - personalul de teren responsabil trebuie să raporteze, ori de câte ori este nevoie, eventualele ameninţări (biotice sau abiotice) sau riscuri care apar în această zonă;

            - monitorizarea stării de vegetaţie a arboretelor din P.V.R.C.;

            - se vor executa lucrări silvice ce măresc gradul de stabilitate al acestor păduri împotriva eroziunii solului, cu precizarea că se va urmării menţinerea consistenţei mai mare de 0,5;

            - înfiinţarea şi menţinerea plantaţiilor de vârste diferite, cu structură grupată şi densitate maximă;

- lucrările de regenerare trebuie să asigure o tranziţie gradată de la pădurea bătrână la noua generaţie, care nu trebuie să scadă substanţial funcţiile de protecţie ale pădurilor. Se vor face doar tăieri de conservare.

 

 

PVRC 4.3.

Zone forestiere de impact critic asupra terenurilor agricole şi calităţii aerului

 

A.    Măsuri de management:

            - conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa acestui P.V.R.C.;

            - personalul de teren trebuie să raporteze, ori de câte ori este nevoie, eventualele ameninţări (biotice sau abiotice) sau riscuri care apar în această zonă;

            - monitorizarea arboretelor din P.V.R.C.;

            - se vor executa lucrări ce măresc gradul de stabilitate al acestor păduri atunci când este cazul;

- orice operaţiune forestieră din UP trebuie să fie evaluată, astfel încât funcţiile cheie ale PVRC 4.3 să nu fie ameninţate;

- zonele deteriorate trebuie să fie în cel mai scurt timp restaurate;

- se vor lua măsuri de protecţie pentru perdelele forestiere, precum şi pentru pădurile din apropierea terenurilor agricole;

- răriturile în pădurile cu rol de protecţie a terenurilor agricole sau pentru protecţia poluării atmosferice, trebuie să se facă cu intensitate moderată;

- lucrările de regenerare trebuie să asigure o tranziţie gradată de la pădurea bătrână la noua generaţie, care nu trebuie să scadă substanţial funcţiile de protecţie ale pădurilor. Se vor face doar tăieri cu perioadă lungă de regenerare.

           

 

 

PVRC 5.

Suprafeţe forestiere esenţiale pentru satisfacerea necesităţilor de bază ale comunităţilor

 

A.    Măsuri de management:

            - conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa P.V.R.C.-ului pentru comunitatea respectivă;

            - personalul de teren responsabil cu gospodărirea P.V.R.C.-ului trebuie să raporteze, ori de câte ori este nevoie, eventualele ameninţări (biotice sau abiotice) sau riscuri care apar în această zonă;

            - consultări publice privind nevoile de masă lemnoasă ale comunităţii respective;

            - estimarea numărului de locuinţe ce necesită încălzirea exclusivă cu lemne;

            - se va aloca o parte din posibilitatea de produse lemnoase care s-a stabilit prin amenajament pentru satisfacerea nevoilor de bază ale comunităţilor locale;

            - se vor întemeia subunităţi de producţie cu cicluri scurte şi sortimente-ţel pentru nevoile locale;

 

 

PVRC 6.

Suprafeţe forestiere cu valoare esenţială pentru păstrarea identităţii culturale a unei comunităţi sau zone

 

A.    Măsuri de management:

            - conştientizarea comunităţilor locale cu privire la importanţa acestei păduri cu valoare ridicată de conservare;

            - monitorizarea arboretelor din P.V.R.C.;

            - monitorizarea activităţilor culturale şi turistice;

            - în situaţiile în care prin amenajament şi prin planurile de management sunt permise activităţi de ecoturism, se pot executa de către responsabilii activităţilor culturale respectiv administratorii locurilor de cult şi a monumentelor istorice, lucrări de amplasare a unor căi de vizitare pentru turişti: alei pietonale, drumuri de acces, bănci pentru odihnă, panouri instructiv - educative.

            - pe o suprafaţă de 50 m lăţime în jurul locului de desfăşurare a sărbătorilor locale şi de 100 m lăţime în jurul locurilor de cult şi a monumentelor istorice se vor aplica doar lucrări de conservare (T II);

            - orice activităţi care ar putea să scadă aspectul peisagistic ale pădurilor nu vor fi puse în aplicare

 

 

 

 
© 2019 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv