PRIMA PAGINA arrow ARII PROTEJATE

Cauta in site:
ARII PROTEJATE

Ocrotirea valorilor de patrimoniu natural cu atributele lor ecologice, ştiinţifice, peisagistice, protejarea speciilor de plante sau animale rare, endemice, a fost o normă morală a educaţiei oamenilor din zona Sibiu cu mult înainte de apariţia normelor juridice pentru acest domeniu. Astfel se explică faptul că de la înaintaşi ne-au rămas atât de multe valori şi frumuseţi naturale pe munţi şi în păduri, în văi cu ape limpezi, pe dealurile cu păşuni şi livezi, în flora şi fauna acestui spaţiu deosebit.

Dezvoltarea economică şi socială din ultimele decenii impune însă luarea unor măsuri capabile să asigure păstrarea, conservarea şi transmiterea acestor bunuri naturale generaţiilor viitoare. În acest context, factorii de decizie de la nivelul organelor administraţiei locale – primari, consilieri ai consiliilor locale de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor – trebuie să-şi însuşească şi să aplice în practică normele juridice stabilite pentru conservarea biodiversităţii şi ocrotirea ariilor protejate de pe teritoriul judeţului nostru, al naturii în general.Legea nr.5/2000 nominalizează pentru judeţul Sibiu 15 obiective care fac parte din aşa-numitele “Zone naturale protejate de interes naţional şi monumente ale naturii”.Parcuri naturale PDF Imprimare E-mail

Parcuri naturale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protectia şi conservarea unor ansambluri peisagistice în care interacţiunea activităţilor umane cu natura de-a lungul timpului a creat o zonă distinctă, cu valoare semnificativă peisagistică şi/sau culturală, deseori cu o mare diversitate biologică.

Parcurile naturale corespund categoriei V-IUCN (Ordonanţa de urgenţă 236/2000).

 
Rezervatii PDF Imprimare E-mail

Rezervaţii naturale sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. Mărimea lor este datată de arealul necesar asigurării integrităţii elementelor protejate.

Aceste rrezervaţii corespund categoriei IV-IUCN (Ordonanţa de urgenţă 236/2000).

 
Monumente PDF Imprimare E-mail

Monumente ale naturii sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protecţia şi conservarea unor elemente naturale cu valoare şi semnificaţie ecologică, ştiinţifică, peisagistică deosebite, reprezentate de specii de plante sau animale sălbatice rare, endemice sau ameninţate cu dispariţia, arbori seculari, asociaţii floristice şi faunistice, fenomene geologice – peşteri, martori de eroziune, chei, cursuri de apă, cascade şi alte manifestări şi formaţiuni geologice, depozite fosiliere, precum şi alte elemente naturale cu valoare de patrimoniu natural prin unicitatea sau raritatea lor.

Monumentele naturii corespund categoriei III-IUCN (Ordonanţa de urgenţă 236/2000).

 
© 2024 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv