PRIMA PAGINA arrow ACTIVITATI

Cauta in site:
ACTIVITATI

Gospodărirea fondului forestier sibian cuprinde un ansamblu de activităţi prin care se intervine în mod conştient în dirijarea proceselor biologice ale pădurii în vederea realizării unor deziderate ecologice şi economice. Aceste intervenţii specifice biocenozelor forestiere se referă atât la întemeierea noilor generaţii de păduri, cât şi la conducerea celor existente, naturale sau articifiale, pe întregul lor ciclu de viaţă. Se urmăreşte o anumită succesiune naturală a proceselor biologice, cu sublinierea că acţiunile silvicultorilor au un caracter permanent şi sunt adaptate la specificul fiecărei etape din viaţa pădurii.

Prin însăşi natura sa, pădurea are o contribuţie fundamentală asupra dezvoltării armonioase a ramurilor economiei unei regiuni. Ocupând teritorii întinse şi regenerându-se în condiţii naturale, ea a fost socotită multă vreme ca o resursă inepuizabilă. Produsele ei au avut un rol determinant în civilizaţia omului. Ele au fost recoltate fără nici o oprelişte şi în cantităţi din ce în ce mai mari. Pe măsura evoluţiei sale, omul a intervenit în mod abuziv în viaţa pădurii suprasolicitând-o şi secătuindu-i resursele. Considerându-se stăpân atotputernic el a căutat să-i dirijeze procesele biologice, să-i schimbe structura şi locul şi să creeze culturi forestiere care să le înlocuiască pe cele naturale. În graba cu care a urcat treptele civilizaţiei el n-a mai ţinut cont şi de ceilalţi factori ai mediului său natural de viaţă. „Omul nu este şi nu va putea fi niciodată un stăpân al naturii, ci un partener înţelept al ei”.

Pădurile de astăzi, tot mai restrânse ca arie, ocupă terenurile cele mai grele şi se află într-o stare necorespunzătoare în raport cu potenţialul staţiunilor. Ele sunt supuse şi în continuare unor presiuni economice foarte mari, ale căror consecinţe pot fi imprevizibile.

 Fond forestier PDF Imprimare E-mail

Activitatea Direcţiei Silvice Sibiu la finele anului 2017 se desfăşoară pe o suprafaţă de 119.296 ha, din care 60.972 ha fond forestier proprietate publică a statului, 46.291 ha fond forestier proprietate a unitaţilor administrativ teritoriale, 12.033 ha fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice si juridice.

Citeste mai departe...
 
Regenerarea padurilor PDF Imprimare E-mail

Regenerarea pădurilor este una din activităţile prioritare a Direcţiei Silvice Sibiu. Extinderea suprafeţei pădurilor se face prin regenerarea tuturor suprafeţelor de pădure de pe care s-a recoltat masa lemnoasă urmare a aplicării tăierilor de produse principale, împădurirea terenurilor fără vegetaţie forestieră care nu au alte folosinţe atribuite prin amenajament, atât în pădurile proprietatea statului cât şi în cele private administrate de Direcţia Silvică Sibiu.

Citeste mai departe...
 
Productie marketing PDF Imprimare E-mail

Valorificarea superioară a masei lemnoase pusă în circuitul economic
Prin valorificarea integrală a masei lemnoase se urmăreşte satisfacerea unor necesităţi social-economice, atrăgându-se în acest scop în circuitul economic toate resursele fără pierderi sau declasări şi în condiţiile conservării fondului forestier. Valorificarea superioară are în vedere caracteristica lemnului de a fi folosit în acelaşi timp pentru o gamă foarte largă de produse, cu prelucrări şi valori foarte diferite. În final, valoarea produselor realizate înglobează în ele eforturile comune ale silviculturii, exploatării şi industrializării lemnului.    

Citeste mai departe...
 
Investitii PDF Imprimare E-mail

Situatia realizarii programului de investitii anul 2017

Actiuni investitii Program Realizari
Invest. dc C+M Cap.(nr) Invest. dc C+M Cap.(nr)
Fonduri proprii 1874331 419000 19 1792778 419639 19
Centre de productie 345331 290000 1 337300 290651 1
Cabane vanatoare 84000 84000 1 84000 84000 1
Sedii adm.-directie 50000 45000 1 49988 44988 1
Sedii adm.-ocoale 0
0
0
0
0
0
Utilaje independente 1395000 16 1321490 16
Fonduri bugetare 1765000
 1723000 4
1751851
1733630  2
Reabilitare DAF 1765000 1723000 4 1751851 1733630 2
Lucrari reconstr.ecol. 164400   10
409777
409777
10
Fonduri extrabugetare 1826000 1552608 6 1724760 1552608 6
Amenajari drumuri 1746000 1552608 6 1644760 1552608 6
Amenajari proiectare 80000     80000    
Intr.reparatii DAF. 2358000   495 km 2358000   495 km
Citeste mai departe...
 
Vanatoare PDF Imprimare E-mail
Situarea judeţului Sibiu în centrul ţării şi existenţa arcului carpatic care funcţionează ca un uriaş dispecer al maselor de aer, grefate împreună pe un relief în trepte relativ frământat, au determinat existenţa unei multitudini de microclimate cu asociaţii vegetale şi animale dintre cele mai caracteristice. Acest arc de piatră a rămas încă bine îmbrăcat în vegetaţie forestieră favorizând condiţii apreciate ca extrem de diversificate în floră şi faună.
Citeste mai departe...
 
Salmonicultura PDF Imprimare E-mail
În judeţul Sibiu există un număr de 37 fonduri de pescuit în apele de munte din care 25 sunt râuri ce însumează 806,5 km iar 12 sunt lacuri cu o suprafaţă totală de 652,7 ha. Direcţia Silvică Sibiu gospodăreşte un număr de 15 fonduri de pescuit râuri cu o lungime de 475,5 km şi un număr de 11 fonduri de pescuit lacuri cu o suprafaţă de 592,7 ha care în cea mai mare parte sunt de categoria de bonitate I-a şi a II-a. Celelalte fonduri de pescuit sunt ]nchiriate spre exploatare A.J.V.P.S. Sibiu (10 râuri şi un lac de acumulare).
Citeste mai departe...
 
Protectia padurilor PDF Imprimare E-mail

Protectia padurilor este una din activitatile importante ale Directiei Silvice Sibiu, implicând atât aspecte practice ale prevenirii si combaterii daunatorilor cât si aspecte de cercetare stiintifica aplicativa, care concura la gasirea solutiilor optime de mentinere a unei stari fitosanitare corespunzatoare in fondul forestier. Datorita competentei si profesionalismului personalului silvic de specialitate, padurile românesti se afla pe unul din primele locuri din Europa in ceea ce priveste starea de sanatate.

În suprefeţele administrate de Directia Silvica Sibiu nu s-au constatat infestări puternice a dăunătorilor (insecte sau boli) pădurii. Preventiv se acţionează prin tratamente chimice în solarii şi pepiniere împotriva fuzariozei, respectiv a oidiumului, care reprezintă boli cu potenţial ridicat de producere a pagubelor în cazul dezvoltării unor focare.

Citeste mai departe...
 
Paza padurilor PDF Imprimare E-mail
Acţiunile de prevenire şi combatere a faptelor ilegale în legătură cu recoltarea, transportul, prelucrarea şi comercializarea materialelor lemnoase se realizează prin acţiuni de patrulare şi control ale personalului silvic, cu concursul organelor de poliţie şi jandarmi, cu care există planuri comune de acţiune.
Citeste mai departe...
 
© 2019 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv