PRIMA PAGINA arrow ACTIVITATI

Cauta in site:
ACTIVITATI

Gospodărirea fondului forestier sibian cuprinde un ansamblu de activităţi prin care se intervine în mod conştient în dirijarea proceselor biologice ale pădurii în vederea realizării unor deziderate ecologice şi economice. Aceste intervenţii specifice biocenozelor forestiere se referă atât la întemeierea noilor generaţii de păduri, cât şi la conducerea celor existente, naturale sau articifiale, pe întregul lor ciclu de viaţă. Se urmăreşte o anumită succesiune naturală a proceselor biologice, cu sublinierea că acţiunile silvicultorilor au un caracter permanent şi sunt adaptate la specificul fiecărei etape din viaţa pădurii.

Prin însăşi natura sa, pădurea are o contribuţie fundamentală asupra dezvoltării armonioase a ramurilor economiei unei regiuni. Ocupând teritorii întinse şi regenerându-se în condiţii naturale, ea a fost socotită multă vreme ca o resursă inepuizabilă. Produsele ei au avut un rol determinant în civilizaţia omului. Ele au fost recoltate fără nici o oprelişte şi în cantităţi din ce în ce mai mari. Pe măsura evoluţiei sale, omul a intervenit în mod abuziv în viaţa pădurii suprasolicitând-o şi secătuindu-i resursele. Considerându-se stăpân atotputernic el a căutat să-i dirijeze procesele biologice, să-i schimbe structura şi locul şi să creeze culturi forestiere care să le înlocuiască pe cele naturale. În graba cu care a urcat treptele civilizaţiei el n-a mai ţinut cont şi de ceilalţi factori ai mediului său natural de viaţă. „Omul nu este şi nu va putea fi niciodată un stăpân al naturii, ci un partener înţelept al ei”.

Pădurile de astăzi, tot mai restrânse ca arie, ocupă terenurile cele mai grele şi se află într-o stare necorespunzătoare în raport cu potenţialul staţiunilor. Ele sunt supuse şi în continuare unor presiuni economice foarte mari, ale căror consecinţe pot fi imprevizibile.

 Fond forestier PDF Imprimare E-mail

Activitatea Directiei Silvice Sibiu la finele anului 2023 se desfasoara pe o suprafata de 114.742 ha, din care 61.250 ha fond forestier proprietate publica a statului, 40.797 ha fond forestier proprietate a unitatilor administrativ teritoriale, 12.695 ha fond forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice.

 
Citeste mai departe...
 
Regenerarea padurilor PDF Imprimare E-mail

Regenerarea padurilor este una din activitatile prioritare a Directiei Silvice Sibiu. Extinderea suprafetei padurilor se face prin regenerarea tuturor suprafetelor de padure de pe care s-a recoltat masa lemnoasa urmare a aplicarii taierilor de produse principale, impadurirea terenurilor fara vegetatie forestiera care nu au alte folosinte atribuite prin amenajament, atat in padurile proprietatea statului cat si in cele private administrate de Directia Silvica Sibiu.

Citeste mai departe...
 
Productie marketing PDF Imprimare E-mail

Valorificarea superioară a masei lemnoase pusă în circuitul economic
Prin valorificarea integrală a masei lemnoase se urmăreşte satisfacerea unor necesităţi social-economice, atrăgându-se în acest scop în circuitul economic toate resursele fără pierderi sau declasări şi în condiţiile conservării fondului forestier. Valorificarea superioară are în vedere caracteristica lemnului de a fi folosit în acelaşi timp pentru o gamă foarte largă de produse, cu prelucrări şi valori foarte diferite. În final, valoarea produselor realizate înglobează în ele eforturile comune ale silviculturii, exploatării şi industrializării lemnului.    

Citeste mai departe...
 
Investitii PDF Imprimare E-mail

 

Situatia realizarii programului de investitii anul 2023

Actiuni investitii Program Realizari
Invest. dc C+M Cap.(nr) Invest. dc C+M Cap.(nr)
Fonduri proprii 1898241 344000 16 1830488 338444 16
Centre de productie 1000 1000 1 - - -
Cabane vanatoare 343000 343000 - 341444 338444 1
Sedii adm.-directie - - - - - -
Sedii adm.-ocoale - - - - - -
Utilaje independente 1554241   14 1489044 14
Fonduri bugetare 2534000  2510000 1 2533083 2509083 1
Reabilitare DAF 2534000 25110000 4 2533083 2509083 1
Lucrari reconstr.ecol. - - -
Fonduri extrabugetare 645500 453934 4 644030 453934 11 
Amenajari drumuri 459000 453934 - 458876 453934 11
Amenajari proiectare 186500     185150    
Intr.reparatii DAF. 3509676   670 km 3569676   670 km

 

             

DRUMURI AUTO FORESTIERE

 

- Retea DAF existenta dupa retrocedare – 440.1 km

S-au executat lucrari de intretinere si reparatii pe 670 km cu o valoare de 2569390 lei.

Image

In anul 2024 am propus un program de 2555000 lei pentru proiectarea si reabilitarea de drumuri forestiere. 

 

Image  INVESTITII BUGETARE
Programul de investitii din fonduri bugetare propus pentru anul 2024 va fi de 2004000 lei.
 
   
Image INVESTITII FONDURI PROPRII
Programul de investitii din fonduri proprii propus pe anul 2024 este de 3577001 lei, din care:

     • centre de productie 1000000 lei
     • uitlaje 2167001 lei
     • cabane 410000 lei
 Image MECANIZARE
       In dotarea D.S. Sibiu se gasesc 7 TAF-uri si 3 tractoare forestiere, care impreuna cu cele 49 fierastraie mecanice, au exploatat 29.362 m3 masa lemnoasa ce a fost transformata in sortimente definitive si valorificata prin vanzare.
     • Cele 4 autoplatforme forestiere au transportat 22.076 to materiale, in marea majoritate lemnoase.
     • Cele 4 autobasculante au transportat produse de balastiera pentru intretinerea drumurilor forestiere
     • 5 buldoexcavatoare - 6.142 ore
     

Realizarea gradului de mecanizare cu utilaje proprii

Categoria de lucrari U.M. Total dc mecanizat %
Dezaripare seminte rasinoase Kg 0 0 0
Scarificare seminte salcam Kg 3 3 100
Pregatirea solului in pepiniere Ari 1.458 1451 100
Semanat foioase in pepiniere Ari 189 0 0
Intretinere culturi-mobilizare sol Ari 1630 0 0
Intretinere culturi-ierbicidare Ari 639 0 0
Irigatii si fertilizari Ari 10 0 0
Scosul puietilor de foioase Ari 374 164 43
Pregatire teren-sol pt. impaduriri Ha 0 0 0
Degajari Ha 199 21 10
Curatiri Ha 211 25 12
Combateri in pepiniere Ha 7 0 0
Sortarea pastravului Mii buc 31 0 0

 

Citeste mai departe...
 
Vanatoare PDF Imprimare E-mail
Situarea judeţului Sibiu în centrul ţării şi existenţa arcului carpatic care funcţionează ca un uriaş dispecer al maselor de aer, grefate împreună pe un relief în trepte relativ frământat, au determinat existenţa unei multitudini de microclimate cu asociaţii vegetale şi animale dintre cele mai caracteristice. Acest arc de piatră a rămas încă bine îmbrăcat în vegetaţie forestieră favorizând condiţii apreciate ca extrem de diversificate în floră şi faună.
Citeste mai departe...
 
Salmonicultura PDF Imprimare E-mail

Directia Silvica Sibiu gospodareste un numar de 12 fonduri de pescuit in apele de munte din care 9 sunt rauri cu o lungime de 258 km si un numar de 4 fonduri de pescuit lacuri cu o suprafata de 583.1 ha care in cea mai mare parte sunt de categoria de bonitate I-a si a II-a.

Modul de formare a lacurilor se imparte in 2 categorii:

   lacuri naturale glaciale – formate in caldarile ramase urmare a glaciatiunilor avand o suprafata totala de 6.1 ha si fiind situate in muntii Cindrel si in masivul Fagaras.
  lacuri artificiale – de acumulare cu o suprafata totala de 577 ha.

Gospodarirea fondurilor piscicole din apele de munte dau posibilitatea obtinerii unor venituri ce se cifreaza la aproximativ 10,000 lei/an si care provin 60% din arenzi si 40% din eliberarea permiselor de pescuit.

Pe langa gospodarirea fondurilor piscicole din apele de munte, D.S. Sibiu are in obiectul de activitate si producerea si comercializarea pastravului de consum in ferma piscicola. Aceasta activitate se realizeaza in 2 unitati de productie - pastravarii:

Pastravaria Laita situata la 3 km de comuna Cartisoara, alimentata cu apa din raul Laita, cu o suprafata de luciu de apa de 6,000 mp si o capacitate productiva de 50 to/an. Pastravaria este deservita de 2 pastravari.

Pastravaria Valea Pinului alimentata cu apa din paraul cu acelasi nume, situata la cca. 100 m de confluenta Vaii Pinului cu raul Sadu la iesire din comuna Raul Sadului, accesul se face pe DJ 105E. Are o suprafata de 435 mp luciu de apa si o capacitate productiva de 10 to/an si este deservita de 1 pastravar.

Fonduri de pescuit G.V.S. – Rauri de munte

  

Fond de pescuit Ocol Silvic Toplite Cascade podite Lungime
Buc/mp Buc/ml km
Sadu superior Avrig     23
Sadu mijlociu Avrig  

 

56
Arpas Arpas

 

 

36
Balea Arpas

 

 

21
Laita Arpas  

 

11
R.Mare Porumbacu Avrig

 

 

11
Bistra Miercurea Sibiului

 

  22
Ciban Miercurea Sibiului

 

  25
Sebesul superior Miercurea Sibiului     53
Total

 

    258

 

Fonduri de pescuit G.V.S. – Lacuri de munte

 

Fond de pescuit Ocol Silvic Suprafata (ha) Altitudine (m)
Sadu V a Avrig 75 1,150
Podragu Mare Arpas 1,5 2,036
Balea Arpas 4,6 2,034
Oasa Miercurea Sibiului 502 1,260
Total

 

583,1

 

 

 
Protectia padurilor PDF Imprimare E-mail

In anul 2024 se va continua programul de monitorizare a defoliatorului Lymantria monacha, prin amplasarea a 140 capcane cu nade feromonale atraLymon in sistem monitoring ( o capcana la 200 ha) .

 Am prognozat ca in pepinierele proprii se vor realiza lucrari combate impotriva larvelor de Melolontha melolontha pe o suprafata de 8,9 ha folosindu-se insecticidul Trika Expert cu o norma de consum de 15 kg la hectar si o suprafata de 2,3 ari pentru combaterea coropisnitei folosindu-se Mospilan cu o norma de consum de 0,4 kg/ha. Impotriva fuzariozei am prognozat ca se vor combate 2,76 ha cu diferite produse cum ar fi Folpan 80WG si Previcur Energy.

O suprafata de 4,65 ha va fi stropita cu vermorelul impotriva fainarii folosindu-se Microthiol special cu o norma de consum de 1 l/ ha .

Suprafata care este prognozata a se combate in anul 2024 impotriva rozatoarelor este de 10,26 hectare folosindu-se capcane mecanice.

Suprafata plantatiilor tinere de rasinoase prognozata ca va fi afectata de daunatorul H. abietis este de 156,16 hectare .

La tratarea puietilor in anul 2024 se va folosi in continuare Mospilan . Estimativ se va utiliza o cantitate de 57 kg insecticid la tratarea celor 1140 mii puieti ce se vor planta in primavara anului 2024
Citeste mai departe...
 
Paza padurilor PDF Imprimare E-mail
Acţiunile de prevenire şi combatere a faptelor ilegale în legătură cu recoltarea, transportul, prelucrarea şi comercializarea materialelor lemnoase se realizează prin acţiuni de patrulare şi control ale personalului silvic, cu concursul organelor de poliţie şi jandarmi, cu care există planuri comune de acţiune.
Citeste mai departe...
 
© 2024 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv