PRIMA PAGINA arrow ACTIVITATI

Cauta in site:
ACTIVITATI

Gospodărirea fondului forestier sibian cuprinde un ansamblu de activităţi prin care se intervine în mod conştient în dirijarea proceselor biologice ale pădurii în vederea realizării unor deziderate ecologice şi economice. Aceste intervenţii specifice biocenozelor forestiere se referă atât la întemeierea noilor generaţii de păduri, cât şi la conducerea celor existente, naturale sau articifiale, pe întregul lor ciclu de viaţă. Se urmăreşte o anumită succesiune naturală a proceselor biologice, cu sublinierea că acţiunile silvicultorilor au un caracter permanent şi sunt adaptate la specificul fiecărei etape din viaţa pădurii.

Prin însăşi natura sa, pădurea are o contribuţie fundamentală asupra dezvoltării armonioase a ramurilor economiei unei regiuni. Ocupând teritorii întinse şi regenerându-se în condiţii naturale, ea a fost socotită multă vreme ca o resursă inepuizabilă. Produsele ei au avut un rol determinant în civilizaţia omului. Ele au fost recoltate fără nici o oprelişte şi în cantităţi din ce în ce mai mari. Pe măsura evoluţiei sale, omul a intervenit în mod abuziv în viaţa pădurii suprasolicitând-o şi secătuindu-i resursele. Considerându-se stăpân atotputernic el a căutat să-i dirijeze procesele biologice, să-i schimbe structura şi locul şi să creeze culturi forestiere care să le înlocuiască pe cele naturale. În graba cu care a urcat treptele civilizaţiei el n-a mai ţinut cont şi de ceilalţi factori ai mediului său natural de viaţă. „Omul nu este şi nu va putea fi niciodată un stăpân al naturii, ci un partener înţelept al ei”.

Pădurile de astăzi, tot mai restrânse ca arie, ocupă terenurile cele mai grele şi se află într-o stare necorespunzătoare în raport cu potenţialul staţiunilor. Ele sunt supuse şi în continuare unor presiuni economice foarte mari, ale căror consecinţe pot fi imprevizibile.

 

R A P O R T
de  activitate pe anul 2011

Pentru a vizualiza Raportul privind Realizarea programului de activitate al Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva, pe anul 2011, va invitam sa accesati acest link.

1. Suprafaţa  fondului forestier aflată în administrare  114.173 ha, din care:
- proprietate publică a statului 61.086 ha
- proprietatea altor deţinători 53.087 ha

 

2. Suprafaţa acoperită inclusă în scopul certificării  60.486 ha, din care :
- proprietate publică a statului 60.486 ha (din care în grupa funcţională 46.552 ha)
- proprietatea altor deţinători  0 ha

Denumirea, suprafaţa si categoria ariilor protejate existente în fondul administrat de către DS Sibiu:

Nr. crt.

Categorie
arie protejată

Denumire arie protejata

Suprafaţă

(ha)

din care:

Totală

FF DS Sibiu
total

din care

T I

T II

1

IV

2706 Parc Natural Dumbrava Sibiului

993,0

386,6

 

386,6

2

IV

2707 Parcul Natural Cindrel

9873,0

176,2


176,2

3

III

2708 Masa Jidovului

2,0

2,0

2,0


4

IV

2709 Golul alpin al Munţilor Făgăraş între Podragu - Suru

6989,2

16,9


16,9

 

Suprafaţa păduri cu valoare ridicata de conservare identificate în fondul forestier administrat de către DS Sibiu:

Categorii de PVRC - Suprafete (ha)

PVRC 1
PVRC 1.1
PVRC 1.2
PVRC 3
PVRC 4
PVRC 4.2
PVRC 6
Total
758
607
151
185
5431
5431
7
6381

 

Suprafaţa regenerată în fond forestier administrat de către DS Sibiu este de 498 ha (335 ha fond forestier de stat, 163 ha fond forestier retrocedat), din care:

 • prin regenerări naturale 247 ha (166 ha fond forestier de stat, 81 ha fond forestier retrocedat)
 • prin regenerări artificiale 251 ha (169 ha fond forestier de stat, 82 ha fond forestier retrocedat)

Puieţi forestieri produşi în pepinierele DS Sibiu:  2809  mii buc, din care:

 • Răşinoase: 946 mii buc. (molid, larice, pini, etc.)
 • Foioase: 1863 mii buc., din care:
  • Cvercinee: 1167 mii buc.
  • Alte specii foioase: 696 mii buc (paltin, frasin, cireş, tei, salcâm, gladiţă, etc.)

Suprafaţa parcursă în anul 2011 cu tăieri rase însumează 133 ha din care:

 • 87 ha în fond forestier de stat
 • 46 ha în fond forestier aparţinând altor proprietari administrat pe bază de contract.

Suprafaţa parcursă în anul 2011 cu tăieri de îngrijire în păduri tinere însumează 2291 ha din care:

 • 1005 ha în fond forestier de stat (Degajări: 110 ha, Curăţiri: 128 ha, Rărituri 767 ha)
 • 1286 ha în fond forestier aparţinând altor proprietari administrat pe bază de contract. (Degajări: 123 ha, Curăţiri: 281 ha, Rărituri 882 ha)

Volum total al masei lemnoase recoltată în anul 2011 este de 320,1 mii mc din care:

 • 208,0 mii mc în fond forestier de stat
 • 111,0 mii mc în fond forestier aparţinând altor proprietari administrat pe bază de contract
 • 1,1 mii mc din vegetaţie forestieră situată în afara fondului forestier naţional

Volum masă lemnoasă recoltat în fond forestier de stat de la intrarea in vigoare a amenajamentelor silvice (mc).

Posibilitatea decenală
conform amenajament
mii mc

Posibilitatea decenală
recalculata
mii mc

Volum recoltat de la intarea in
vigoare a amenajamentului
mii mc

2375,4

2272,8

924,3

 

Situaţia activităţilor ilegale constatate în fondul forestier administrat de DS Sibiu

TAIERI ILEGALE

Pasunat ilegal

Transp M.L. fara forme legale

Volum taiat ilegal
(m.c.)

Nr.
Contraventii

Nr.
Infract.

Nr.
Contraventii

Nr.
Infract.

Nr.
Contraventii

Nr.
In-fract.

Vol.confiscat
(m.c.)

Total

d.c. nejust

 

 564

353 

 84

 13

 7

 0

 28

 0

 37

 Fond forestier PDF Imprimare E-mail
Activitatea Direcţiei Silvice Sibiu la finele anului 2016 se desfăşoară pe o suprafaţă de 116.935 ha, din care 60.984 ha fond forestier proprietate publică a statului, 43.883 ha fond forestier proprietate a unitaţilor administrativ teritoriale, 12.068 ha fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice si juridice.
Citeste mai departe...
 
Regenerarea padurilor PDF Imprimare E-mail

Regenerarea pădurilor este una din activităţile prioritare a Direcţiei Silvice Sibiu. Extinderea suprafeţei pădurilor se face prin regenerarea tuturor suprafeţelor de pădure de pe care s-a recoltat masa lemnoasă urmare a aplicării tăierilor de produse principale, împădurirea terenurilor fără vegetaţie forestieră care nu au alte folosinţe atribuite prin amenajament, atât în pădurile proprietatea statului cât şi în cele private administrate de Direcţia Silvică Sibiu.

Citeste mai departe...
 
Productie marketing PDF Imprimare E-mail

Valorificarea superioară a masei lemnoase pusă în circuitul economic
Prin valorificarea integrală a masei lemnoase se urmăreşte satisfacerea unor necesităţi social-economice, atrăgându-se în acest scop în circuitul economic toate resursele fără pierderi sau declasări şi în condiţiile conservării fondului forestier. Valorificarea superioară are în vedere caracteristica lemnului de a fi folosit în acelaşi timp pentru o gamă foarte largă de produse, cu prelucrări şi valori foarte diferite. În final, valoarea produselor realizate înglobează în ele eforturile comune ale silviculturii, exploatării şi industrializării lemnului.    

Citeste mai departe...
 
Investitii PDF Imprimare E-mail

Situatia realizarii programului de investitii

Actiuni investitii Program Realizari
Invest. dc C+M Cap.(nr) Invest. dc C+M Cap.(nr)
Fonduri proprii 1136756
300000
21 1136756
300000
26
Amenajari piscicole 310000
300000
1 310000
300000
1
Cabane vanatoare 0
0 0
0 0 0
Sedii adm.-directie 0
0
0
0
0
0
Sedii adm.-ocoale 0
0
0
0
0
0
Utilaje independente 826756
  25
826756
  25
Fonduri bugetare 898000
 891000 11
890698
 883141  11
Corectare torenti 481000
474000
1
480921
473364
 1
Lucrari reconstr.ecol. 164400   10
409777
409777
10
Fonduri extrabugetare 1097668
1018273
6 1097668
1018273
6
Amenajari drumuri 1097668
1018273
6 1097668
1018273
6
Amenajari proiectare 0
    0
   
Intr.reparatii DAF. 1700000   430 1700405   430
Citeste mai departe...
 
Vanatoare PDF Imprimare E-mail
Situarea judeţului Sibiu în centrul ţării şi existenţa arcului carpatic care funcţionează ca un uriaş dispecer al maselor de aer, grefate împreună pe un relief în trepte relativ frământat, au determinat existenţa unei multitudini de microclimate cu asociaţii vegetale şi animale dintre cele mai caracteristice. Acest arc de piatră a rămas încă bine îmbrăcat în vegetaţie forestieră favorizând condiţii apreciate ca extrem de diversificate în floră şi faună.
Citeste mai departe...
 
Salmonicultura PDF Imprimare E-mail
În judeţul Sibiu există un număr de 37 fonduri de pescuit în apele de munte din care 25 sunt râuri ce însumează 806,5 km iar 12 sunt lacuri cu o suprafaţă totală de 652,7 ha. Direcţia Silvică Sibiu gospodăreşte un număr de 15 fonduri de pescuit râuri cu o lungime de 475,5 km şi un număr de 11 fonduri de pescuit lacuri cu o suprafaţă de 592,7 ha care în cea mai mare parte sunt de categoria de bonitate I-a şi a II-a. Celelalte fonduri de pescuit sunt ]nchiriate spre exploatare A.J.V.P.S. Sibiu (10 râuri şi un lac de acumulare).
Citeste mai departe...
 
Protectia padurilor PDF Imprimare E-mail

Protectia padurilor este una din activitatile importante ale Directiei Silvice Sibiu, implicând atât aspecte practice ale prevenirii si combaterii daunatorilor cât si aspecte de cercetare stiintifica aplicativa, care concura la gasirea solutiilor optime de mentinere a unei stari fitosanitare corespunzatoare in fondul forestier. Datorita competentei si profesionalismului personalului silvic de specialitate, padurile românesti se afla pe unul din primele locuri din Europa in ceea ce priveste starea de sanatate.

În suprefeţele administrate de Directia Silvica Sibiu nu s-au constatat infestări puternice a dăunătorilor (insecte sau boli) pădurii. Preventiv se acţionează prin tratamente chimice în solarii şi pepiniere împotriva fuzariozei, respectiv a oidiumului, care reprezintă boli cu potenţial ridicat de producere a pagubelor în cazul dezvoltării unor focare.

Citeste mai departe...
 
Paza padurilor PDF Imprimare E-mail
Acţiunile de prevenire şi combatere a faptelor ilegale în legătură cu recoltarea, transportul, prelucrarea şi comercializarea materialelor lemnoase se realizează prin acţiuni de patrulare şi control ale personalului silvic, cu concursul organelor de poliţie şi jandarmi, cu care există planuri comune de acţiune.
Citeste mai departe...
 
© 2017 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv