PRIMA PAGINA arrow AMELIORARI

Cauta in site:
AMELIORARI

O importanţă deosebită s-a acordat şi se acordă în continuare activităţii de reconstrucţie ecologică a terenurilor degradate preluate şi împădurite după anul 2002, de la A.D.S.-uri (O.S.Agnita, O.S.Arpaş, O.S.Mediaş şi O.S. Vl.Cibinului-Sălişte), consilii locale (Loamneş, Păuca, Axente Sever şi Şeica Mare) sau achiziţionate de la diverşi proprietari din raza ocoalelor silvice (Agnita, Dumbrăveni, Vl.Cibinului-Sălişte), suprafaţa acestora fiind de 937 ha. Aceeaşi importanţă s-a acordat şi terenurilor degradate aparţinând proprietarilor din zona poluată Copşa Mică (Târnăvioara, Micăsasa, Hula Blăjel, etc.) în suprafaţă de peste 200 ha.Perimetre preluate de la A.D.S. PDF Imprimare E-mail

1-5. Bucendrea, La Stupină, La Joagăr, La Foişor, Gaura Nucului - Bruiu
6. Grimei – Iacobeni
7. Boscă II – Iacobeni
8. În Volt – Iacobeni
9. Homan – Brădeni
10. Ciocârlia – Chirpăr
11. Metiş – Mihăileni
12. Sădinca I – Loamneş
13. Curmătura I – Axente Sever
14. Axente Sever

Denumire
An plantare
Suprafaţa (ha)
Compoziţia de
împădurire
Totală
de împădurit

Perimetrele de ameliorare Bucendrea, La Stupină, La Joagăr, La Foişor şi Gaura Nucului au fost transmise teritorial-administrativ prin HG.357/2002 de la ADS către RNP – DS Sibiu – OS Arpaş şi se află pe raza comunei Bruiu. Aceste terenuri sunt foste păşuni şi fâneţe care nu mai pot fi folosite ca atare şi cărora li se impune refacerea echilibrului ecologic prin împădurirea zonei precum şi ameliorarea peisajului local.
Ca urmare a folosinţei anterioare, terenurile sunt slab productive, cu fenomene pronunţate de degradare, eroziune de suprafaţă, alunecări, înmlăştinări locale, care evoluează destul de rapid spre o direcţie negativă.

Buchendrea
2003
57,1
49,1
50St,25FrPaTe25PaJuPdMa
50FrSt25JuMa25Pd
La Stupină
2005
15,0
12,5
50St25FrPaCi25PdJuMa
75Sc25JuPdMa
La Joagăr
2004
12,0
12,0
50St25FrPaTe25JuPdMa
La Foişor
2004
9,4
9,4
50St25FrPaTe25JuPdMa
Gaura Nucului
2004
12,0
11,7
50St25FrPaCi25PdMaJu
50Pi25PaMjJu25Pd
75Sc25PaPdJuMa

Perimetrul de ameliorare Grimei este preluat cf. HG 357 /2002 de la ADS şi se află pe raza teritorială a OS Agnita – comuna Iacobeni. Este o fostă păşune cu frecvente fenomene de eroziune şi alunecare a solului. Împădurirea va ameliora regimul hidrologic şi climatic.

Grimei
2003
24,5
21,3
50St25FrPa25PdPa
75Sc25PdPaJu

Perimetrul de ameliorare Boscă II este preluat cf. HG 357 /2002 de la ADS şi se află pe raza teritorială a OS Agnita – comuna Iacobeni. Fostă păşune care este afectată de alunecări active, brazdată de ogaşe frecvente.

Boscă II
2005
9,9
6,8
50St25PaFr25PdPaMa

Perimetrul de ameliorare În Volt este preluat cf. HG 357 /2002 de la ADS şi se află pe raza teritorială a OS Agnita – comuna Iacobeni. Este o fostă păşune cu frecvente fenomene de degradare şi frecvent cu exces de umiditate.

În Volt
2004
33,0
27,9
50St25FrPa25PaMaPd
50Fr25St25PdPa
75Sc25PdMaJu

Perimetrul de ameliorare Homan este preluat cf. HG 357 /2002 de la ADS şi se află pe raza teritorială a OS Agnita – comuna Brădeni. Provine dintr-o păşune intens degradată cu fenomene de eroziune şi alunecare iar pe alocuri zone cu exces de umiditate.

Homan
99,6
88,8
50St25FrPa25PdMaJu
75Sc25JuPdMa
50Fr25JuPd25St

Perimetrul de ameliorare Ciocârlia este preluat cf. HG. 357 /2002 de la ADS şi se află în administrarea OS Agnita pe raza teritorială a comunei Chirpăr. Este o fostă păşune cu avansate fenomene de degradare prin eroziune de suprafaţă şi alunecări active.

Ciocârlia
2005
14,3
14,2
50St25FrPa25PaPdJu
75Sc25MaJuPd

Perimetrul de ameliorare Metiş a fost preluat cf. HG. 1039/2006 de la ADS de către ITRSV Braşov apoi s-a predat în administrarea DS Sibiu - OS Agnita pe raza teritorială a comunei Mihăileni. Terenul este păşune degradată caracterizată printr-un exces de umiditate permanent şi predispoziţie spre alunecare.

Metiş
2006
68,3
25,2
50St25FrSt.r25PdMa
75Sc13FrMj12PdLc
50Fr25St.r25LcCo

Perimetrul de ameliorare Sădinca I a fost transmis cf. HG. 1542/2003 de la ADS către DS Sibiu - OS Vl.Cibinului-Sălişte spre administrare şi se află pe raza teritorială a comunei Loamneş. Pentru că aceste terenuri nu mai pot fi folosite ca fâneţe şi păşuni datorită pericolului activării proceselor de degradare (eroziune de suprafaţă, exces de apă, alunecări mai vechi parţial stabilizate) se impune necesitatea împăduririi în scopul protejării solului, a satisfacerii nevoilor locale de lemn precum şi îmbunătăţirea peisajului în zonă.

Sădinca I
2005
102,3
101,6
50St25FrPaSt.r25PdLc
75Sc13FrSt.r12PdLcCt
50Fr25St.rPa25AnSaPd

Perimetrul de ameliorare Curmătura I a fost transmis cf. HG. 1542/2003 de la ADS către DS Sibiu - OS Mediaş şi se află pe raza teritorială a comunei Axente Sever. Au avut folosinţă agricolă (păşuni, fâneţe) care nu mai corespund acestui scop datorită fenomenelor avansate de degradare (eroziune, alunecare) impunându-se refacerea funcţiilor de protecţie prin împădurire.

Curmătura I
2005
16,7
15,0
70St25FrPa25LcPa

Perimetrul de ameliorare Axente Sever a fost transmis cf. HG. 352/2011 de la ADS către DS Sibiu - OS Mediaş şi se află pe raza teritorială a comunei Axente Sever. 

Axente Secer
2012
73,7
9
10Sc
 
Perimetre preluate de la diversi proprietari PDF Imprimare E-mail

1. Calea Albă - Agnita
2. Alma – Dumbrăveni
3. Ruşciori – Şura Mică

Citeste mai departe...
 
Perimetre preluate de la Consilii Locale PDF Imprimare E-mail

1. Sădinca II - Loamneş
2. Copăcel-Râpa – Păuca
3. Curmatura II – Axente Sever
4. Şoroştin – Şeica Mică

Citeste mai departe...
 
Perimetre in curs de preluare PDF Imprimare E-mail

1. Sădinca III – Loamneş

Citeste mai departe...
 
Terenuri in fond forestier PDF Imprimare E-mail

1. Copsa Mica

Citeste mai departe...
 
© 2024 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv